הודעה בפורוםהמשך לעייפותחיים ‏11.9.13
הודעה בפורוםהמשך לעייפותד"ר יגאל כסיף ‏12.9.13
הודעה בפורוםפענוח בדיקת הולטראלינור ‏5.9.13
הודעה בפורוםפענוח בדיקת הולטרד"ר יגאל כסיף ‏6.9.13
הודעה בפורוםבדיקת הולטראלינור ‏3.9.13
הודעה בפורוםתוצאת אקו לבחסוי ‏23.8.13
הודעה בפורוםתוצאת אקו לבד"ר יגאל כסיף ‏25.8.13
הודעה בפורוםשתי שאלותמיכאל ‏21.8.13
הודעה בפורוםשתי שאלותד"ר יגאל כסיף ‏21.8.13
הודעה בפורוםתוצאת אקו לבכינר ‏21.8.13
הודעה בפורוםתוצאת אקו לבד"ר יגאל כסיף ‏21.8.13
הודעה בפורוםבדיקת hrvg1 ‏18.8.13
הודעה בפורוםבדיקת hrvד"ר יגאל כסיף ‏19.8.13
הודעה בפורוםבהמשך לפענוח אקו לבלולה ‏18.8.13
הודעה בפורוםבהמשך לפענוח אקו לבד"ר יגאל כסיף ‏19.8.13
הודעה בפורוםפענוח אקו לבלולה ‏17.8.13
הודעה בפורוםפענוח אקו לבד"ר יגאל כסיף ‏18.8.13
הודעה בפורוםאי ספיקהמיכה ‏17.8.13
הודעה בפורוםאי ספיקהד"ר יגאל כסיף ‏18.8.13
הודעה בפורוםעברתי ניתוח Maze לפני 8 ח'ד"ר יגאל כסיף ‏16.8.13
הודעה בפורוםניתוח להשתלת הומוגרפטצביקה ‏8.8.13
הודעה בפורוםניתוח להשתלת הומוגרפטד"ר יגאל כסיף ‏16.8.13
הודעה בפורוםזער פולשנימיכאל ‏8.8.13
הודעה בפורוםזער פולשניד"ר יגאל כסיף ‏8.8.13
הודעה בפורוםאי ספיקת לביקי ‏7.8.13
הודעה בפורוםאי ספיקת לבד"ר יגאל כסיף ‏7.8.13
הודעה בפורוםניתוח מסתם טריקוספידלי .ד"ר יגאל כסיף ‏7.8.13
הודעה בפורוםפרפורארי ‏3.8.13
הודעה בפורוםפרפורד"ר יגאל כסיף ‏4.8.13
הודעה בפורוםהסבריקי ‏30.7.13
הודעה בפורוםהסברד"ר יגאל כסיף ‏4.8.13
הודעה בפורוםמחלות שלא ניתן להוכיחתומר ‏29.7.13
הודעה בפורוםמחלות שלא ניתן להוכיחד"ר יגאל כסיף ‏29.7.13
הודעה בפורוםאקו לב עוברישרון ‏26.7.13
הודעה בפורוםאקו לב עובריד"ר דודי משאלי ‏19.9.13
הודעה בפורוםמפרצת אאורטה בטניתרותה ‏25.7.13
הודעה בפורוםמפרצת אאורטה בטניתד"ר יגאל כסיף ‏28.7.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת הדמיה.אילנה ‏24.7.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת הדמיה.ד"ר יגאל כסיף ‏25.7.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת אקודרום ‏22.7.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת אקוד"ר יגאל כסיף ‏23.7.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקות דםאבי ‏16.7.13
הודעה בפורוםתוצאות בדיקות דםד"ר יגאל כסיף ‏22.7.13
הודעה בפורוםתפקוד חדר שמאלידרום ‏16.7.13
הודעה בפורוםתפקוד חדר שמאליד"ר יגאל כסיף ‏22.7.13
הודעה בפורוםניתוח wireאמא2 ‏14.7.13
הודעה בפורוםניתוח wireד"ר יגאל כסיף ‏15.7.13
הודעה בפורוםשאלתי שאלה למטהפוצי ‏7.7.13
הודעה בפורוםקשיי נשימהפוצי ‏6.7.13
הודעה בפורוםקשיי נשימהד"ר יגאל כסיף ‏7.7.13
הודעה בפורוםבהמשך...האם פרדקסה תחליף לקומדיןד"ר יגאל כסיף ‏30.6.13