הודעה בפורוםתוצאת בדיקת הריוןשירי ‏14.4.13
הודעה בפורוםתוצאת בדיקת הריוןד"ר מיכאל אטלס ‏14.4.13
הודעה בפורוםחשש למחלת מיןמירי ‏14.4.13
הודעה בפורוםחשש למחלת מיןד"ר מיכאל אטלס ‏14.4.13
הודעה בפורוםחשש למחלת מיןמירי ‏15.4.13
הודעה בפורוםחשש למחלת מיןד"ר מיכאל אטלס ‏15.4.13
הודעה בפורוםמוטרדתגלית ‏13.4.13
הודעה בפורוםמוטרדתד"ר מיכאל אטלס ‏14.4.13
הודעה בפורוםשאלהענבל ‏13.4.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר מיכאל אטלס ‏14.4.13
הודעה בפורוםשאלה נוספתענבל ‏15.4.13
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר מיכאל אטלס ‏15.4.13
הודעה בפורוםבדיקותמ.מ ‏13.4.13
הודעה בפורוםבדיקותד"ר מיכאל אטלס ‏14.4.13
הודעה בפורוםביוץ אחרי הפלהמיקה ‏13.4.13
הודעה בפורוםביוץ אחרי הפלהד"ר מיכאל אטלס ‏13.4.13
הודעה בפורוםשאלה חלבון עוברירינת ‏13.4.13
הודעה בפורוםשאלה חלבון עובריד"ר מיכאל אטלס ‏13.4.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוח קיסריאדר ‏12.4.13
הודעה בפורוםאחרי ניתוח קיסריד"ר מיכאל אטלס ‏12.4.13
הודעה בפורוםשקיפות עורפית- שאלה בבקשהד"ר מיכאל אטלס ‏12.4.13
הודעה בפורוםהיריון וחשד לבקע אפיגסטריד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםבדיקת הריון וא.סחסויה ‏11.4.13
הודעה בפורוםבדיקת הריון וא.סד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםהאם נטילת כדורים מעכבת הופעת מחזור?ד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםהאם נטילת כדורים מעכבת הופעת מחזור?ד"ר מיכאל אטלס ‏12.4.13
הודעה בפורוםנטילת תרופות לפני ובמהלך הריוןד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםחדירהאיה ‏11.4.13
הודעה בפורוםחדירהד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםשאלות חשובות!!!מאיה ‏11.4.13
הודעה בפורוםשאלות חשובות!!!ד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםעזרה - די דחוףכרמית ‏11.4.13
הודעה בפורוםעזרה - די דחוףד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםעזרה - די דחוףכרמית ‏11.4.13
הודעה בפורוםעזרה - די דחוףד"ר מיכאל אטלס ‏12.4.13
הודעה בפורוםעזרה - די דחוףכרמית ‏14.4.13
הודעה בפורוםצניחת צוואר הרחםאני ‏10.4.13
הודעה בפורוםצניחת צוואר הרחםד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםצניחת צוואר הרחםאני ‏11.4.13
הודעה בפורוםצניחת צוואר הרחםד"ר מיכאל אטלס ‏12.4.13
הודעה בפורוםמחזור ארוך מאדשאלה ‏10.4.13
הודעה בפורוםמחזור ארוך מאדד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםמחזור ארוך מאדשאלה ‏11.4.13
הודעה בפורוםגלולות יסמין ודיאנהמעיין ‏10.4.13
הודעה בפורוםגלולות יסמין ודיאנהד"ר מיכאל אטלס ‏10.4.13
הודעה בפורוםגלולות יסמין ודיאנהמעיין ‏11.4.13
הודעה בפורוםגלולות יסמין ודיאנהאריאל ‏11.4.13
הודעה בפורוםגלולות יסמין ודיאנהד"ר מיכאל אטלס ‏11.4.13
הודעה בפורוםלא מחוסנת לטוקסופלזמהד"ר מיכאל אטלס ‏10.4.13
הודעה בפורוםשלשול בהריוןיערה ‏10.4.13
הודעה בפורוםשלשול בהריוןיערה ‏10.4.13
הודעה בפורוםשלשול בהריוןד"ר מיכאל אטלס ‏10.4.13
הודעה בפורוםשלשול בהריוןsupherb ‏17.4.13
הודעה בפורוםלא קיבלתי תשובהדנה ‏10.4.13
הודעה בפורוםלא קיבלתי תשובהד"ר מיכאל אטלס ‏10.4.13
הודעה בפורוםמחזורדנה ‏10.4.13
הודעה בפורוםמחזורד"ר מיכאל אטלס ‏10.4.13
הודעה בפורוםפרימולוט נוררעות ‏9.4.13
הודעה בפורוםפרימולוט נורד"ר מיכאל אטלס ‏10.4.13
הודעה בפורוםפטריה בגבאורית ‏9.4.13
הודעה בפורוםפטריה בגבד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםדימומים ממושכיםליטל ‏9.4.13
הודעה בפורוםדימומים ממושכיםד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםבדיקת דם..אופירה ‏9.4.13
הודעה בפורוםבדיקת דם..ד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםבדיקת שתןרומי ‏9.4.13
הודעה בפורוםבדיקת שתןד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםמחזור ראשון לאחר לידהאנונימית ‏9.4.13
הודעה בפורוםמחזור ראשון לאחר לידהד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםאמנוריאהדנה ‏9.4.13
הודעה בפורוםאמנוריאהד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםשאלה על גודל העוברשילה ‏9.4.13
הודעה בפורוםשאלה על גודל העוברד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםקפהדניאלה ‏9.4.13
הודעה בפורוםקפהד"ר מיכאל אטלס ‏9.4.13
הודעה בפורוםניתוח קיסרי 4tal ‏8.4.13
הודעה בפורוםניתוח קיסרי 4ד"ר מיכאל אטלס ‏8.4.13
הודעה בפורוםאי קבלת ווסתמ.מ ‏8.4.13
הודעה בפורוםאי קבלת ווסתד"ר מיכאל אטלס ‏8.4.13
הודעה בפורוםפרופיל הורמונלידנה ‏8.4.13
הודעה בפורוםפרופיל הורמונליד"ר מיכאל אטלס ‏8.4.13