הודעה בפורוםכאב ברגלשלמה ‏1.10.08
הודעה בפורוםכאב ברגלד"ר אורית דולברג ‏11.10.08
הודעה בפורוםcataflamארלט ‏1.10.08
הודעה בפורוםcataflamד"ר אורית דולברג ‏11.10.08
הודעה בפורוםכאבי ראש תכופיםמיקה ‏27.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראש תכופיםד"ר אורית דולברג ‏11.10.08
הודעה בפורוםכאבים באצבעות יד ימיןעידן ‏25.9.08
הודעה בפורוםכאבים באצבעות יד ימיןד"ר אורית דולברג ‏11.10.08
הודעה בפורוםכאב ראש צווארי + עייפות + מתחד"ר אורית דולברג ‏9.10.08
הודעה בפורוםכאבים עזים מתחת לאוזן ימיןורסנו יצחק ‏24.9.08
הודעה בפורוםכאבים עזים מתחת לאוזן ימיןד"ר אורית דולברג ‏7.10.08
הודעה בפורוםכאבי פניםטל ‏24.9.08
הודעה בפורוםכאבי פניםד"ר אורית דולברג ‏7.10.08
הודעה בפורוםכאבי ראש וסחרחורתרואית ‏24.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראש וסחרחורתד"ר אורית דולברג ‏7.10.08
הודעה בפורוםכאבים נוירופתיםעפרה ‏22.9.08
הודעה בפורוםכאבים נוירופתיםד"ר אורית דולברג ‏25.9.08
הודעה בפורוםרילרט ולוסטרללילי ‏20.9.08
הודעה בפורוםרילרט ולוסטרלד"ר אורית דולברג ‏25.9.08
הודעה בפורוםכאב חזק מתחת לשד בצד שמאלד"ר אורית דולברג ‏25.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראשליאור ‏19.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראשד"ר אורית דולברג ‏25.9.08
הודעה בפורוםכאבי פניםאלסי ‏19.9.08
הודעה בפורוםכאבי פניםד"ר אורית דולברג ‏25.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראשמישהי ‏19.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראשד"ר אורית דולברג ‏25.9.08
הודעה בפורוםדלקת בעקב הרגלטליה ‏16.9.08
הודעה בפורוםדלקת בעקב הרגלד"ר אורית דולברג ‏23.9.08
הודעה בפורוםכאב ראש ועמוד שדרה צוואריד"ר אורית דולברג ‏23.9.08
הודעה בפורוםדורמיקוםאליהו ‏15.9.08
הודעה בפורוםדורמיקוםד"ר אורית דולברג ‏16.9.08
הודעה בפורוםכדורי הרדמהאנונימית ‏15.9.08
הודעה בפורוםכדורי הרדמהד"ר אורית דולברג ‏16.9.08
הודעה בפורוםלמאז. ‏14.9.08
הודעה בפורוםלמאזד"ר אורית דולברג ‏16.9.08
הודעה בפורוםמדבקותאריאל ‏14.9.08
הודעה בפורוםמדבקותד"ר אורית דולברג ‏16.9.08
הודעה בפורוםבדיקת fnaחן ‏14.9.08
הודעה בפורוםבדיקת fnaד"ר אורית דולברג ‏15.9.08
הודעה בפורוםמיגרנה-בגמילה (!) עקב שימוש ברילרטד"ר אורית דולברג ‏16.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראש מתמשכיםיאיר ‏13.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראש מתמשכיםד"ר אורית דולברג ‏15.9.08
הודעה בפורוםבעיה ברגלאלכס ‏11.9.08
הודעה בפורוםבעיה ברגלד"ר אורית דולברג ‏12.9.08
הודעה בפורוםכאב רגלייםefrat ‏10.9.08
הודעה בפורוםכאב רגלייםד"ר אורית דולברג ‏12.9.08
הודעה בפורוםנשימהדרור ‏10.9.08
הודעה בפורוםנשימהד"ר אורית דולברג ‏12.9.08
הודעה בפורוםכאב ראשיחיאל ‏9.9.08
הודעה בפורוםכאב ראשד"ר אורית דולברג ‏12.9.08
הודעה בפורוםלהתעורר מכאב ראששרית ‏9.9.08
הודעה בפורוםלהתעורר מכאב ראשד"ר אורית דולברג ‏12.9.08
הודעה בפורוםהרגשת חום באזור הרקותד"ר אורית דולברג ‏9.9.08
הודעה בפורוםדורמיקום לטיפול שיניים לילד גיל 5ד"ר אורית דולברג ‏9.9.08
הודעה בפורוםפריצת דיסקסימה ‏7.9.08
הודעה בפורוםפריצת דיסקד"ר אורית דולברג ‏9.9.08
הודעה בפורוםספיינל סטנוזיסאריה א ‏7.9.08
הודעה בפורוםספיינל סטנוזיסד"ר אורית דולברג ‏9.9.08
הודעה בפורוםטיפולים משלימים להפחתת הכאב לאחר מעד"ר אורית דולברג ‏9.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראשמארק ‏6.9.08
הודעה בפורוםכאבי ראשד"ר אורית דולברג ‏9.9.08
הודעה בפורוםכאבים בצוואריפה ‏6.9.08
הודעה בפורוםכאבים בצווארד"ר אורית דולברג ‏7.9.08