הודעה בפורוםציפרלקסרחל ‏28.9.14
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר אירנה ספקטור ‏29.9.14
הודעה בפורוםבנוסף האם סורבון משמש לחיזוק ssri?ד"ר אירנה ספקטור ‏29.9.14
הודעה בפורוםמלודילטיטי ‏21.9.14
הודעה בפורוםמלודילד"ר אירנה ספקטור ‏29.9.14
הודעה בפורוםמלודילטיטי ‏7.10.14
הודעה בפורוםמלודיל וחולשה לא מובנתד"ר אירנה ספקטור ‏29.9.14
הודעה בפורוםלוסטרלטיטי ‏6.10.14
הודעה בפורוםלקיחת כדורים מדי פעםיעקובי ‏21.9.14
הודעה בפורוםלקיחת כדורים מדי פעםד"ר אירנה ספקטור ‏29.9.14
הודעה בפורוםשילוב תרופותמשה ‏17.9.14
הודעה בפורוםשילוב תרופותד"ר אירנה ספקטור ‏18.9.14
הודעה בפורוםסרוקוול וחשק למתוקעידן ‏13.9.14
הודעה בפורוםסרוקוול וחשק למתוקד"ר אירנה ספקטור ‏14.9.14
הודעה בפורוםשאלה כלליתגל ‏8.9.14
הודעה בפורוםשאלה כלליתד"ר אירנה ספקטור ‏14.9.14
הודעה בפורוםלרופאה דר ספקטורד"ר אירנה ספקטור ‏14.9.14
הודעה בפורוםמחפש יעוץ לגבי רסיטלשאלה לדר ‏5.9.14
הודעה בפורוםמחפש יעוץ לגבי רסיטלד"ר אירנה ספקטור ‏14.9.14
הודעה בפורוםחרדה חברתיתDaniel ‏31.8.14
הודעה בפורוםחרדה חברתיתמורן ‏2.9.14
הודעה בפורוםחרדה חברתיתד"ר אירנה ספקטור ‏4.9.14
הודעה בפורוםלמיקטל כדורי מסיסה תחת הלשוןד"ר אירנה ספקטור ‏4.9.14
הודעה בפורוםשינוי בטיפולגליה ל ‏29.8.14
הודעה בפורוםשינוי בטיפולד"ר אירנה ספקטור ‏4.9.14
הודעה בפורוםגאבאבן ‏29.8.14
הודעה בפורוםגאבאד"ר אירנה ספקטור ‏4.9.14
הודעה בפורוםדראליזציהDaniel ‏28.8.14
הודעה בפורוםדראליזציהד"ר אירנה ספקטור ‏28.8.14
הודעה בפורוםמניהיהב ‏27.8.14
הודעה בפורוםמניהד"ר אירנה ספקטור ‏28.8.14
הודעה בפורוםפלוטין-חצי כדור-איך?תמי ‏27.8.14
הודעה בפורוםפלוטין-חצי כדור-איך?ד"ר אירנה ספקטור ‏28.8.14
הודעה בפורוםטיפול בפרפנאן לבי פולרגליה ל ‏26.8.14
הודעה בפורוםטיפול בפרפנאן לבי פולרד"ר אירנה ספקטור ‏28.8.14
הודעה בפורוםהתחלת לוסטרלמיצי ‏24.8.14
הודעה בפורוםהתחלת לוסטרלד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםמידע לגבי שילוב רסיטל עם רזולורד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםסימבלטה או איקסל?Daniel ‏23.8.14
הודעה בפורוםסימבלטה או איקסל?ד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםסימבלטה או איקסל?בן ‏27.8.14
הודעה בפורוםשילובבן ‏22.8.14
הודעה בפורוםשילובבן ‏23.8.14
הודעה בפורוםשילובד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםמירובן ‏21.8.14
הודעה בפורוםמירובן ‏22.8.14
הודעה בפורוםמירוד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםעוד שאלה דר נכבדהבן ‏20.8.14
הודעה בפורוםעוד שאלה דר נכבדהזכיתי בווינר ‏23.8.14
הודעה בפורוםעוד שאלה דר נכבדהד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםשילובםםבן ‏20.8.14
הודעה בפורוםשילובםםד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםשילוב של תרופותיובל ‏19.8.14
הודעה בפורוםשילוב של תרופותד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםפריזמה וחשישליאור ‏19.8.14
הודעה בפורוםפריזמה וחשישד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםדכאון ובעיות ריכוז מחמירותד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםהאם ניתן לקחת אדרונקס מדי פעם ,ד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםהעלאה במינון וולבוטריןד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםלד'ר ספקטור היקרהבן למר הרמן היקר ‏15.8.14
הודעה בפורוםלד'ר ספקטור היקרהד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםלוסטרלדוד ‏12.8.14
הודעה בפורוםלוסטרלד"ר אירנה ספקטור ‏25.8.14
הודעה בפורוםשילוב לוסטרל סימבלטה ו..מיואשת ‏11.8.14
הודעה בפורוםשילוב לוסטרל סימבלטה ו..ד"ר אירנה ספקטור ‏13.8.14
הודעה בפורוםדכאון אחרי מאניה שילוב תרופותד"ר אירנה ספקטור ‏13.8.14
הודעה בפורוםחרדה חברתיתDaniel ‏9.8.14
הודעה בפורוםחרדה חברתיתד"ר אירנה ספקטור ‏13.8.14