הודעה בפורוםגלולות קליירטל ‏11.3.13
הודעה בפורוםגלולות קליירד"ר דטנר-הדס חנה ‏16.3.13
הודעה בפורוםבלוטות חלבדיקלה ‏10.3.13
הודעה בפורוםבלוטות חלבד"ר דטנר-הדס חנה ‏16.3.13
הודעה בפורוםאגיסטןאני ‏7.3.13
הודעה בפורוםאגיסטןד"ר דטנר-הדס חנה ‏8.3.13
הודעה בפורוםמחזוראנורקסית לשעבר ‏6.3.13
הודעה בפורוםמחזורד"ר דטנר-הדס חנה ‏8.3.13
הודעה בפורוםאי קבלת מחזוריאריס ‏28.2.13
הודעה בפורוםאי קבלת מחזורד"ר דטנר-הדס חנה ‏2.3.13
הודעה בפורוםגלולות מינסהלר ‏28.2.13
הודעה בפורוםגלולות מינסד"ר דטנר-הדס חנה ‏2.3.13
הודעה בפורוםדימון לאחר 6 שבועות מהלידהד"ר דטנר-הדס חנה ‏25.2.13
הודעה בפורוםנוברינג ואפילפסיהיוסי ‏21.2.13
הודעה בפורוםנוברינג ואפילפסיהד"ר דטנר-הדס חנה ‏21.2.13
הודעה בפורוםפעם ראשונהיערה ‏19.2.13
הודעה בפורוםפעם ראשונהד"ר דטנר-הדס חנה ‏21.2.13
הודעה בפורוםאיחור במחזור עם גלולות מינסד"ר דטנר-הדס חנה ‏21.2.13
הודעה בפורוםמחזור לא ברורלין ‏10.2.13
הודעה בפורוםמחזור לא ברורד"ר דטנר-הדס חנה ‏16.2.13
הודעה בפורוםאיחור במחזור-דחוףףדנה ‏9.2.13
הודעה בפורוםאיחור במחזור-דחוףףד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.2.13
הודעה בפורוםפספוס גלולותיעל ‏8.2.13
הודעה בפורוםפספוס גלולותד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.2.13
הודעה בפורוםמחזור שמתעכבאילנה ‏4.2.13
הודעה בפורוםמחזור שמתעכבד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.2.13
הודעה בפורוםמירנהיסמין ‏3.2.13
הודעה בפורוםמירנהד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.2.13
הודעה בפורוםמחזור מאחרמבולבלת ‏2.2.13
הודעה בפורוםמחזור מאחרד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.2.13
הודעה בפורוםשינויים במחזור - עזרה דחופה 2ד"ר דטנר-הדס חנה ‏29.1.13
הודעה בפורוםשאלה דחופה!טל ‏28.1.13
הודעה בפורוםשאלה דחופה!ד"ר דטנר-הדס חנה ‏29.1.13
הודעה בפורוםאולטראסאונד גיניקולוגי בטניד"ר דטנר-הדס חנה ‏29.1.13
הודעה בפורוםמחזור מאחר ביומייםיפעת ‏27.1.13
הודעה בפורוםמחזור מאחר ביומייםד"ר דטנר-הדס חנה ‏29.1.13
הודעה בפורוםהריון ומחלת קרוהןנינה ‏27.1.13
הודעה בפורוםהריון ומחלת קרוהןד"ר דטנר-הדס חנה ‏29.1.13
הודעה בפורוםשינויים במחזור - עזרה דחופה בבקשהד"ר דטנר-הדס חנה ‏26.1.13
הודעה בפורוםכאבי גב תחתון וצד שמאל במותןד"ר דטנר-הדס חנה ‏26.1.13
הודעה בפורוםהפרשות חומות בזמן נטילת גלולותד"ר דטנר-הדס חנה ‏26.1.13
הודעה בפורוםהאם זה נכוןנטלי ‏22.1.13
הודעה בפורוםהאם זה נכוןד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.1.13
הודעה בפורוםכאבי בטן והפרשות מרובותד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.1.13
הודעה בפורוםקרישי דם במחזור וכאבי אגןד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.1.13
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתךאבי29 ‏19.1.13
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתךד"ר דטנר-הדס חנה ‏22.1.13
הודעה בפורוםכאבי בטן תחתונה+קרישי דם במחזורד"ר דטנר-הדס חנה ‏18.1.13
הודעה בפורוםמחזור וגלולותמיה ‏13.1.13
הודעה בפורוםמחזור וגלולותד"ר דטנר-הדס חנה ‏13.1.13
הודעה בפורוםכאבי מחזור איומיםלמנוסה ‏11.1.13
הודעה בפורוםכאבי מחזור איומיםד"ר דטנר-הדס חנה ‏13.1.13
הודעה בפורוםגלולות והריוןעדי ‏9.1.13
הודעה בפורוםגלולות והריוןד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.1.13
הודעה בפורוםהפרשות בלתי נפסקות אצל ילדה בת 3ד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.1.13
הודעה בפורוםהפרשות חומותחני ‏9.1.13
הודעה בפורוםהפרשות חומותד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.1.13
הודעה בפורוםהפרשות חומותד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.1.13
הודעה בפורוםדימום ארוך וחזקלילי ‏8.1.13
הודעה בפורוםדימום ארוך וחזקד"ר דטנר-הדס חנה ‏9.1.13