הודעה בפורוםתוספת קטנהשרון ‏27.3.06
הודעה בפורוםתוספת קטנהד"ר אלי הימן ‏30.3.06
הודעה בפורוםתמונות שרצות מהרהורה מודאג ‏27.3.06
הודעה בפורוםתמונות שרצות מהרד"ר אלי הימן ‏30.3.06
הודעה בפורוםטופומקס וחוסר ריכוזקובי ‏27.3.06
הודעה בפורוםטופומקס וחוסר ריכוזד"ר אלי הימן ‏27.3.06
הודעה בפורוםמה ההבדל בין פירכוס חוםד"ר אלי הימן ‏27.3.06
הודעה בפורוםלגבי Ospolotרפי ‏27.3.06
הודעה בפורוםלגבי Ospolotד"ר אלי הימן ‏27.3.06
הודעה בפורוםשינוי בהתקפיםשרון ‏26.3.06
הודעה בפורוםשינוי בהתקפיםד"ר אלי הימן ‏27.3.06
הודעה בפורוםעזרה בפיענוח תרשים אאג"ד"ר אלי הימן ‏26.3.06
הודעה בפורוםענת - לגבי OSPOLOTרפי ‏25.3.06
הודעה בפורוםענת - לגבי OSPOLOTד"ר אלי הימן ‏26.3.06
הודעה בפורוםניתוק?דניאלה ‏24.3.06
הודעה בפורוםניתוק?ד"ר אלי הימן ‏26.3.06
הודעה בפורוםkeppra בהריוןליטל ‏23.3.06
הודעה בפורוםkeppra בהריוןד"ר אלי הימן ‏26.3.06
הודעה בפורוםאוספולוט - האם כדאי לקחת ?קופמן גיא ‏23.3.06
הודעה בפורוםאוספולוט - האם כדאי לקחת ?ד"ר אלי הימן ‏26.3.06
הודעה בפורוםפגו ‏22.3.06
הודעה בפורוםפגד"ר אלי הימן ‏26.3.06
הודעה בפורוםלמיקטלשרון ‏20.3.06
הודעה בפורוםלמיקטלד"ר אלי הימן ‏26.3.06
הודעה בפורוםהפרעות בשינהורד ‏12.3.06
הודעה בפורוםהפרעות בשינהד"ר אלי הימן ‏12.3.06
הודעה בפורוםהאם איבחון דחוף?חוה ‏9.3.06
הודעה בפורוםהאם איבחון דחוף?ד"ר אלי הימן ‏10.3.06
הודעה בפורוםהכרחיות הטיפולנעמי ‏8.3.06
הודעה בפורוםהכרחיות הטיפולד"ר אלי הימן ‏10.3.06
הודעה בפורוםאפילפסיהדפנה ‏7.3.06
הודעה בפורוםאפילפסיהד"ר אלי הימן ‏9.3.06
הודעה בפורוםמעבר בין גיל הילדות לנערותד"ר אלי הימן ‏6.3.06
הודעה בפורוםניתוקי אבסנס ארוכים מהרגילד"ר אלי הימן ‏1.3.06
הודעה בפורוםאפילפסיה היא מחלה תורשתית?ד"ר אלי הימן ‏28.2.06
הודעה בפורוםניתוקי אבסנס ארוכים מהרגילד"ר אלי הימן ‏28.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיהאבישג ‏26.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיהד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםניתוקי אבסנס ארוכים מהרגילד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםADD אפילפסיה, דפלפט וגם רטאליןד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםחלומות בהקיץ או אפילפסיה?ד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיהחנה ‏23.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיהד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםסיכוי תורשהטלי ‏23.2.06
הודעה בפורוםסיכוי תורשהד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםתנועות לא רצויותריקי ‏23.2.06
הודעה בפורוםתנועות לא רצויותד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםכאב ראשריקי ‏23.2.06
הודעה בפורוםכאב ראשד"ר אלי הימן ‏26.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיה ובעיית קשבענת ‏22.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיה ובעיית קשבד"ר אלי הימן ‏22.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיה וADDמומינאמא ‏22.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיה וADDד"ר אלי הימן ‏22.2.06
הודעה בפורוםפטיט מל בגיל שנתייםד"ר אלי הימן ‏22.2.06
הודעה בפורוםלמיקטל וגלולות נגד הריוןד"ר אלי הימן ‏22.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיה ושעלתמורן ‏20.2.06
הודעה בפורוםאפילפסיה ושעלתד"ר אלי הימן ‏22.2.06
הודעה בפורוםתורשהטלי גלר ‏19.2.06
הודעה בפורוםתורשהד"ר אלי הימן ‏22.2.06