הודעה בפורוםתודה!!!אלי ‏2.9.04
הודעה בפורוםהשבחת זרעשושקה ‏1.9.04
הודעה בפורוםהחזרת מוקפאיםח ‏1.9.04
הודעה בפורוםהחזרת מוקפאיםdror ‏1.9.04
הודעה בפורוםהחזרת מוקפאיםח ‏1.9.04
הודעה בפורוםהחזרת מוקפאיםנעמי ‏1.9.04
הודעה בפורוםלנעמי, שוב תודה רבהחגית ‏2.9.04
הודעה בפורוםלמיכלאלי ‏1.9.04
הודעה בפורוםלאלימיכל ‏4.9.04
הודעה בפורוםמיכל שלוםטלי ‏8.10.04
הודעה בפורוםחום שחררומי ‏31.8.04
הודעה בפורוםחום שחרנעמי ‏31.8.04
הודעה בפורוםאוביטרלשני ‏31.8.04
הודעה בפורוםהשבחת זרע!!!שושקה ‏31.8.04
הודעה בפורוםהשבחת זרע!!!מיכל ‏1.9.04
הודעה בפורוםסיפור מאוד יפה ומענייןשרון - 1 ‏31.8.04
הודעה בפורוםסיפור מאוד יפה ומענייןמיטל_24 ‏31.8.04
הודעה בפורוםנעמי חפשתי אותך הלי...מיטל_24 ‏1.9.04
הודעה בפורוםנעמי חפשתי אותך ...מיטל_24 ‏1.9.04
הודעה בפורוםל MARYdror ‏30.8.04
הודעה בפורוםל MARYdror ‏30.8.04
הודעה בפורוםל MARYMARY ‏30.8.04
הודעה בפורוםל MARYdror ‏30.8.04
הודעה בפורוםל MARYMARY ‏30.8.04
הודעה בפורוםל MARYdror ‏30.8.04
הודעה בפורוםל MARYMARY ‏30.8.04
הודעה בפורוםל MARYdror ‏30.8.04
הודעה בפורוםהגיוני?מיטל_24 ‏30.8.04
הודעה בפורוםהגיוני?סיון ‏30.8.04
הודעה בפורוםתודה רבה לך סיוון...מיטל_24 ‏30.8.04
הודעה בפורוםמימיסיון ‏30.8.04
הודעה בפורוםסיוןמימי ‏30.8.04
הודעה בפורוםלמימיסיון ‏31.8.04
הודעה בפורוםלסיווןמימי ‏31.8.04
הודעה בפורוםדוגלס..מיטל_24 ‏30.8.04
הודעה בפורוםדוגלס..נעמי ‏30.8.04
הודעה בפורוםתודה נעמי.מיטל_24 ‏30.8.04
הודעה בפורוםלגיליאלי ‏30.8.04
הודעה בפורוםהנקה בזמן טיפולי פוריותשרה רוטנברג ‏30.8.04
הודעה בפורוםIVFרוני ‏29.8.04
הודעה בפורוםIVFמיטל_24 ‏29.8.04
הודעה בפורוםIVFשרון ‏30.8.04
הודעה בפורום...יפית ‏29.8.04
הודעה בפורום...שרה רוטנברג ‏29.8.04
הודעה בפורום...ani ‏29.8.04
הודעה בפורוםליפיתאלי ‏30.8.04
הודעה בפורוםנעמי דברתי עם הרופאנעמי ‏30.8.04
הודעה בפורוםנעמי דברתי עם הרופאנעמי ‏30.8.04
הודעה בפורוםנעמי דברתי עם הרופאמיטל_24 ‏30.8.04
הודעה בפורוםנעמי דברתי עם הרופאנעמי ‏30.8.04
הודעה בפורוםנעמי דברתי עם הרופאנעמי ‏30.8.04
הודעה בפורוםנעמי דברתי עם הרופאמיטל_24 ‏30.8.04
הודעה בפורוםלנעמיMARY ‏30.8.04
הודעה בפורוםורד..מיטל_24 ‏29.8.04
הודעה בפורוםורד..שרון ‏29.8.04
הודעה בפורוםורד..מיטל_24 ‏29.8.04
הודעה בפורוםMARY.....מיטל_24 ‏29.8.04
הודעה בפורוםMARY.....מיטל_24 ‏29.8.04
