הודעה בפורוםפרופיל הורמונלידנה ‏8.4.13
הודעה בפורוםפרופיל הורמונליד"ר מיכאל אטלס ‏8.4.13
הודעה בפורוםנגרות והריוןרוני ‏8.4.13
הודעה בפורוםנגרות והריוןברברה ‏8.4.13
הודעה בפורוםנגרות והריוןד"ר מיכאל אטלס ‏8.4.13
הודעה בפורוםגלידה אמריקאיתנעמה ‏8.4.13
הודעה בפורוםגלידה אמריקאיתד"ר מיכאל אטלס ‏8.4.13
הודעה בפורוםגלידה אמריקאיתרוני ‏8.4.13
הודעה בפורוםאלקטרוסיןאורית ‏7.4.13
הודעה בפורוםאלקטרוסיןד"ר מיכאל אטלס ‏7.4.13
הודעה בפורוםהמשך לפספוס גלולות דחוף...!ד"ר מיכאל אטלס ‏7.4.13
הודעה בפורוםאי קבלת ווסתמ.מ ‏6.4.13
הודעה בפורוםאי קבלת ווסתד"ר מיכאל אטלס ‏6.4.13
הודעה בפורוםוולוודיניהירדן ‏6.4.13
הודעה בפורוםוולוודיניהד"ר מיכאל אטלס ‏6.4.13
הודעה בפורוםכאבים חזקים בנרתיק לאחר קיום יחסיםד"ר מיכאל אטלס ‏5.4.13
הודעה בפורוםהמשך הפלה מאוחרתקרן ‏5.4.13
הודעה בפורוםהמשך הפלה מאוחרתד"ר מיכאל אטלס ‏5.4.13
הודעה בפורוםניפוח בלוניםדנה ‏5.4.13
הודעה בפורוםניפוח בלוניםד"ר מיכאל אטלס ‏5.4.13
הודעה בפורוםסכרת?שיר ‏5.4.13
הודעה בפורוםסכרת?ד"ר מיכאל אטלס ‏5.4.13
הודעה בפורוםהתייעצותגלולות ‏4.4.13
הודעה בפורוםהתייעצותד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםהאיון אחרי הפלה טבעיתד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםאי קבלת מחזור ופרימולוט נורד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםאחרי הפלה מאוחרתקרן ‏4.4.13
הודעה בפורוםאחרי הפלה מאוחרתד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםבטא שמסרבת להתאפס אחרי גרידהד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםביוץ בהנקהגילה ‏4.4.13
הודעה בפורוםביוץ בהנקהד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםשילייה בעייתיתנועה ‏4.4.13
הודעה בפורוםשילייה בעייתיתד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםשק הריון בלבדדנה ‏4.4.13
הודעה בפורוםשק הריון בלבדד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםפריגנטלילילי ‏4.4.13
הודעה בפורוםפריגנטליד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםשינויים בשדיים בהנקהשירת הים ‏3.4.13
הודעה בפורוםשינויים בשדיים בהנקהד"ר מיכאל אטלס ‏4.4.13
הודעה בפורוםדימום קל לאחר לקיחת פרימולטד"ר מיכאל אטלס ‏3.4.13
הודעה בפורוםעגבתלילי ‏3.4.13
הודעה בפורוםעגבתד"ר מיכאל אטלס ‏3.4.13
הודעה בפורוםערכי בטאnivo ‏3.4.13
הודעה בפורוםערכי בטאד"ר מיכאל אטלס ‏3.4.13
הודעה בפורוםבטן קטנהאנה ‏3.4.13
הודעה בפורוםבטן קטנהד"ר מיכאל אטלס ‏3.4.13
הודעה בפורוםאולטראסונדיולי ‏3.4.13
הודעה בפורוםאולטראסונדד"ר מיכאל אטלס ‏3.4.13
הודעה בפורוםהפסקת קלקסן לפני לידהד"ר מיכאל אטלס ‏3.4.13
הודעה בפורוםעובר גדול?דניאלה ‏2.4.13
הודעה בפורוםשכחתי לצייןדניאלה ‏2.4.13
הודעה בפורוםעובר גדול?ד"ר מיכאל אטלס ‏2.4.13
הודעה בפורוםעובר גדול?דניאלה ‏3.4.13
הודעה בפורוםאחרי הזרעהאילין ‏2.4.13
הודעה בפורוםאחרי הזרעהד"ר מיכאל אטלס ‏2.4.13
הודעה בפורוםמיואשתסיון ‏2.4.13
הודעה בפורוםמיואשתד"ר מיכאל אטלס ‏2.4.13
הודעה בפורוםללא ווסת כבר הרבה זמן..ד"ר מיכאל אטלס ‏2.4.13
הודעה בפורוםללא ווסת כבר הרבה זמן..ד"ר מיכאל אטלס ‏2.4.13
הודעה בפורוםהריון עם כדורי סירזטירדן ‏1.4.13
הודעה בפורוםהריון עם כדורי סירזטד"ר מיכאל אטלס ‏1.4.13
הודעה בפורוםחשש להיריון לא רצויתאמר ‏1.4.13
הודעה בפורוםחשש להיריון לא רצויד"ר מיכאל אטלס ‏1.4.13
הודעה בפורוםחשש להיריון לא רצויתאמר ‏2.4.13
הודעה בפורוםחשד להדבקות ב CMVמגי ‏31.3.13
הודעה בפורוםחשד להדבקות ב CMVד"ר מיכאל אטלס ‏31.3.13
הודעה בפורוםחשד להדבקות ב CMVמגי ‏1.4.13
הודעה בפורוםבדיקה חיובית ?? אז חיובי?אופירה ‏31.3.13
הודעה בפורוםבדיקה חיובית ?? אז חיובי?ד"ר מיכאל אטלס ‏31.3.13
הודעה בפורוםשאלה נוספת..אופירה ‏31.3.13
הודעה בפורוםשאלה נוספת..ד"ר מיכאל אטלס ‏1.4.13