הודעה בפורוםשאלהחלי ‏30.9.16
הודעה בפורוםשאלהד"ר דקלו אן ‏1.10.16
הודעה בפורוםבדיקת בטא-תוצאהאדר ‏29.9.16
הודעה בפורוםבדיקת בטא-תוצאהד"ר גרינשטיין אהוד ‏3.10.16
הודעה בפורוםאיזון הורמונאלישואלת ‏29.9.16
הודעה בפורוםאיזון הורמונאליד"ר גרינשטיין אהוד ‏3.10.16
הודעה בפורוםבטא שלא הוכפלהאני 5 ‏29.9.16
הודעה בפורוםבטא שלא הוכפלהד"ר גרינשטיין אהוד ‏3.10.16
הודעה בפורוםרירית מעובהשרית ‏28.9.16
הודעה בפורוםרירית מעובהד"ר דקלו אן ‏1.10.16
הודעה בפורוםגלולות יאזנוי ‏26.9.16
הודעה בפורוםגלולות יאזד"ר גליק אוהד ‏29.9.16
הודעה בפורוםגלולות והגנהקרין ‏26.9.16
הודעה בפורוםגלולות והגנהד"ר גליק אוהד ‏29.9.16
הודעה בפורוםחיבור חפיסת גלולות יסמיןד"ר גליק אוהד ‏29.9.16
הודעה בפורוםתעלת צואר הרחםשירה ‏22.9.16
הודעה בפורוםתעלת צואר הרחםד"ר דקלו אן ‏1.10.16
הודעה בפורוםמעקב זקיקיםרונה ‏22.9.16
הודעה בפורוםמעקב זקיקיםד"ר דקלו אן ‏1.10.16
הודעה בפורוםגלולות זואלידנה ‏22.9.16
הודעה בפורוםגלולות זואליד"ר מאשה בן צבי ‏1.10.16
הודעה בפורוםהמטומה? ושק הריון בלי דופק...ד"ר דקלו אן ‏1.10.16
הודעה בפורוםמנסים להיכנס להריון...גלית ‏20.9.16
הודעה בפורוםמנסים להיכנס להריון...ד"ר ברבר אלעד ‏21.9.16
הודעה בפורוםהפלה לאחר ציטוטקלי ‏20.9.16
הודעה בפורוםהפלה לאחר ציטוטקד"ר ברבר אלעד ‏21.9.16
הודעה בפורוםאוראופלסמה אורטיקולוםד"ר לייטס סופיה ‏21.9.16
הודעה בפורוםביוץ לאחר הפלה טבעיתמיקה ‏19.9.16
הודעה בפורוםביוץ לאחר הפלה טבעיתד"ר גליק אוהד ‏29.9.16
הודעה בפורוםלחץ וכניסה להריוןשריי ‏18.9.16
הודעה בפורוםלחץ וכניסה להריוןשריי ‏18.9.16
הודעה בפורוםלחץ וכניסה להריוןד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםדימום לאחר ציטוטקלי ‏17.9.16
הודעה בפורוםדימום לאחר ציטוטקד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםהפסקת נטילת Zoelyסיגל ‏16.9.16
הודעה בפורוםהפסקת נטילת Zoelyד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםהמשך לגלותלנה ‏14.9.16
הודעה בפורוםהמשך לגלותד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםגלולותלנה ‏14.9.16
הודעה בפורוםגלולותד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםמתי ניתן לעשות בדיקת דםמריומה ‏13.9.16
הודעה בפורוםמתי ניתן לעשות בדיקת דםד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםביוץ לאחר ציטוטקשרי ‏13.9.16
הודעה בפורוםביוץ לאחר ציטוטקד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםלחץ בבטן תחתונהדואגת ‏13.9.16
הודעה בפורוםלחץ בבטן תחתונהד"ר ברבר אלעד ‏13.9.16
הודעה בפורוםגלולות ברצףבת 17 ‏12.9.16
הודעה בפורוםגלולות ברצףד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםבדיקת פאפ שבועיים אחרי הפלהד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםעזרה :) המשךטל ‏11.9.16
הודעה בפורוםעזרה :) המשךד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםפרוברה זריקה למניעת הריוןד"ר שבח אלון איילה ‏18.9.16
הודעה בפורוםשאלהטל ‏8.9.16
הודעה בפורוםפוסטינור?ליאל ‏7.9.16
הודעה בפורוםפוסטינור?ד"ר דקלו אן ‏11.9.16