הודעה בפורוםקונדילומה ברקטוםרחל ‏3.4.09
הודעה בפורוםקונדילומה ברקטוםפרופ' יוסף מנצ'ר ‏4.4.09
הודעה בפורוםנגעים בתוך איבר המיןפרופ' יוסף מנצ'ר ‏4.4.09
הודעה בפורוםקונדילומות והריוןאני ‏2.4.09
הודעה בפורוםקונדילומות והריוןפרופ' יוסף מנצ'ר ‏4.4.09
הודעה בפורוםקונדילומהרן ‏31.3.09
הודעה בפורוםקונדילומהד"ר ארז בן-שם ‏1.4.09
הודעה בפורוםקונדילומה עיקשתציגי ‏29.3.09
הודעה בפורוםקונדילומה עיקשתד"ר ארז בן-שם ‏1.4.09
הודעה בפורוםקונדילומה עיקשתד"ר ארז בן-שם ‏1.4.09
הודעה בפורוםשאלהחן ‏28.3.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר ארז בן-שם ‏1.4.09
הודעה בפורוםקונדילומה ובת הזוגיוגב ‏25.3.09
הודעה בפורוםקונדילומה ובת הזוגפרופ' יוסף מנצ'ר ‏28.3.09
הודעה בפורוםקונדילומהענתי ‏23.3.09
הודעה בפורוםקונדילומהד"ר ארז בן-שם ‏23.3.09
הודעה בפורוםקונדילומה accuminataאסתר ‏23.3.09
הודעה בפורוםקונדילומה accuminataד"ר ארז בן-שם ‏23.3.09
הודעה בפורוםפטריהשירן ‏23.3.09
הודעה בפורוםפטריהד"ר ארז בן-שם ‏23.3.09
הודעה בפורוםתודה ועודחוה ‏19.3.09
הודעה בפורוםתודה ועודפרופ' יוסף מנצ'ר ‏21.3.09
הודעה בפורוםעד מתי להזהר?שני ‏18.3.09
הודעה בפורוםעד מתי להזהר?פרופ' יוסף מנצ'ר ‏19.3.09
הודעה בפורוםיחסי מין עם הוירוסשני ‏18.3.09
הודעה בפורוםיחסי מין עם הוירוספרופ' יוסף מנצ'ר ‏19.3.09
הודעה בפורוםהמשךחוה ‏17.3.09
הודעה בפורוםהמשךפרופ' יוסף מנצ'ר ‏19.3.09
הודעה בפורוםקונדילומות לבעלחוה ‏17.3.09
הודעה בפורוםקונדילומות לבעלפרופ' יוסף מנצ'ר ‏19.3.09
הודעה בפורוםהתנהגות בעת הופעת קונדילומהפרופ' יוסף מנצ'ר ‏19.3.09
הודעה בפורוםיבלות על איבר המין-דחוף!!!אור קאופמן ‏12.3.09
הודעה בפורוםיבלות על איבר המין-דחוף!!!פרופ' יוסף מנצ'ר ‏13.3.09
הודעה בפורוםמה עושים עכשיוליזה ‏11.3.09
הודעה בפורוםמה עושים עכשיופרופ' יוסף מנצ'ר ‏12.3.09
הודעה בפורוםאיבחון בעיה רפואיתמשה ‏9.3.09
הודעה בפורוםאיבחון בעיה רפואיתד"ר ארז בן-שם ‏16.3.09
הודעה בפורוםטיפול לייזרטליה ‏9.3.09
הודעה בפורוםטיפול לייזרד"ר ארז בן-שם ‏16.3.09
הודעה בפורוםיבלותרוזי ‏9.3.09
הודעה בפורוםיבלותד"ר ארז בן-שם ‏16.3.09
הודעה בפורוםהרפס פיתרון דחוף!!!שלווה ‏8.3.09
הודעה בפורוםהרפס פיתרון דחוף!!!ד"ר ארז בן-שם ‏9.3.09
הודעה בפורוםטיפול ביבלותרוזי ‏4.3.09
הודעה בפורוםטיפול ביבלותפרופ' יוסף מנצ'ר ‏6.3.09
הודעה בפורוםלד"ר ארז בן שלום, המשך שאלה קודמתד"ר ארז בן-שם ‏4.3.09
הודעה בפורוםאלדרהרוזי ‏3.3.09
הודעה בפורוםאלדרהד"ר ארז בן-שם ‏4.3.09
הודעה בפורוםיבלות מיןשני ‏3.3.09
הודעה בפורוםיבלות מיןד"ר ארז בן-שם ‏4.3.09
הודעה בפורוםטיפול בקנדילומה המשךד"ר ארז בן-שם ‏4.3.09
הודעה בפורוםטיפול בקנדילומהרוזי ‏3.3.09
הודעה בפורוםטיפול בקנדילומהד"ר ארז בן-שם ‏4.3.09
הודעה בפורוםבדיקותחסויה ‏28.2.09
הודעה בפורוםבדיקותד"ר ארז בן-שם ‏3.3.09
הודעה בפורוםקיום יחסי מין עם קונדילומהד"ר ארז בן-שם ‏3.3.09
הודעה בפורוםלגבי בן זוג חדשאישה ‏27.2.09
הודעה בפורוםלגבי בן זוג חדשד"ר ארז בן-שם ‏3.3.09
הודעה בפורוםשימוש בקונדילוקסליאור ‏26.2.09
הודעה בפורוםשימוש בקונדילוקספרופ' יוסף מנצ'ר ‏26.2.09
הודעה בפורוםחיסוןאישה ‏25.2.09
הודעה בפורוםחיסוןפרופ' יוסף מנצ'ר ‏25.2.09