פורום נשים - דעה שניה - ראש הפורום

גלולול

שאלה דחופה(21.5.2013, 18:40)

ד"ר שלום

שאלתי אותך לפני שבוע וחצי בנוגע למעבר מסרזט ל"יאז" ורשמת לי שההגנה לא נפגעת במעבר ישיר מסיום הסרזט ל"יאז". וכך עשיתי.

עכשיו אני רואה שכתוב ע"ג האריזה: שמעבר מגללות פרוגרסטגון בלבד יש להשתמש ב7 ימים הראשונים באמצעי הגנה נוסף.

אני בלחץ נוראי!!!! מה עושים??

הודעה בפורוםגלולולשאלה דחופה ‏21.5.13
הודעה בפורוםגלולולשאלה דחופה ‏21.5.13
הודעה בפורוםגלולולד"ר מיכאל אטלס ‏21.5.13
הודעה בפורוםגלולולשאלה דחופה ‏21.5.13
הודעה בפורוםגלולולד"ר מיכאל אטלס ‏22.5.13