הודעה בפורוםנוירולוג בניו יורקמיכל ‏8.1.18
הודעה בפורוםנוירולוג בניו יורקד"ר אלי הימן ‏14.1.18
הודעה בפורוםפגישהטל ‏30.11.17
הודעה בפורוםפגישהד"ר אלי הימן ‏28.12.17
הודעה בפורוםMRI מוח עקב חשד לאפליפסיהד"ר אלי הימן ‏22.11.17
הודעה בפורוםקפרה בהריוורונית ‏28.10.17
הודעה בפורוםקפרה בהריווד"ר אלי הימן ‏2.11.17
הודעה בפורוםאפילפסיה מיוקלונית נעוריםד"ר אלי הימן ‏2.11.17
הודעה בפורוםאפילפסיה בהריוןרונית ‏2.10.17
הודעה בפורוםאפילפסיה בהריוןד"ר אלי הימן ‏2.11.17
הודעה בפורוםחיסון נגד פפילומהד"ר אלי הימן ‏30.9.17
הודעה בפורוםהתייעצות אפילפסיה וקרטיניןאורית פרי ‏7.9.17
הודעה בפורוםהתייעצות אפילפסיה וקרטיניןד"ר אלי הימן ‏30.9.17
הודעה בפורוםJME ללא התקפיםTomasu ‏9.7.17
הודעה בפורוםJME ללא התקפיםד"ר אלי הימן ‏8.8.17
הודעה בפורוםאנצפלופתיה אפילפטיתמיכל ‏28.6.17
הודעה בפורוםאנצפלופתיה אפילפטיתד"ר אלי הימן ‏6.7.17
הודעה בפורוםחיסונים לילד עם אפילפסיה עמידהד"ר אלי הימן ‏6.7.17
הודעה בפורוםרמות תרופה בדםהריונית ‏29.5.17
הודעה בפורוםרמות תרופה בדםד"ר אלי הימן ‏6.7.17
הודעה בפורוםאפילפסיה עמידה לתרופותד"ר אלי הימן ‏9.5.17
הודעה בפורוםכמה שאלות מטרידות..יהודית ‏23.4.17
הודעה בפורוםכמה שאלות מטרידות..ד"ר אלי הימן ‏24.4.17
הודעה בפורוםפיענוח EEGגליה ‏18.4.17
הודעה בפורוםפיענוח EEGד"ר אלי הימן ‏24.4.17
הודעה בפורוםהורשהרונית ‏28.3.17
הודעה בפורוםהורשהד"ר אלי הימן ‏28.3.17
הודעה בפורוםהאם יש מקום לדאגה?יהודה ‏21.3.17
הודעה בפורוםהאם יש מקום לדאגה?ד"ר אלי הימן ‏28.3.17
הודעה בפורוםהאם אפילפסיה ?רננה ‏19.3.17
הודעה בפורוםהאם אפילפסיה ?ד"ר אלי הימן ‏28.3.17
הודעה בפורוםעדכוןתהל ‏19.3.17
הודעה בפורוםעדכוןד"ר אלי הימן ‏28.3.17
הודעה בפורוםאפילפסיה שאלותאלה ‏16.3.17
הודעה בפורוםהאם אפילפסיה?רננה ‏14.3.17
הודעה בפורוםהאם אפילפסיה?ד"ר אלי הימן ‏15.3.17
הודעה בפורוםקפרה ופוריותאלה ‏7.3.17
הודעה בפורוםקפרה ופוריותד"ר אלי הימן ‏15.3.17
הודעה בפורוםטוברוס סקרליוזיסתהל ‏2.3.17
הודעה בפורוםטוברוס סקרליוזיסד"ר אלי הימן ‏15.3.17
הודעה בפורוםקנביס רפואיאמא ‏12.2.17
הודעה בפורוםקנביס רפואיד"ר אלי הימן ‏28.2.17
הודעה בפורוםפרזיום וקלונקסאמא ‏12.2.17
הודעה בפורוםפרזיום וקלונקסד"ר אלי הימן ‏28.2.17
הודעה בפורוםטופמקס והריוןאלה ‏1.1.17
הודעה בפורוםטופמקס והריוןד"ר אלי הימן ‏2.1.17
הודעה בפורוםלא הבנתיחשש חהתקף ‏1.1.17
הודעה בפורוםלא הבנתיד"ר אלי הימן ‏2.1.17
הודעה בפורוםטופמקס והריוןאלה ‏1.1.17
הודעה בפורוםטופמקס והריוןד"ר אלי הימן ‏1.1.17