הודעה בפורוםחזרה לשגרה לאחר החזרת מוקפאיםד"ר אריאל וייסמן ‏17.2.03
הודעה בפורוםהחזרת עובריםsiri ‏17.2.03
הודעה בפורוםהחזרת עובריםד"ר אריאל וייסמן ‏17.2.03
הודעה בפורוםדר' וייסמן-אנא ענה להמשך שאלתיד"ר אריאל וייסמן ‏16.2.03
הודעה בפורוםאיקקלומין ו......איחורמירית ‏16.2.03
הודעה בפורוםאיקקלומין ו......איחורד"ר פרחי יעקב ‏16.2.03
הודעה בפורוםגודל זקיקים וביוץיעל ‏16.2.03
הודעה בפורוםגודל זקיקים וביוץד"ר פרחי יעקב ‏16.2.03
הודעה בפורוםכאבים בפטמותליאת נורית ‏16.2.03
הודעה בפורוםכאבים בפטמותד"ר פרחי יעקב ‏16.2.03
הודעה בפורוםאי פיריון משניליאת ‏16.2.03
הודעה בפורוםאי פיריון משניד"ר פרחי יעקב ‏16.2.03
הודעה בפורוםהתקצרות המחזורטלי ‏16.2.03
הודעה בפורוםהתקצרות המחזורד"ר פרחי יעקב ‏16.2.03
הודעה בפורוםהתקצרות המחזורטלי ‏17.2.03
הודעה בפורוםהריונות כימיים-בדיקת קרישיות יתרד"ר אריאל וייסמן ‏16.2.03
הודעה בפורוםאוטורגסטוןאנישו ‏16.2.03
הודעה בפורוםאוטורגסטוןד"ר דוד לב - רן ‏16.2.03
הודעה בפורוםאוטורגסטוןאנישו ‏17.2.03
הודעה בפורוםהזרעהגלית ‏15.2.03
הודעה בפורוםהזרעהד"ר דוד לב - רן ‏16.2.03
הודעה בפורוםצילום רחם ובדיקות עבירות חצוצרותד"ר דוד לב - רן ‏16.2.03
הודעה בפורוםחום השחרעירית ‏15.2.03
הודעה בפורוםחום השחרד"ר דוד לב - רן ‏16.2.03
הודעה בפורוםסיכוי להריון עם רירית דקהד"ר דוד לב - רן ‏16.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריןאור ‏15.2.03
הודעה בפורוםאנדומטריןד"ר דוד לב - רן ‏16.2.03
הודעה בפורוםלרופא..ענת ‏15.2.03
הודעה בפורוםלרופא..ד"ר אברהם דבי ‏15.2.03
הודעה בפורוםלרופא..ענת ‏15.2.03
הודעה בפורוםהפרשותדיקלה ‏15.2.03
הודעה בפורוםהפרשותד"ר אברהם דבי ‏15.2.03
הודעה בפורוםתודה על התשובה המהירהדיקלה ‏15.2.03
הודעה בפורוםמנוחה לאחר החזרת עובריםד"ר דוד לב - רן ‏16.2.03
הודעה בפורוםסוכר בהריוןשרית ‏14.2.03
הודעה בפורוםסוכר בהריוןד"ר אריאל וייסמן ‏14.2.03
הודעה בפורוםתפקידו של האסטרוגןאיילת ‏14.2.03
הודעה בפורוםתפקידו של האסטרוגןד"ר אריאל וייסמן ‏14.2.03
הודעה בפורוםתפקידו של האסטרוגןאיילת ‏14.2.03
הודעה בפורוםירידת בטאספיר ‏13.2.03
הודעה בפורוםירידת בטאד"ר אריאל וייסמן ‏14.2.03
הודעה בפורוםתודה רבה ד"ר על תשובתךספיר ‏14.2.03
הודעה בפורוםתודהליאתי ‏13.2.03
הודעה בפורוםתודהד"ר אריאל וייסמן ‏14.2.03
הודעה בפורוםבהמשך לכך...דר' וייסמןמירי ‏22.2.03
הודעה בפורוםהפלות חוזרות - בעיית פריון????ד"ר אריאל וייסמן ‏14.2.03
הודעה בפורוםתשובה תרבית זרערותי ‏13.2.03
הודעה בפורוםתשובה תרבית זרעד"ר אריאל וייסמן ‏14.2.03
הודעה בפורוםמבולבלת...ענת ‏13.2.03
הודעה בפורוםביוץ ?ענת ‏13.2.03
הודעה בפורוםמבולבלת...ד"ר אריאל וייסמן ‏13.2.03
הודעה בפורוםתודה.ענת ‏13.2.03
הודעה בפורוםעובי רירית הרחםהמודאגת ‏12.2.03
הודעה בפורוםעובי רירית הרחםד"ר אריאל וייסמן ‏12.2.03
הודעה בפורוםטיפולי פריון בזמן מלחמהד"ר אריאל וייסמן ‏12.2.03
הודעה בפורוםביוץ ?ענת ‏12.2.03
הודעה בפורוםביוץ ?ד"ר אריאל וייסמן ‏12.2.03
הודעה בפורוםטיפולי פוריותליאתי ‏12.2.03
הודעה בפורוםטיפולי פוריותד"ר אריאל וייסמן ‏12.2.03
הודעה בפורוםבדיקות מומלצות אחרי הפלהד"ר אריאל וייסמן ‏12.2.03
הודעה בפורוםרמה גבוהה של פרולקטיןרינת ‏12.2.03
הודעה בפורוםרמה גבוהה של פרולקטיןד"ר אריאל וייסמן ‏12.2.03
הודעה בפורוםתקופת הביוץחזי ‏11.2.03
הודעה בפורוםתקופת הביוץד"ר פרחי יעקב ‏12.2.03
הודעה בפורוםכיצד לשפר את איכות הזרע???ד"ר גליה בירן ‏11.2.03
הודעה בפורוםכיצד לשפר את איכות הזרע???ד"ר פרחי יעקב ‏12.2.03
הודעה בפורוםעוברים מוקפאיםנויה ‏11.2.03
הודעה בפורוםעוברים מוקפאיםד"ר אריאל וייסמן ‏11.2.03