הודעה בפורוםשבר בבוהןשני , - בת 14 - ‏20.1.10
הודעה בפורוםשבר בבוהןד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםשאלהה חשובהיעקב ‏20.1.10
הודעה בפורוםשאלהה חשובהד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםניתוח בקרסולאלברט כהן ‏20.1.10
הודעה בפורוםניתוח בקרסולד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםos peroneus longus painאבי ‏20.1.10
הודעה בפורוםos peroneus longus painד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםנפיחות בקרסולציפי ‏19.1.10
הודעה בפורוםנפיחות בקרסולד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםכאבים בכף הרגל כאילו שהיא נקרעתד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםממצאגלי ‏19.1.10
הודעה בפורוםממצאד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםשאלהmiri ‏19.1.10
הודעה בפורוםשאלהד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםכאבים בכף רגל שמאלמור ‏18.1.10
הודעה בפורוםכאבים בכף רגל שמאלד"ר אילן כהן ‏22.1.10
הודעה בפורוםקלאבפוטלאה ‏18.1.10
הודעה בפורוםקלאבפוטד"ר אילן כהן ‏21.1.10
הודעה בפורוםסיבוכים בסוכרתאליאור ‏18.1.10
הודעה בפורוםסיבוכים בסוכרתד"ר אילן כהן ‏21.1.10
הודעה בפורוםזרם בכף הרגלאלעד ‏18.1.10
הודעה בפורוםזרם בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏21.1.10
הודעה בפורוםעקבמירב ‏16.1.10
הודעה בפורוםעקבד"ר אילן כהן ‏17.1.10
הודעה בפורוםאבצסים בכף הרגלבת 16 ‏16.1.10
הודעה בפורוםאבצסים בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏17.1.10
הודעה בפורוםכאבים חזקים בכרית כף הרגלד"ר אילן כהן ‏17.1.10
הודעה בפורוםכאבשחר ‏14.1.10
הודעה בפורוםכאבד"ר אילן כהן ‏15.1.10
הודעה בפורוםכאב חד בכרית של רגל ימיןד"ר אילן כהן ‏15.1.10
הודעה בפורוםדלקת כרונית בעקבאירית ‏12.1.10
הודעה בפורוםדלקת כרונית בעקבד"ר אילן כהן ‏15.1.10
הודעה בפורוםשאלהאורי ‏12.1.10
הודעה בפורוםשאלהד"ר אילן כהן ‏15.1.10
הודעה בפורוםפתיחת זוית בקרסוליוני ‏12.1.10
הודעה בפורוםפתיחת זוית בקרסולד"ר אילן כהן ‏15.1.10
הודעה בפורוםשטף דם מתחת לציפורןאורן ‏10.1.10
הודעה בפורוםשטף דם מתחת לציפורןד"ר אילן כהן ‏14.1.10
הודעה בפורוםקרסולאבירן ‏10.1.10
הודעה בפורוםקרסולד"ר אילן כהן ‏14.1.10
הודעה בפורוםבאב בבוהןשחר ‏10.1.10
הודעה בפורוםבאב בבוהןד"ר אילן כהן ‏14.1.10
הודעה בפורוםפגיעה בקרסולגל פרידמן ‏9.1.10
הודעה בפורוםפגיעה בקרסולד"ר אילן כהן ‏14.1.10
הודעה בפורוםכאבים בחלק האחורי של כף הרגל.ד"ר אילן כהן ‏14.1.10
הודעה בפורוםכאבים בכריות כף הרגלסיון ‏6.1.10
הודעה בפורוםכאבים בכריות כף הרגלד"ר אילן כהן ‏8.1.10
הודעה בפורוםאיך לנקוע את הרגלמרים כהן ‏4.1.10
הודעה בפורוםאיך לנקוע את הרגלד"ר אילן כהן ‏4.1.10
הודעה בפורוםכאב בכף הרגלנגה ‏3.1.10
הודעה בפורוםכאב בכף הרגלד"ר אילן כהן ‏4.1.10
הודעה בפורוםכאבים בכף רגל בזמן ריצהד"ר אילן כהן ‏4.1.10
הודעה בפורוםציפורן ברגלמוריה ‏3.1.10
הודעה בפורוםציפורן ברגלד"ר אילן כהן ‏4.1.10
הודעה בפורוםקרסולייםיניב ‏3.1.10
הודעה בפורוםקרסולייםד"ר אילן כהן ‏4.1.10
הודעה בפורוםפציעת כדורגל שהובילה לבליטהד"ר אילן כהן ‏4.1.10