הודעה בפורוםתאומות בנות שנה ו 10 חודשיםקרן אורבך-ברוולד ‏17.9.15
הודעה בפורוםבן 12טל ‏30.8.15
הודעה בפורוםבן 12קרן אורבך-ברוולד ‏11.9.15
הודעה בפורוםבן 12טל ‏30.8.15
הודעה בפורוםילד בן שש מדבר בקול גבוה מאודקרן אורבך-ברוולד ‏18.8.15
הודעה בפורוםבליעהרעיה ‏15.8.15
הודעה בפורוםבליעהקרן אורבך-ברוולד ‏18.8.15
הודעה בפורוםהגיית האות ל'בת חן ‏23.7.15
הודעה בפורוםהגיית האות ל'קרן אורבך-ברוולד ‏30.7.15
הודעה בפורוםבת 10 חודשיםמיקי ‏21.7.15
הודעה בפורוםבת 10 חודשיםתמר ברטוב ‏27.7.15
הודעה בפורוםבת 10 חודשיםמיקי ‏21.7.15
הודעה בפורוםדרוש/ה ק"ת בחולוןמירי ‏17.7.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה מה10.7עוז ‏16.7.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה מה10.7קרן אורבך-ברוולד ‏22.7.15
הודעה בפורוםלימודי הפרעות בתקשורתקרן אורבך-ברוולד ‏22.7.15
הודעה בפורוםמגבלה בזמן דיבורעוז ‏10.7.15
הודעה בפורוםמגבלה בזמן דיבורקרן אורבך-ברוולד ‏10.7.15
הודעה בפורוםעל פעוט מגמגםענת ‏5.7.15
הודעה בפורוםעל פעוט מגמגםקרן אורבך-ברוולד ‏10.7.15
הודעה בפורוםגמגום קל לאחר בהלהרחלי ‏5.7.15
הודעה בפורוםגמגום קל לאחר בהלהקרן אורבך-ברוולד ‏10.7.15
הודעה בפורוםשאלהמתעניין ‏3.7.15
הודעה בפורוםשאלהקרן אורבך-ברוולד ‏10.7.15
הודעה בפורוםשאלהרותם ‏23.6.15
הודעה בפורוםשאלהקרן אורבך-ברוולד ‏2.7.15
הודעה בפורוםבעיות בליעהאילנה ‏22.6.15
הודעה בפורוםבעיות בליעהקרן אורבך-ברוולד ‏2.7.15
הודעה בפורוםלעיסה בגיל שנה ו3 חודשיםקרן אורבך-ברוולד ‏2.7.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהנוי ‏18.6.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהקרן אורבך-ברוולד ‏18.6.15
הודעה בפורוםקריאת ספר עם הזזת שפתייםקרן אורבך-ברוולד ‏18.6.15
הודעה בפורוםהפנייה לתרגילים לעבודה עצמאית בביתקרן אורבך-ברוולד ‏18.6.15
הודעה בפורוםקושי בהגיית האות צ'ירין ‏7.6.15
הודעה בפורוםקושי בהגיית האות צ'קרן אורבך-ברוולד ‏18.6.15
הודעה בפורוםמשחקים מעוררי עינייןקרן אורבך-ברוולד ‏18.6.15
הודעה בפורוםאותיות שיניותשני ‏2.6.15
הודעה בפורוםאותיות שיניותקרן אורבך-ברוולד ‏11.6.15
הודעה בפורוםקלינאי תקשורת שיש לו לקות בדיבור.קרן אורבך-ברוולד ‏11.6.15
הודעה בפורוםתירגול דחיקת לשוןקרן אורבך-ברוולד ‏11.6.15
הודעה בפורוםהצגת לקות תקשורתית בפני הכיתהקרן אורבך-ברוולד ‏11.6.15
הודעה בפורוםקלינאית שמגיעה הבייתהאירית ‏23.5.15
הודעה בפורוםקלינאית שמגיעה הבייתהקרן אורבך-ברוולד ‏28.5.15
הודעה בפורוםזכרון שפה שניהדנה ‏20.5.15
הודעה בפורוםזכרון שפה שניהקרן אורבך-ברוולד ‏28.5.15
הודעה בפורוםבעיית הבעה ודיקדוק לא נכוןקרן אורבך-ברוולד ‏28.5.15