הודעה בפורוםשבר ופריקה בקרסולשואל ‏23.6.17
הודעה בפורוםשבר ופריקה בקרסולד"ר נדב שאשה ‏3.7.17
הודעה בפורוםAVNהרץ המבוגר ‏25.4.17
הודעה בפורוםAVNד"ר נדב שאשה ‏26.4.17
הודעה בפורוםשיקום לאחר החלפת מפרקשמואל ‏25.4.17
הודעה בפורוםשיקום לאחר החלפת מפרקד"ר נדב שאשה ‏26.4.17
הודעה בפורוםכאב בירךשחר ‏15.3.17
הודעה בפורוםכאב בירךד"ר נדב שאשה ‏27.3.17
הודעה בפורוםמים בברךelaa56 ‏23.2.17
הודעה בפורוםמים בברךד"ר נדב שאשה ‏13.3.17
הודעה בפורוםניתוח במפרק הירךהדס ‏27.1.17
הודעה בפורוםניתוח במפרק הירךד"ר נדב שאשה ‏13.3.17
הודעה בפורוםרביזיה של מפרק הירך בגישה קדמיתד"ר נדב שאשה ‏13.3.17
הודעה בפורוםשבר וקרעים ברצועות ATFL&CFLד"ר נדב שאשה ‏14.12.16
הודעה בפורוםשחיקת סחוס בירךאבי ‏22.11.16
הודעה בפורוםשחיקת סחוס בירךד"ר נדב שאשה ‏12.12.16
הודעה בפורוםגוש בכף הרגל - בדיקת mriדפנה ‏14.10.16
הודעה בפורוםגוש בכף הרגל - בדיקת mriד"ר נדב שאשה ‏26.10.16
הודעה בפורוםהחלפת מפרק ברךשמואל ‏11.10.16
הודעה בפורוםהחלפת מפרק ברךד"ר נדב שאשה ‏26.10.16
הודעה בפורוםמומחה למרפקאש ‏24.7.16
הודעה בפורוםמומחה למרפקד"ר נדב שאשה ‏26.10.16
הודעה בפורוםבירורנאדר ‏19.6.16
הודעה בפורוםבירורד"ר נדב שאשה ‏18.7.16
הודעה בפורוםPVNS בברך בעקבות לידהד"ר נדב שאשה ‏23.5.16
הודעה בפורוםבריחת רגלצביה ב.ח.ד ‏4.5.16
הודעה בפורוםבריחת רגלד"ר נדב שאשה ‏23.5.16
הודעה בפורוםAVN בקונדיל הפמורלי לטרליד"ר נדב שאשה ‏23.5.16
הודעה בפורוםאימוני כח לאחר פרטס בילדותד"ר נדב שאשה ‏20.4.16
הודעה בפורוםמפרק ירךדורית ‏22.2.16
הודעה בפורוםמפרק ירךד"ר נדב שאשה ‏29.2.16
הודעה בפורוםAVN בברך שמאל בילדה בת 10ד"ר נדב שאשה ‏17.2.16
הודעה בפורוםמפרק ירךמירון ‏1.2.16
הודעה בפורוםמפרק ירךד"ר נדב שאשה ‏3.2.16
הודעה בפורוםAVN לילדה בת 10יוסי ‏29.12.15
הודעה בפורוםAVN לילדה בת 10ד"ר נדב שאשה ‏4.1.16