הודעה בפורוםאבץ ופוריותעינב ‏4.9.13
הודעה בפורוםאבץ ופוריותד"ר טל שביט ‏9.9.13
הודעה בפורוםבדיקת זרע ביתיתבני ‏3.9.13
הודעה בפורוםבדיקת זרע ביתיתד"ר טל שביט ‏9.9.13
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתך ד"ר טל שביטד"ר טל שביט ‏9.9.13
הודעה בפורוםבבקשה תשובה- לחוצה מאוד !!!!ד"ר טל שביט ‏3.9.13
הודעה בפורוםהפלה לאחר קיסריעדי ‏2.9.13
הודעה בפורוםהפלה לאחר קיסריד"ר טל שביט ‏3.9.13
הודעה בפורוםפרוגילוטון ומחזורפאינה ‏1.9.13
הודעה בפורוםפרוגילוטון ומחזורד"ר טל שביט ‏3.9.13
הודעה בפורוםגיל הפוריות בגבריםדויד ‏31.8.13
הודעה בפורוםגיל הפוריות בגבריםד"ר טל שביט ‏31.8.13
הודעה בפורוםאנדומטרין הפרשות לבנותיסמין ‏30.8.13
הודעה בפורוםמחפשת פרגווריס (Pergoveris) למסירהתרופות למסירה ‏30.8.13
הודעה בפורוםעליית בטא וירידת בפרוגסטרוןהעין השישית ‏29.8.13
הודעה בפורוםעליית בטא וירידת בפרוגסטרוןד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםבטאשרון ‏29.8.13
הודעה בפורוםבטאד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםבטאכ ‏29.8.13
הודעה בפורוםבטאד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםPRG נמוךיפה ‏29.8.13
הודעה בפורוםPRG נמוךד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםהאם יש לי בעית פוריות?מוטרדת ‏28.8.13
הודעה בפורוםהאם יש לי בעית פוריות?ד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםהזרעה אחרי אוביטרלmikey ‏28.8.13
הודעה בפורוםהזרעה אחרי אוביטרלד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםתוצאותwin ‏28.8.13
הודעה בפורוםתוצאותד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםהריון טבעי בגיל 41דניאלה ‏28.8.13
הודעה בפורוםהריון טבעי בגיל 41ד"ר טל שביט ‏30.8.13
הודעה בפורוםבטא לאחר מוקפאיםשולה ‏27.8.13
הודעה בפורוםבטא לאחר מוקפאיםד"ר טל שביט ‏28.8.13
הודעה בפורוםמנסה להיכנס להריוןבת 23 ‏27.8.13
הודעה בפורוםמנסה להיכנס להריוןד"ר טל שביט ‏28.8.13
הודעה בפורוםמחזור ארוך וכבדאביב ‏27.8.13
הודעה בפורוםמחזור ארוך וכבדד"ר טל שביט ‏28.8.13
הודעה בפורוםדו"ח ניתוח קיסרי -רחם חד קרניד"ר טל שביט ‏28.8.13
הודעה בפורוםבדיקות דם למעקב אחרי הביוץד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםאמן הריוןשירן ‏23.8.13
הודעה בפורוםאמן הריוןד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםאנדומטריןאני ‏23.8.13
הודעה בפורוםאנדומטריןד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםפרוגסטרון 17 OHאני ‏22.8.13
הודעה בפורוםפרוגסטרון 17 OHד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםהזרעהלושה ‏21.8.13
הודעה בפורוםהזרעהד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםניסיונות כושלים להכינס להריוןד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםממש זקוקה לחוו"ד- רחם חד קרניד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםלא מצליחה להכנס להריוןד"ר טל שביט ‏26.8.13
הודעה בפורוםשיפור הצלחה של השתרשות עוברד"ר טל שביט ‏26.8.13