פורום נשים - דעה שניה - ראש הפורום

Cmv

חרדה(29.4.2013, 6:47)
האם זה בכלל מאוחר מידי לעשות את הבדיקה כי השליש הראשון עבר?
הודעה בפורוםCmvחרדה ‏28.4.13
הודעה בפורוםCmvחרדה ‏29.4.13
הודעה בפורוםCmvד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםCmvד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13