הודעה בפורוםפיענוח מיפוי קרניתפיענוח מיפוי קרנית ‏15.3.16
הודעה בפורוםפיענוח מיפוי קרניתד"ר אליה לוינגר ‏26.3.16
הודעה בפורוםקרטוקונוסמתן ‏10.3.16
הודעה בפורוםקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏26.3.16
הודעה בפורוםהמשךיערה ‏2.3.16
הודעה בפורוםהמשךד"ר אליה לוינגר ‏26.3.16
הודעה בפורוםקרטוקונוסיערה ‏25.2.16
הודעה בפורוםקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏2.3.16
הודעה בפורוםקרטוקונוסשי ‏13.11.15
הודעה בפורוםקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏21.11.15
הודעה בפורוםקרטוקונוסדני ‏16.4.15
הודעה בפורוםקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏25.4.15
הודעה בפורוםפליקוסנז וקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏27.12.14
הודעה בפורוםילדה עם קרטוקונוסדבי ‏8.12.14
הודעה בפורוםילדה עם קרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏10.12.14
הודעה בפורוםקמירות גבוליתללי ‏30.11.14
הודעה בפורוםקמירות גבוליתד"ר אליה לוינגר ‏7.12.14
הודעה בפורוםניתוח קרוסלינקינג- המשךד"ר אליה לוינגר ‏26.11.14
הודעה בפורוםניתוח קרוסלינקינגליאת ‏24.11.14
הודעה בפורוםניתוח קרוסלינקינגד"ר אליה לוינגר ‏25.11.14
הודעה בפורוםקרטוקונוסרונה ‏15.11.14
הודעה בפורוםקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏16.11.14
הודעה בפורוםהשתלהמ.שתל ‏9.8.14
הודעה בפורוםהשתלהד"ר אליה לוינגר ‏16.8.14
הודעה בפורוםטיפול מוקדם בקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏19.7.14
הודעה בפורוםאדום בעיןמשה ‏6.7.14
הודעה בפורוםאדום בעיןד"ר אליה לוינגר ‏8.7.14
הודעה בפורוםתיקון צילנדר לאחר השתלת קרניתד"ר אליה לוינגר ‏14.6.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים - המשךחנה ‏11.6.14
הודעה בפורוםהסרת משקפיים - המשךד"ר אליה לוינגר ‏14.6.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםחנה ‏10.6.14
הודעה בפורוםהסרת משקפייםד"ר אליה לוינגר ‏11.6.14
הודעה בפורוםקרטוקונוס עדשה קשה ועיין אדומה.ד"ר אליה לוינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםעלות עדשות מגע קשות -קרוטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏18.5.14
הודעה בפורוםשפשוף עיניםחוששת ‏27.4.14
הודעה בפורוםשפשוף עיניםד"ר אליה לוינגר ‏4.5.14
הודעה בפורוםמשקפיים של גוגלגוגל ‏26.4.14
הודעה בפורוםמשקפיים של גוגלד"ר אליה לוינגר ‏27.4.14
הודעה בפורוםחבלהמעיין ‏23.4.14
הודעה בפורוםחבלהד"ר אליה לוינגר ‏24.4.14
הודעה בפורוםקרטוקונוסשגיא ‏7.4.14
הודעה בפורוםקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏13.4.14
הודעה בפורוםמשקפיים לקרטוקונוסרבקה ‏18.3.14
הודעה בפורוםמשקפיים לקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏22.3.14
הודעה בפורוםקרטוקונוסדורון ‏13.3.14
הודעה בפורוםקרטוקונוסד"ר אליה לוינגר ‏15.3.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןנעמה ‏8.2.14
הודעה בפורוםחבלה בעיןד"ר אליה לוינגר ‏8.2.14