הודעה בפורוםגלולת היום שאחריאורה ‏17.2.03
הודעה בפורוםגלולת היום שאחריאורה ‏17.2.03
הודעה בפורוםגלולת היום שאחריד"ר צחי בן-ארויה ‏17.2.03
הודעה בפורוםגלולת היום שאחריאורה ‏17.2.03
הודעה בפורוםדימום חריגי. ב. ‏16.2.03
הודעה בפורוםדימום חריגד"ר בינה כהן-סחר ‏16.2.03
הודעה בפורוםכתמי דם לאחר מיןמירנה ‏16.2.03
הודעה בפורוםכתמי דם לאחר מיןד"ר בינה כהן-סחר ‏16.2.03
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת דם התייעצותד"ר אברהם דבי ‏15.2.03
הודעה בפורוםדימום מהנרתיקמודאגת מאד ‏14.2.03
הודעה בפורוםדימום מהנרתיקד"ר אברהם דבי ‏14.2.03
הודעה בפורוםדימום מהנרתיקחנה ‏23.2.03
הודעה בפורוםשאלהליאתי ‏13.2.03
הודעה בפורוםשאלהד"ר אברהם דבי ‏14.2.03
הודעה בפורוםהמחזור החודשי לא מגיע..שרונה ‏13.2.03
הודעה בפורוםהמחזור החודשי לא מגיע..ד"ר אברהם דבי ‏14.2.03
הודעה בפורוםהמחזור החודשי לא מגיע..אנונימית מיואשת ‏17.2.03
הודעה בפורוםצניחהסיבי ‏13.2.03
הודעה בפורוםצניחהד"ר אברהם דבי ‏14.2.03
הודעה בפורוםהפלות חוזרותמיכל ‏13.2.03
הודעה בפורוםהפלות חוזרותד"ר אברהם דבי ‏14.2.03
הודעה בפורוםצלקת ניתוחית בצואר הרחםד"ר אברהם דבי ‏14.2.03
הודעה בפורוםעובי רירית הרחםרויטל777 ‏12.2.03
הודעה בפורוםעובי רירית הרחםד"ר אברהם דבי ‏14.2.03
הודעה בפורוםפיטריה בנרתיקר ‏12.2.03
הודעה בפורוםפיטריה בנרתיקד"ר צחי בן-ארויה ‏13.2.03
הודעה בפורוםפיטריה בנרתיקר ‏16.2.03
הודעה בפורוםפיטריה בנרתיקר ‏16.2.03
הודעה בפורוםפיטריה בנרתיקיעל ‏7.4.03
הודעה בפורוםהפסקת גלולותעינת ‏12.2.03
הודעה בפורוםהפסקת גלולותד"ר בינה כהן-סחר ‏12.2.03
הודעה בפורוםHPVיונית ‏12.2.03
הודעה בפורוםHPVד"ר גליה בירן ‏12.2.03
הודעה בפורוםגודל רחםענת ‏12.2.03
הודעה בפורוםגודל רחםד"ר גליה בירן ‏12.2.03
הודעה בפורוםסרטן אפשרי אצל בת זוגד"ר בינה כהן-סחר ‏12.2.03
הודעה בפורוםאוסטיאופורוזיסאורלי ‏11.2.03
הודעה בפורוםאוסטיאופורוזיסד"ר גליה בירן ‏11.2.03
הודעה בפורוםהריון לא רצוימאיה ‏11.2.03
הודעה בפורוםהריון לא רצויד"ר גליה בירן ‏11.2.03
הודעה בפורוםצריבת נימיםיונית ‏10.2.03
הודעה בפורוםצריבת נימיםד"ר צחי בן-ארויה ‏10.2.03
הודעה בפורוםהעדר מחזור בסיום הנקהנורית ‏9.2.03
הודעה בפורוםהעדר מחזור בסיום הנקהד"ר בינה כהן-סחר ‏9.2.03
הודעה בפורוםהעדר מחזור בתום הנקהנורית ‏9.2.03
הודעה בפורוםהעדר מחזור בתום הנקהד"ר גליה בירן ‏11.2.03
הודעה בפורוםדיאנה ואנדרוקורדורין ‏9.2.03
הודעה בפורוםדיאנה ואנדרוקורד"ר רון שגיב ‏10.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהדנה ‏9.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהד"ר שמעון גינת ‏9.2.03
הודעה בפורוםתודה רבה לךדנה ‏9.2.03
הודעה בפורוםוסטבוליטיסשרית ‏9.2.03
הודעה בפורוםוסטבוליטיספרופ' א. גולן ‏9.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיסtal ‏8.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיספרופ' א. גולן ‏9.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיסtal ‏9.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיספרופ' א. גולן ‏10.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיסעירית ‏10.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיסtal ‏10.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיסעירית ‏11.2.03
הודעה בפורוםלעיריתtal ‏11.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיססטלה ‏12.2.03
הודעה בפורוםלסטלהtal ‏12.2.03
הודעה בפורוםלטלסטלה ‏13.2.03
הודעה בפורוםלסטלהעירית ‏13.2.03
הודעה בפורוםלעיריתסטלה ‏15.2.03
הודעה בפורוםלסטלהעירית ‏16.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריוזיסtal ‏13.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהדנה ‏8.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהד"ר שמעון גינת ‏8.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהדנה ‏9.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהד"ר שמעון גינת ‏9.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהדנה ‏8.2.03
הודעה בפורוםלאחר הפלהד"ר שמעון גינת ‏8.2.03
הודעה בפורוםמתי הביוץ?סיגל ‏7.2.03
הודעה בפורוםמתי הביוץ?ד"ר שמעון גינת ‏8.2.03
הודעה בפורוםהריון וחומרים מסוכניםד"ר ארז בן-שם ‏6.2.03
הודעה בפורוםשאלהנויה ‏6.2.03
הודעה בפורוםשאלהד"ר ארז בן-שם ‏6.2.03
הודעה בפורוםשאלהנויה ‏6.2.03
הודעה בפורוםשאלהא ‏8.2.03
הודעה בפורוםשאלהנ ו י ה ‏9.2.03
הודעה בפורוםשאלהד"ר ארז בן-שם ‏10.2.03
הודעה בפורוםגלולות למניעת הריוןדנית ‏6.2.03
הודעה בפורוםגלולות למניעת הריוןד"ר ארז בן-שם ‏6.2.03
הודעה בפורוםמנו-רגיהליהיא לביא ‏6.2.03
הודעה בפורוםמנו-רגיהד"ר ארז בן-שם ‏6.2.03
הודעה בפורוםמנו-רגיהליהיא לביא ‏8.2.03
הודעה בפורוםCandidasarit ‏5.2.03
הודעה בפורוםCandidaד"ר ארז בן-שם ‏6.2.03
הודעה בפורוםרחם דו קרניברי סבש ‏5.2.03
הודעה בפורוםרחם דו קרניד"ר אברהם דבי ‏5.2.03
הודעה בפורוםרחם דו קרנירמי כהן ‏6.2.03
הודעה בפורוםהריוןgabi ‏3.2.03
הודעה בפורוםהריוןד"ר שמעון גינת ‏3.2.03