הודעה בפורוםתמ"לאמא של ‏7.12.11
הודעה בפורוםתמ"לד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםריפלוקס? גזים?אובדת עצות ‏6.12.11
הודעה בפורוםריפלוקס? גזים?ד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםתוצאות אולטרסאונד ראשד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםמצוקה נשימתיתמלי ‏23.11.11
הודעה בפורוםמצוקה נשימתיתד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםצרידותחוה ‏21.11.11
הודעה בפורוםצרידותד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםכמות אוכללירון ‏18.11.11
הודעה בפורוםכמות אוכלד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםפגים שבוע 28יעל ‏17.11.11
הודעה בפורוםפגים שבוע 28ד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםקצב עלייה במשקלדנה ‏15.11.11
הודעה בפורוםקצב עלייה במשקלד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםהרבה שאלותלינה ‏15.11.11
הודעה בפורוםהרבה שאלותד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםהאם ריפלוקס?שני ‏14.11.11
הודעה בפורוםהאם ריפלוקס?ד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםus מוח לפגטל ‏13.11.11
הודעה בפורוםus מוח לפגד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםאבנים בכליות אצל תינוק שנולד פגד"ר ברנרד ברזילי ‏13.12.11
הודעה בפורוםנוטרימגן 2פרלה ‏11.11.11
הודעה בפורוםמינון האוכל וריבוי יציאותד"ר ברנרד ברזילי ‏6.11.11
הודעה בפורוםהגברת חלבג'ני ‏3.11.11
הודעה בפורוםהמשך שאלהאמא לתאומים ‏30.10.11
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר ברנרד ברזילי ‏6.11.11
הודעה בפורוםאובדת עצותאמא לתאומים ‏29.10.11
הודעה בפורוםאובדת עצותד"ר ברנרד ברזילי ‏6.11.11
הודעה בפורוםLSVאמא לפג ‏28.10.11
הודעה בפורוםLSVד"ר ברנרד ברזילי ‏29.10.11
הודעה בפורוםלידה בשבוע 34-35שואל לדעת. ‏26.10.11
הודעה בפורוםלידה בשבוע 34-35ד"ר ברנרד ברזילי ‏29.10.11
הודעה בפורוםתאומים פגים באינקובטורד"ר ברנרד ברזילי ‏29.10.11
הודעה בפורוםחסרת אוניםחני ‏24.10.11
הודעה בפורוםחסרת אוניםד"ר ברנרד ברזילי ‏29.10.11
הודעה בפורוםתזונה לפגיםמירב ‏22.10.11
הודעה בפורוםתזונה לפגיםד"ר ברנרד ברזילי ‏29.10.11
הודעה בפורוםמועדי האכלהדוב ‏10.10.11
הודעה בפורוםמועדי האכלהד"ר ברנרד ברזילי ‏16.10.11
הודעה בפורוםהנקת פגלונה ‏9.10.11
הודעה בפורוםהנקת פגד"ר ברנרד ברזילי ‏10.10.11
הודעה בפורוםתזונהרות ‏7.10.11
הודעה בפורוםתזונהד"ר ברנרד ברזילי ‏10.10.11
הודעה בפורוםהנקה בשילוב תרופות של האמאמתכוננת ‏4.10.11
הודעה בפורוםהנקה בשילוב תרופות של האמאד"ר ברנרד ברזילי ‏7.10.11
הודעה בפורוםאולטרסאונד ראש בן שבעה חודשיםד"ר ברנרד ברזילי ‏6.10.11
הודעה בפורוםמטרנה אקסטרה קר ל- IUGRנוגה ‏26.9.11
הודעה בפורוםמטרנה אקסטרה קר ל- IUGRד"ר ברנרד ברזילי ‏6.10.11
הודעה בפורוםאוכלמיטל ‏25.9.11
הודעה בפורוםאוכלד"ר ברנרד ברזילי ‏6.10.11
הודעה בפורוםחיסון RSVרותם ‏25.9.11
הודעה בפורוםהרפסדור ‏22.9.11
הודעה בפורוםהרפסד"ר ברנרד ברזילי ‏6.10.11
הודעה בפורוםמעקב פגיםלנה ‏22.9.11
הודעה בפורוםמעקב פגיםד"ר ברנרד ברזילי ‏6.10.11
הודעה בפורוםהמשך שאלהחוה ‏21.9.11
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר ברנרד ברזילי ‏6.10.11
הודעה בפורוםהתחלת מוצקיםלולה79 ‏20.9.11
הודעה בפורוםהתחלת מוצקיםד"ר ברנרד ברזילי ‏21.9.11