הודעה בפורוםCTיוסי ‏28.2.13
הודעה בפורוםCTד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםMRIשירה ‏27.2.13
הודעה בפורוםMRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםעזרה בפיענוח צילום חזה..ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםחומר ניגוד לCTלאדרנלאלכס ‏24.2.13
הודעה בפורוםחומר ניגוד לCTלאדרנלד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםct חזהזיו ‏21.2.13
הודעה בפורוםתוספתת קטנה לשאלה ctזיו ‏21.2.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת CT בטןאסגונן ‏21.2.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת CT בטןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםct jzvזיו ‏21.2.13
הודעה בפורוםct jzvד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםפעינוח MRI מוחדניאלה ‏20.2.13
הודעה בפורוםempty sellaאהוד ‏18.2.13
הודעה בפורוםempty sellaד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםUS אשכיםמנחם ‏17.2.13
הודעה בפורוםUS אשכיםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםבדיקת סי טיראובן ‏17.2.13
הודעה בפורוםבדיקת סי טיד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםמה המשמעות?דני ‏16.2.13
הודעה בפורוםמה המשמעות?ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםלד"ר ליסה היקרהדן ‏11.2.13
הודעה בפורוםעודף קרינהענבל ‏11.2.13
הודעה בפורוםMRIפענוחשירה ‏10.2.13
הודעה בפורוםMRIפענוחאיריס ‏3.4.13
הודעה בפורוםמיפוי עצמותראובן ‏8.2.13
הודעה בפורוםמבקשת עזרהאירית ‏7.2.13
הודעה בפורוםמבקשת עזרהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםMRI בטן ואגןMR ‏6.2.13
הודעה בפורוםMRI בטן ואגןד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםשאלה..סהר ‏30.1.13
הודעה בפורוםct בטן תלת פאזיכבד ‏27.1.13
הודעה בפורוםקשרית בריאהניר ‏27.1.13
הודעה בפורוםכאבי ראשאיציק ‏27.1.13
הודעה בפורוםכאבי ראשד"ר ליסה רביב-זילקה ‏1.3.13
הודעה בפורוםCT + אולטרסאונד בטן .נילי ‏26.1.13
הודעה בפורוםCT + אולטרסאונד בטן .נילי ‏26.1.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת C.T.אינה ‏22.1.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת C.T.ד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.1.13
הודעה בפורוםפענוח MRI עמוד שדרה מותניד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.1.13
הודעה בפורוםU.S U-MRIכוכב ‏21.1.13
הודעה בפורוםU.S U-MRIד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.1.13
הודעה בפורוםקרינהעדי ‏20.1.13
הודעה בפורוםקרינהד"ר ליסה רביב-זילקה ‏24.1.13
הודעה בפורוםבדיקת אורתרוגרפיה, אורתוציסטוגרםד"ר ליסה רביב-זילקה ‏18.1.13