הודעה בפורוםשאלה חשובה לנוירולוגשירי ‏26.3.13
הודעה בפורוםשאלה חשובה לנוירולוגד"ר סמיח בדארנה ‏8.4.13
הודעה בפורוםתגובות לא רצוניות- תגובה 3אנונימית ‏20.3.13
הודעה בפורוםתגובות לא רצוניות- תגובה 3ד"ר סמיח בדארנה ‏24.3.13
הודעה בפורוםבוטוקסשירי ‏18.3.13
הודעה בפורוםבוטוקסד"ר סמיח בדארנה ‏24.3.13
הודעה בפורוםשאלה לנוירולוג המומחהד"ר סמיח בדארנה ‏17.3.13
הודעה בפורוםתנועות לא רצוניות-תגובה 2אנונימית ‏15.3.13
הודעה בפורוםתנועות לא רצוניות-תגובה 2ד"ר סמיח בדארנה ‏17.3.13
הודעה בפורוםזריקת BOTOX לשרירי הצווארדניאלה ‏14.3.13
הודעה בפורוםזריקת BOTOX לשרירי הצווארד"ר סמיח בדארנה ‏14.3.13
הודעה בפורוםתנועות לא רצוניות-תגובהאנונימית ‏10.3.13
הודעה בפורוםתנועות לא רצוניות-תגובהד"ר סמיח בדארנה ‏14.3.13
הודעה בפורוםרעידות בראשטניה ‏9.3.13
הודעה בפורוםרעידות בראשד"ר סמיח בדארנה ‏10.3.13
הודעה בפורוםתנועות לא רצוניותאנונימית ‏9.3.13
הודעה בפורוםתנועות לא רצוניותד"ר סמיח בדארנה ‏10.3.13
הודעה בפורוםדופיקר +אזילקטתמר ‏8.3.13
הודעה בפורוםדופיקר +אזילקטד"ר סמיח בדארנה ‏10.3.13
הודעה בפורוםשאלה נוספת על רעדגלי ‏3.3.13
הודעה בפורוםשאלה נוספת על רעדד"ר סמיח בדארנה ‏10.3.13
הודעה בפורוםרעד בכף יד אחת...גלי ‏3.3.13
הודעה בפורוםרעד בכף יד אחת...ד"ר סמיח בדארנה ‏3.3.13
הודעה בפורוםהשפעה של נטילת רקוויפ על התיאבוןד"ר סמיח בדארנה ‏3.3.13
הודעה בפורוםBOTOX 200 UNITSדנה ‏22.2.13
הודעה בפורוםBOTOX 200 UNITSד"ר סמיח בדארנה ‏3.3.13
הודעה בפורוםאזילקט ומירו בו זמנית.ד"ר סמיח בדארנה ‏3.3.13
הודעה בפורוםהמשך לעזרה בהבנת תוצאות MRIד"ר סמיח בדארנה ‏3.3.13
הודעה בפורוםשאלה בוטוקסרותי ‏11.2.13
הודעה בפורוםשאלה בוטוקסד"ר סמיח בדארנה ‏19.2.13
הודעה בפורוםעזרה בהבנת תוצאות MRIדוב ‏11.2.13
הודעה בפורוםעזרה בהבנת תוצאות MRIד"ר סמיח בדארנה ‏19.2.13
הודעה בפורוםBOTOX לנוירולוג להפרעות תנועהד"ר סמיח בדארנה ‏19.2.13
הודעה בפורוםדקינטמאיה ‏8.2.13
הודעה בפורוםדקינטד"ר סמיח בדארנה ‏19.2.13
הודעה בפורוםבעיות שינהמתן סיבוני ‏31.1.13
הודעה בפורוםבעיות שינהד"ר סמיח בדארנה ‏19.2.13
הודעה בפורוםטיקים שמתרחשים רק בעת חשיבה מאומצתד"ר סמיח בדארנה ‏19.2.13
הודעה בפורוםטיקים שמתרחשים רק בעת חשיבה מאומצתד"ר סמיח בדארנה ‏18.1.13
הודעה בפורוםטיקים שמתרחשים רק בעת חשיבה מאומצתד"ר סמיח בדארנה ‏19.2.13
הודעה בפורוםפרקינסן וסירוקווילציפי ‏16.1.13
הודעה בפורוםפרקינסן וסירוקווילד"ר סמיח בדארנה ‏18.1.13