הודעה בפורוםאלקטרוליטיםיאיר ‏6.4.05
הודעה בפורוםאלקטרוליטיםד"ר מיכאל אוורבוך ‏7.4.05
הודעה בפורוםמומחים לתיקון מסתם מיטרליד"ר מיכאל אוורבוך ‏5.4.05
הודעה בפורוםדעתך בנוגע לעניין זהיוסי גורן ‏5.4.05
הודעה בפורוםדעתך בנוגע לעניין זהד"ר מיכאל אוורבוך ‏5.4.05
הודעה בפורוםקצב לבגוי ‏4.4.05
הודעה בפורוםקצב לבד"ר מיכאל אוורבוך ‏5.4.05
הודעה בפורוםוזודיפ וניפדיפין - יתר לחץ דםד"ר מיכאל אוורבוך ‏4.4.05
הודעה בפורוםוזודיפ וניפדיפין - יתר לחץ דםד"ר מיכאל אוורבוך ‏7.4.05
הודעה בפורוםלחץ דם נמוךאבי ‏3.4.05
הודעה בפורוםלחץ דם נמוךד"ר מיכאל אוורבוך ‏4.4.05
הודעה בפורוםאקו לבאנ ‏3.4.05
הודעה בפורוםאקו לבד"ר מיכאל אוורבוך ‏4.4.05
הודעה בפורוםנוזל בריאה ימניתאורית ‏3.4.05
הודעה בפורוםנוזל בריאה ימניתד"ר מיכאל אוורבוך ‏4.4.05
הודעה בפורוםגל חום במתן שתןטל ‏2.4.05
הודעה בפורוםגל חום במתן שתןד"ר מיכאל אוורבוך ‏4.4.05
הודעה בפורוםהיצרות בעורקי הצוואראיתי ‏31.3.05
הודעה בפורוםהיצרות בעורקי הצווארד"ר מיכאל אוורבוך ‏1.4.05
הודעה בפורוםבדיקות לבקובי ‏31.3.05
הודעה בפורוםבדיקות לבד"ר מיכאל אוורבוך ‏1.4.05
הודעה בפורוםאספיריןצפורה מימון ‏31.3.05
הודעה בפורוםאספיריןד"ר מיכאל אוורבוך ‏31.3.05
הודעה בפורוםהפסקת לקיחת סימבסטטיןד"ר מיכאל אוורבוך ‏31.3.05
הודעה בפורוםדופק מהיר לאחר ארוחות?ד"ר מיכאל אוורבוך ‏31.3.05
הודעה בפורוםשאלה מקצועיתיואל ‏29.3.05
הודעה בפורוםשאלה מקצועיתד"ר מיכאל אוורבוך ‏30.3.05
הודעה בפורוםנטילת אלורילנדב ‏28.3.05
הודעה בפורוםנטילת אלורילד"ר מיכאל אוורבוך ‏30.3.05
הודעה בפורוםאוושה רכהכ ‏28.3.05
הודעה בפורוםאוושה רכהד"ר מיכאל אוורבוך ‏30.3.05
הודעה בפורוםתרופה חדשהרועי אלרום ‏27.3.05
הודעה בפורוםתרופה חדשהד"ר מיכאל אוורבוך ‏30.3.05
הודעה בפורוםארנספ-תרופה חדשהמריסה לוי ‏22.5.05
הודעה בפורוםלחץ דםoded ‏27.3.05
הודעה בפורוםלחץ דםד"ר מיכאל אוורבוך ‏30.3.05
הודעה בפורוםלחץ דםליאת ‏29.4.05
הודעה בפורוםדופק נמוך (42)אגי ‏27.3.05
הודעה בפורוםדופק נמוך (42)ד"ר מיכאל אוורבוך ‏27.3.05
הודעה בפורוםלחץ דם גבוה והיצרות עורק תת בריחיד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםבדיקה של עורקי הצווארעוזי ברן ‏24.3.05
הודעה בפורוםבדיקה של עורקי הצווארד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםבדיקה של עורקי הצווארד"ר מיכאל אוורבוך ‏30.3.05
הודעה בפורוםבדיקה של עורקי הצווארד. מנחם ‏31.3.05
הודעה בפורוםבדיקה של עורקי הצווארד"ר מיכאל אוורבוך ‏1.4.05
הודעה בפורוםשאלת המשךסופי ‏24.3.05
הודעה בפורוםשאלת המשךד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםלחץ שהתגלה לפני כ - 6 חודשייםןיוסי גורן ‏24.3.05
הודעה בפורוםלחץ שהתגלה לפני כ - 6 חודשייםןד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםקצב לברן לוין ‏22.3.05
הודעה בפורוםקצב לבד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםתנודתיות לחץ דם אצל חולה MSAד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםאיסכמיהאלון ‏20.3.05
הודעה בפורוםאיסכמיהד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםהחלפת מסתם מיטרליסיגל ‏19.3.05
הודעה בפורוםהחלפת מסתם מיטרליד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםקרח ולחץ דםכרמית ‏18.3.05
הודעה בפורוםקרח ולחץ דםד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםוסקייס פלוסע. ניב ‏18.3.05
הודעה בפורוםוסקייס פלוסד"ר מיכאל אוורבוך ‏25.3.05
הודעה בפורוםדרליןדודי ‏18.3.05
הודעה בפורוםדרליןד"ר מיכאל אוורבוך ‏24.3.05
הודעה בפורוםלחץ דם נמוך ודופק גבוהד"ר מיכאל אוורבוך ‏24.3.05
הודעה בפורוםלחץ דםגלית ‏16.3.05
הודעה בפורוםלחץ דםד"ר מיכאל אוורבוך ‏24.3.05
הודעה בפורוםבצקת רגלייםרועי אלרום ‏15.3.05
הודעה בפורוםבצקת רגלייםד"ר מיכאל אוורבוך ‏24.3.05
הודעה בפורוםלחץ דם ובצקות ברגלייםסופי ‏15.3.05
הודעה בפורוםלחץ דם ובצקות ברגלייםד"ר מיכאל אוורבוך ‏24.3.05