הודעה בפורוםנפיחות על השפהאייל ‏23.6.08
הודעה בפורוםנפיחות על השפהד"ר אוסקר חסון ‏29.6.08
הודעה בפורוםניתוח אורטוגנטיגל ‏23.6.08
הודעה בפורוםניתוח אורטוגנטיד"ר אוסקר חסון ‏29.6.08
הודעה בפורוםשאלה בנוגע ללסת2626 ‏23.6.08
הודעה בפורוםשאלה בנוגע ללסתד"ר אוסקר חסון ‏29.6.08
הודעה בפורוםאנדוסקופיה של בלוטת הרוק - פניה שניד"ר אוסקר חסון ‏29.6.08
הודעה בפורוםמה פירוש "OSTEO" בשפה מקצועית?ד"ר אוסקר חסון ‏22.6.08
הודעה בפורוםניתוח אורטוגנטיגל ‏21.6.08
הודעה בפורוםניתוח אורטוגנטיד"ר אוסקר חסון ‏21.6.08
הודעה בפורוםפטריה לאחר אנטיביוטיקהנורית ‏21.6.08
הודעה בפורוםמומחה לסבוךבטי ‏21.6.08
הודעה בפורוםמומחה לסבוךד"ר אוסקר חסון ‏21.6.08
הודעה בפורוםניתוח אורטוגנטיגל ‏20.6.08
הודעה בפורוםניתוח אורטוגנטיד"ר אוסקר חסון ‏21.6.08
הודעה בפורוםמה החסרונות בניתוח לסתות?ד"ר אוסקר חסון ‏21.6.08
הודעה בפורוםציסטה מתחת הלשוןדנה ‏19.6.08
הודעה בפורוםציסטה מתחת הלשוןד"ר אוסקר חסון ‏21.6.08
הודעה בפורוםסנטר בולט - המשך .......דניסה ‏18.6.08
הודעה בפורוםסנטר בולט - המשך .......ד"ר אוסקר חסון ‏21.6.08
הודעה בפורוםהמשך שאלהעדי ‏18.6.08
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר אוסקר חסון ‏21.6.08
הודעה בפורוםסנטר בולטדניסה ‏17.6.08
הודעה בפורוםסנטר בולטד"ר אוסקר חסון ‏17.6.08
הודעה בפורוםעקירת שן בינהמורן ‏17.6.08
הודעה בפורוםניתוח אורטוגנטי והצורך להיזהר ממכהד"ר אוסקר חסון ‏16.6.08
הודעה בפורוםנימים בחניכייםשיר ‏16.6.08
הודעה בפורוםנימים בחניכייםד"ר אוסקר חסון ‏16.6.08
הודעה בפורוםעקירת שיני בינה ושתי דעות שונותד"ר אוסקר חסון ‏16.6.08
הודעה בפורוםזהום העצםבטי ‏15.6.08
הודעה בפורוםזהום העצםד"ר אוסקר חסון ‏16.6.08
הודעה בפורוםעודף עור ליד שן בינהד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםנפיחות לאחר עקירת שן בינהד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםלסת עליונה בולטתמאיה ‏11.6.08
הודעה בפורוםלסת עליונה בולטתד"ר אוסקר חסון ‏15.6.08
הודעה בפורוםעקירת שן בינהקרן ר ‏11.6.08
הודעה בפורוםעקירת שן בינהד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםכוויה בלשוןטליה ‏11.6.08
הודעה בפורוםכוויה בלשוןד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםשן בינהמירן ‏11.6.08
הודעה בפורוםשן בינהד"ר אוסקר חסון ‏15.6.08
הודעה בפורוםעקירת שן בינהמורן ‏9.6.08
הודעה בפורוםעקירת שן בינהד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםיש לי שאלהאנונימית ‏9.6.08
הודעה בפורוםיש לי שאלהד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםכאב לסתdana ‏8.6.08
הודעה בפורוםכאב לסתד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםשירןחסויה ‏6.6.08
הודעה בפורוםשירןד"ר אוסקר חסון ‏15.6.08
הודעה בפורוםקליקים וכאבים בלסת.אלון ‏4.6.08
הודעה בפורוםקליקים וכאבים בלסת.ד"ר אוסקר חסון ‏14.6.08
הודעה בפורוםפרופסור בודנרשירן אמזלג ‏4.6.08