הודעה בפורוםטסלהשירי ‏16.4.12
הודעה בפורוםטסלהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏19.4.12
הודעה בפורוםשאלהשירי ‏16.4.12
הודעה בפורוםשאלהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏19.4.12
הודעה בפורוםMRIשירי ‏16.4.12
הודעה בפורוםMRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏19.4.12
הודעה בפורוםאבנים בכליותאבגת ‏15.4.12
הודעה בפורוםאבנים בכליותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםצילום חזהיקי ‏14.4.12
הודעה בפורוםצילום חזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםסיטי ראשעופר ‏14.4.12
הודעה בפורוםסיטי ראשד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםסיטי ראשעופר ‏16.4.12
הודעה בפורוםדיסקציותגיל ‏12.4.12
הודעה בפורוםדיסקציותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםCT ראותשירי ‏11.4.12
הודעה בפורוםCT ראותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםשיקוף / רנטגןדנה ‏9.4.12
הודעה בפורוםשיקוף / רנטגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםבלוטות לימפה דו צד עם קורטקס 4 מ"מד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםקרינת CT - השוואה בין בתי חוליםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםסי טידן ‏7.4.12
הודעה בפורוםסי טיד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםפענוח בדיקות US צוואר ובלוטות מגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםCT או MRI לבירור סיבת כאבי ראשד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםus כליות ודופלר דופלקס עורקי כליותד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםעודף בדיקות וצורך בעודד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםאולטרסאונד חדרי מוח לתינוק .. המשךד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםפענוח צילום בית החזה 2 מבטיםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםסי טי בטןאיל ‏1.4.12
הודעה בפורוםסי טי בטןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםפט סי טיאסנת ‏1.4.12
הודעה בפורוםפט סי טיד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםשיעול מתמשך חזק במשך חודשייםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת רנטגןעודד ‏31.3.12
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת רנטגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏15.4.12
הודעה בפורוםאולטרסאונד חדרי מוח לתינוקד"ר ליסה רביב-זילקה ‏30.3.12
הודעה בפורוםקשר ציסטי באונה הימנית בצווארד"ר ליסה רביב-זילקה ‏30.3.12
הודעה בפורוםפענוח M.R.I לתינוקתנתי ‏28.3.12
הודעה בפורוםפענוח M.R.I לתינוקתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏30.3.12
הודעה בפורוםמיפויים תכופיםזיוה ‏27.3.12
הודעה בפורוםמיפויים תכופיםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏27.3.12
הודעה בפורוםקשרית חשודה בריאהזיוה ‏26.3.12
הודעה בפורוםקשרית חשודה בריאהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏27.3.12
הודעה בפורוםממצאי סריקה טומוגרפית ממוחשבתד"ר ליסה רביב-זילקה ‏27.3.12
הודעה בפורוםCT צוואר-חזה-בטןיוסי ‏25.3.12
הודעה בפורוםCT צוואר-חזה-בטןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏27.3.12
הודעה בפורוםקשרי היפואקויאור ‏24.3.12
הודעה בפורוםקשרי היפואקויד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.3.12
הודעה בפורוםשאלהיוסי ‏22.3.12
הודעה בפורוםשאלהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏23.3.12
הודעה בפורוםmri ראש לתינוק בן חמישה חודשיםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏23.3.12
הודעה בפורוםהמשך.יוסף ‏17.3.12
הודעה בפורוםהמשך.ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏18.3.12
הודעה בפורוםהמשך.ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏18.3.12
הודעה בפורוםצודקת, תודה. ולסיום אודה לךד"ר ליסה רביב-זילקה ‏20.3.12
הודעה בפורוםהדמיה בלוטת יותרת המוחד"ר ליסה רביב-זילקה ‏17.3.12
הודעה בפורוםצילום חזהנתי ‏16.3.12
הודעה בפורוםצילום חזהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏17.3.12
הודעה בפורוםצילום חזהנתי ‏17.3.12