הודעה בפורוםהיי מיטל 24 !!!!MARY ‏29.8.04
הודעה בפורוםלנעמי תודה רבהdror ‏29.8.04
הודעה בפורוםלנעמי תודה רבהנעמי ‏29.8.04
הודעה בפורוםכאב גב תחתוןdror ‏28.8.04
הודעה בפורוםכאב גב תחתוןשרה רוטנברג ‏29.8.04
הודעה בפורוםכאב גב תחתוןנעמי ‏30.8.04
הודעה בפורוםכאב גב תחתוןMARY ‏30.8.04
הודעה בפורוםאיקקלומיןקרן ‏28.8.04
הודעה בפורוםאיקקלומיןנעמי ‏29.8.04
הודעה בפורוםהסבר על הביוץקרן ‏28.8.04
הודעה בפורוםהסבר על הביוץMARY ‏28.8.04
הודעה בפורוםציסטות.חנה ‏28.8.04
הודעה בפורוםלמימיסיון ‏27.8.04
הודעה בפורוםלמימימימי ‏29.8.04
הודעה בפורוםבדיקת ביוץ ביתיתדידי ‏27.8.04
הודעה בפורוםבדיקת ביוץ ביתיתמירי ‏27.8.04
הודעה בפורוםבדיקת ביוץ ביתיתמיכל ‏27.8.04
הודעה בפורוםלמיטל_ 24סיון ‏26.8.04
הודעה בפורוםסיווןמיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםסיוון...מיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםלמיטל_ 24סיון ‏26.8.04
הודעה בפורוםלמיטל_ 24מיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםלמיטל_ 24סיון ‏26.8.04
הודעה בפורוםלמיטל_ 24מיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםלמיטל_ 24סיון ‏26.8.04
הודעה בפורוםלמיטל_ 24מיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםלסיווןמיכל ‏26.8.04
הודעה בפורוםלמיכלסיון ‏26.8.04
הודעה בפורוםלסיווןמימי ‏27.8.04
הודעה בפורוםלסיווןמיטל_24 ‏29.8.04
הודעה בפורוםלסיווןMARY ‏29.8.04
הודעה בפורוםפענוח בדיקת זקיקיםמירב ‏26.8.04
הודעה בפורוםפענוח בדיקת זקיקיםיעל ‏26.8.04
הודעה בפורוםפענוח בדיקת זקיקיםמימי ‏27.8.04
הודעה בפורוםmaryמיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםהיי מיטל 24MARY ‏26.8.04
הודעה בפורוםהיי מיטל 24ורד ‏27.8.04
הודעה בפורוםהיי מיטל 24אלי ‏29.8.04
הודעה בפורוםאלימיטל_24 ‏29.8.04
הודעה בפורוםאמן!!! תודה...אלי ‏30.8.04
הודעה בפורוםמבולבלת!ד ‏25.8.04
הודעה בפורוםאיקקלומין- דחוףמימי ‏25.8.04
הודעה בפורוםאיקקלומין- דחוףיעל ‏25.8.04
הודעה בפורוםאיקקלומין- דחוףמיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםאיקקלומין- דחוףיעל ‏26.8.04
הודעה בפורוםיעל עוד שאלונת..מיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםיעל עוד שאלונת..יעל ‏26.8.04
הודעה בפורוםיעלמיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםיעליעל ‏26.8.04
הודעה בפורוםתודה לך יעל...מיטל_24 ‏26.8.04
הודעה בפורוםתודה לך יעלמימי ‏27.8.04