הודעה בפורוםגודש בשדזיוה ‏6.10.15
הודעה בפורוםגודש בשדד"ר דן צרור ‏11.10.15
הודעה בפורוםדלקתאנונימי ‏16.9.15
הודעה בפורוםדלקתד"ר דן צרור ‏17.9.15
הודעה בפורוםממוגרפיהטליה ‏10.9.15
הודעה בפורוםממוגרפיהד"ר דן צרור ‏16.9.15
הודעה בפורוםנקודה שיש לי ברגל.מוטי כהן ‏31.8.15
הודעה בפורוםנקודהד"ר דן צרור ‏1.9.15
הודעה בפורוםכתם אדוםהילה ‏25.8.15
הודעה בפורוםכתם אדוםד"ר דן צרור ‏26.8.15
הודעה בפורוםסיטי בטןניר ‏23.8.15
הודעה בפורוםסיטי בטןד"ר דן צרור ‏23.8.15
הודעה בפורוםבקע מפשעתיsapir ‏21.8.15
הודעה בפורוםבקע מפשעתיד"ר דן צרור ‏23.8.15
הודעה בפורוםבטן קורסת החוצה?יוסי ‏19.8.15
הודעה בפורוםבטן קורסת החוצה?ד"ר דן צרור ‏23.8.15
הודעה בפורוםדלקת בזקיק השערהאבי ‏16.8.15
הודעה בפורוםדלקת בזקיק השערהד"ר דן צרור ‏19.8.15
הודעה בפורוםנוזל באגןניר ‏13.8.15
הודעה בפורוםנוזל באגןד"ר דן צרור ‏19.8.15
הודעה בפורוםניתוח בקע טבורי ונשיאת תינוקד"ר דן צרור ‏13.8.15
הודעה בפורוםבדיקת פי הטבעתeli ‏4.8.15
הודעה בפורוםבדיקת פי הטבעתד"ר דן צרור ‏9.8.15
הודעה בפורוםבליטה במצחדוד ‏20.7.15
הודעה בפורוםבליטה במצחד"ר דן צרור ‏21.7.15
הודעה בפורוםמאמץ אחרי חודש וחצי מניתוח בקעד"ר דן צרור ‏19.7.15
הודעה בפורוםבקעדן ‏13.7.15
הודעה בפורוםבקעד"ר דן צרור ‏15.7.15
הודעה בפורוםכירורגיה כלי דםמזל ‏11.7.15
הודעה בפורוםכירורגיה כלי דםד"ר דן צרור ‏15.7.15
הודעה בפורוםכאב קל באשך שמאל וכאבי גבד"ר דן צרור ‏8.7.15
הודעה בפורוםבדיקהשלמה ‏3.7.15
הודעה בפורוםבדיקהד"ר דן צרור ‏6.7.15
הודעה בפורוםעזרה דחופה בבקשהדסי ‏29.6.15
הודעה בפורוםעזרה דחופה בבקשהד"ר דן צרור ‏1.7.15
הודעה בפורוםפעילות לאחר הניתוחאבשלום ‏21.6.15
הודעה בפורוםפעילות לאחר הניתוחד"ר דן צרור ‏1.7.15
הודעה בפורוםתחושה מציקה למרות הניתוחד"ר דן צרור ‏1.7.15
הודעה בפורוםזיהום בתפר ניתוחישו ‏19.6.15
הודעה בפורוםזיהום בתפר ניתוחיד"ר דן צרור ‏1.7.15
הודעה בפורוםאבן בדרכי המרהאורית ‏18.6.15
הודעה בפורוםאבן בדרכי המרהד"ר דן צרור ‏1.7.15
הודעה בפורוםגילוי פתאומי של אשך טמירד"ר דן צרור ‏15.6.15
הודעה בפורוםיציאות1 ‏3.6.15
הודעה בפורוםיציאותד"ר דן צרור ‏15.6.15
הודעה בפורוםהמשך התגובהד"ר דן צרור ‏1.6.15
הודעה בפורוםבנוגע לבליטהד"ר דן צרור ‏31.5.15
הודעה בפורוםליפומהברי ‏27.5.15
הודעה בפורוםליפומהד"ר דן צרור ‏27.5.15
הודעה בפורוםגזים1 ‏26.5.15
הודעה בפורוםגזיםד"ר דן צרור ‏27.5.15
הודעה בפורוםגוש בשדמיכל ‏15.5.15
הודעה בפורוםגוש בשדד"ר דן צרור ‏20.5.15
הודעה בפורוםהפרשה (טיפה) מהפטמהאמא ‏26.4.15
הודעה בפורוםהפרשה (טיפה) מהפטמהד"ר דן צרור ‏27.4.15