הודעה בפורוםהמשך - עזרהטל ‏11.9.16
הודעה בפורוםהמשך - עזרהאורלי, עו"ס ‏12.9.16
הודעה בפורוםעזרה!טל ‏10.9.16
הודעה בפורוםמחזןר וגלולותמורי ‏7.9.16
הודעה בפורוםמחזןר וגלולותאורלי, עו"ס ‏8.9.16
הודעה בפורוםפוסטינור?ליאל ‏7.9.16
הודעה בפורוםפוסטינור?אורלי, עו"ס ‏8.9.16
הודעה בפורוםאשמח לעזרה בבקשהלי ‏7.9.16
הודעה בפורוםאשמח לעזרה בבקשהאורלי, עו"ס ‏8.9.16
הודעה בפורוםמחזור וגלולותמורי ‏7.9.16
הודעה בפורוםמחזור וגלולותאורלי, עו"ס ‏8.9.16
הודעה בפורוםהמשך מחזור וגלולותמורי ‏6.9.16
הודעה בפורוםהמשך מחזור וגלולותאורלי, עו"ס ‏7.9.16
הודעה בפורוםסיכוי להריון ללא אמצעי מניעהאורלי, עו"ס ‏7.9.16
הודעה בפורוםמחזו וגלולותמורי ‏6.9.16
הודעה בפורוםמחזו וגלולותאורלי, עו"ס ‏7.9.16
הודעה בפורוםדימום חלש ומליאןמיר ‏6.9.16
הודעה בפורוםדימום חלש ומליאןאורלי, עו"ס ‏7.9.16
הודעה בפורוםשפעתלימור ‏4.9.16
הודעה בפורוםשפעתאורלי, עו"ס ‏4.9.16
הודעה בפורוםשאלת הבהרהטל ‏3.9.16
הודעה בפורוםשאלת הבהרהאורלי, עו"ס ‏4.9.16
הודעה בפורוםשכחתי לצייןלי - רינת ‏3.9.16
הודעה בפורוםשכחתי לצייןאורלי, עו"ס ‏4.9.16
הודעה בפורוםשאלה דחופהרינת ‏2.9.16
הודעה בפורוםשאלה דחופהאורלי, עו"ס ‏2.9.16
הודעה בפורוםטובעת נוברינג וג'ל סיכוךאורלי, עו"ס ‏31.8.16
הודעה בפורוםמולטי ויטמין וגלולותאורלי, עו"ס ‏29.8.16
הודעה בפורוםשאלה ממש חשובה המשךלי - רינת ‏27.8.16
הודעה בפורוםשאלה ממש חשובה המשךאורלי, עו"ס ‏27.8.16
הודעה בפורוםמחזור וגלולותיעל ‏25.8.16
הודעה בפורוםמחזור וגלולותאורלי, עו"ס ‏26.8.16
הודעה בפורוםגלולותשירה ‏25.8.16
הודעה בפורוםגלולותאורלי, עו"ס ‏26.8.16
הודעה בפורוםהמשך הבהרהרינת ‏24.8.16
הודעה בפורוםהמשך הבהרהאורלי, עו"ס ‏26.8.16
הודעה בפורוםדחוףרינת ‏24.8.16
הודעה בפורוםדחוףאורלי, עו"ס ‏24.8.16
הודעה בפורוםדחוף בעניין גלולותענבל ‏21.8.16
הודעה בפורוםדחוף בעניין גלולותאורלי, עו"ס ‏23.8.16
הודעה בפורוםדחוף בעניין גלולותענבל ‏21.8.16
הודעה בפורוםגלולה - שאלהרביד ‏20.8.16
הודעה בפורוםגלולה - שאלהאורלי, עו"ס ‏21.8.16
הודעה בפורוםאוורהקרן ‏18.8.16
הודעה בפורוםאוורהאורלי, עו"ס ‏18.8.16
הודעה בפורוםשאלה חשובה!קורין ‏17.8.16
הודעה בפורוםשאלה חשובה!אורלי, עו"ס ‏18.8.16
הודעה בפורוםאנטיביוטעקה וגלולותאורלי, עו"ס ‏16.8.16
הודעה בפורוםנטילת גלולות ברצףדורית ‏14.8.16
הודעה בפורוםנטילת גלולות ברצףאורלי, עו"ס ‏15.8.16
הודעה בפורוםשכחתי גלולה אחרונהטומי ‏12.8.16
הודעה בפורוםשכחתי גלולה אחרונהאורלי, עו"ס ‏15.8.16
הודעה בפורוםהצילו! מעבר ממדבקות לגלולותאורלי, עו"ס ‏12.8.16
הודעה בפורוםבלחץ ממשמורי ‏10.8.16
הודעה בפורוםבלחץ ממשאורלי, עו"ס ‏12.8.16
הודעה בפורוםבלחץ ממשאורלי, עו"ס ‏12.8.16
הודעה בפורוםהמשך דימום ...מורי ‏9.8.16
הודעה בפורוםהמשך דימום ...אורלי, עו"ס ‏12.8.16
הודעה בפורוםהמשך דימומיםמורי ‏9.8.16
הודעה בפורוםהמשך דימומיםאורלי, עו"ס ‏12.8.16
הודעה בפורוםדימומיםמורי ‏9.8.16
הודעה בפורוםדימומיםאורלי, עו"ס ‏12.8.16