הודעה בפורוםבקע ענק בצלקת עם מחלות רקע רבותד"ר יגאל ימפולסקי ‏23.11.14
הודעה בפורוםבקע בצלקת ניתוחרפי ‏3.11.14
הודעה בפורוםבקע בצלקת ניתוחד"ר יגאל ימפולסקי ‏5.11.14
הודעה בפורוםבקע בצלקת ניתוחד"ר יגאל ימפולסקי ‏5.11.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתי אצל ילדהימית ‏2.11.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתי אצל ילדהד"ר יגאל ימפולסקי ‏5.11.14
הודעה בפורוםתופעות בעקבות ניתוח בקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏1.11.14
הודעה בפורוםניתוח חוזר הרניה מפשעתית והוצאת רשתד"ר יגאל ימפולסקי ‏1.11.14
הודעה בפורוםתודה על תשובתךטלי ‏27.10.14
הודעה בפורוםתודה על תשובתךד"ר יגאל ימפולסקי ‏27.10.14
הודעה בפורוםניתוח חוזר הרניה מפשעתי הוצאת רשתד"ר יגאל ימפולסקי ‏26.10.14
הודעה בפורוםניתוח בקע לתיירתטלי ‏20.10.14
הודעה בפורוםניתוח בקע לתיירתד"ר יגאל ימפולסקי ‏20.10.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתיאלכס ‏16.10.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏20.10.14
הודעה בפורוםפניה לדר ימפולסקי יגאלאין כינוי ‏13.10.14
הודעה בפורוםפניה לדר ימפולסקי יגאלד"ר יגאל ימפולסקי ‏15.10.14
הודעה בפורוםבקע גדול + ניתוח ערמונית מוגדלתד"ר יגאל ימפולסקי ‏6.10.14
הודעה בפורוםפענוח MRI888888 ‏5.10.14
הודעה בפורוםפענוח MRIד"ר יגאל ימפולסקי ‏6.10.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתי לתינוקתטליה ‏3.9.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתי לתינוקתד"ר יגאל ימפולסקי ‏14.9.14
הודעה בפורוםבקע תבוריישראל ‏20.8.14
הודעה בפורוםבקע תבוריד"ר יגאל ימפולסקי ‏24.8.14
הודעה בפורוםתודהניר ‏13.8.14
הודעה בפורוםשרירי בטן, בקע, הדמייה.ד"ר יגאל ימפולסקי ‏12.8.14
הודעה בפורוםבקע סרעפתי רחבfarytale ‏6.8.14
הודעה בפורוםבקע סרעפתי רחבד"ר יגאל ימפולסקי ‏8.8.14
הודעה בפורוםניתוח בקעים גדוליםתמרה ‏5.8.14
הודעה בפורוםניתוח בקעים גדוליםד"ר יגאל ימפולסקי ‏5.8.14
הודעה בפורוםניתוח בקעים מורכביםד"ר יגאל ימפולסקי ‏5.8.14
הודעה בפורוםהלחמת לייזרהשואלת ‏21.7.14
הודעה בפורוםהלחמת לייזרד"ר יגאל ימפולסקי ‏22.7.14
הודעה בפורוםאפשרות ניחוח לפרוסקופי לבקע בקיסריד"ר יגאל ימפולסקי ‏22.7.14
הודעה בפורוםבקע בטבורו דיאסטזיס רקטיד"ר יגאל ימפולסקי ‏13.7.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתי ומשאות כבדיםד"ר יגאל ימפולסקי ‏13.7.14
הודעה בפורוםאשתי הובחנה עם דיאסטזיס רקטיד"ר יגאל ימפולסקי ‏9.7.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתיאביתר ‏4.7.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏5.7.14
הודעה בפורוםבקע בצלקתשי ‏1.7.14
הודעה בפורוםבקע בצלקתד"ר יגאל ימפולסקי ‏2.7.14
הודעה בפורוםניתוח בקע מפשתי בחתךאילן ‏29.6.14
הודעה בפורוםניתוח בקע מפשתי בחתךד"ר יגאל ימפולסקי ‏29.6.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתי דו צדדיאייל ‏26.6.14
הודעה בפורוםבקע מפשעתי דו צדדיד"ר יגאל ימפולסקי ‏29.6.14
הודעה בפורוםבקע ?מפשעתית בהריוןמישל ‏24.6.14
הודעה בפורוםבקע ?מפשעתית בהריוןד"ר יגאל ימפולסקי ‏29.6.14
הודעה בפורוםכאב עצבי חד לאחר ניתוח בקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏16.6.14
הודעה בפורוםבקע דו צדדימשה ‏22.5.14
הודעה בפורוםבקע דו צדדיד"ר יגאל ימפולסקי ‏26.5.14
הודעה בפורוםנתונים על ניתוחי בקע מפשעתי.ד"ר יגאל ימפולסקי ‏26.5.14
הודעה בפורוםבקע טבוריxx ‏8.5.14
הודעה בפורוםבקע טבוריד"ר יגאל ימפולסקי ‏11.5.14