פורום נשים - דעה שניה - ראש הפורום

ביוץ

אני(20.5.2013, 0:25)
איך ביוץ יכול להיות ביום השמיני אם ביות אמור להתרחש כשבועיים לפני המחזור?
הודעה בפורוםביוץיול ‏19.5.13
הודעה בפורוםביוץד"ר מיכאל אטלס ‏19.5.13
הודעה בפורוםביוץאני ‏20.5.13
הודעה בפורוםביוץד"ר מיכאל אטלס ‏21.5.13