הודעה בפורוםתוצאות פרולקטיןעדי ‏3.11.13
הודעה בפורוםשאלה בסיסית!!!!גלית ‏31.10.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת זרעדנה ‏31.10.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת זרעדנה ‏31.10.13
הודעה בפורוםצילום רחםadvil ‏29.10.13
הודעה בפורוםאי יכולת כניסה להריוןחגית ‏28.10.13
הודעה בפורוםחומצה פולית- 800 מק"גדנה ‏27.10.13
הודעה בפורוםבטאנופר ‏27.10.13
הודעה בפורוםAMHפזית ‏25.10.13
הודעה בפורוםהופעת ביוץגלית ‏18.10.13
הודעה בפורוםבדיקות דםdana ‏17.10.13
הודעה בפורוםבדיקת זרעמצפה ‏16.10.13
הודעה בפורוםפריון בגיל 40שירי ‏15.10.13
הודעה בפורוםבטאסיון ‏15.10.13
הודעה בפורוםפוריות בגיל 40לילי ‏15.10.13
הודעה בפורוםבהריון או לאמבולבלת ‏14.10.13
הודעה בפורוםנרות אנדומטריןשרון ‏14.10.13
הודעה בפורוםעזרה -- ביוץ או לאמור ‏14.10.13
הודעה בפורוםAMH בדיקהא.ר ‏13.10.13
הודעה בפורוםשחלותלללילק ‏13.10.13
הודעה בפורוםבדיקת ביטא ביתיתמ ‏13.10.13
הודעה בפורוםפרוגסטרון גבוהלימי ‏13.10.13
הודעה בפורוםהודגקין במהלך היריוןהילה ‏12.10.13
הודעה בפורוםהריון בהנקהאורלי ‏12.10.13
הודעה בפורוםהסיפור על אי הפוריות שלימישהו למישהי ‏10.10.13
הודעה בפורוםצילום רחםמצטלמת ‏10.10.13
הודעה בפורוםמשמעות בדיקת דםאלהה ‏9.10.13