הודעה בפורוםשאלה בקשר ל-CMV, בהמשך לשאלה הקודמתד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםטיפולי יישור שיניים בהריוןד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםבדיקת שתןיעל ‏23.4.13
הודעה בפורוםבדיקת שתןד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםבדיקת שתןיעל ‏23.4.13
הודעה בפורוםבדיקת שתןיעל ‏23.4.13
הודעה בפורוםבדיקת שתןד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםלידה לאחר קרע ברחם והידבקויות ברחםד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםמפגש זרע וביציתאנונימית ‏23.4.13
הודעה בפורוםמפגש זרע וביציתד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםמפגש זרע וביציתאנונימית ‏23.4.13
הודעה בפורוםכאבים בעת ולאחר קיום יחסי מיןד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםכאבים בעת ולאחר קיום יחסי מיןד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםבלוטת תריסאורית ‏23.4.13
הודעה בפורוםבלוטת תריסד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםבישול עם ייןנועם ‏23.4.13
הודעה בפורוםבישול עם ייןד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםמספר שאלות לד"ר אטלסנועה ‏23.4.13
הודעה בפורוםמספר שאלות לד"ר אטלסד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםירידת מים או הפרשותקרן ‏23.4.13
הודעה בפורוםירידת מים או הפרשותד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםשאלה בקשר ל-CMVגלית ‏23.4.13
הודעה בפורוםשאלה בקשר ל-CMVד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםהפרשות לאחר מחזורשירה ‏23.4.13
הודעה בפורוםהפרשות לאחר מחזורד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםדחוף-המחזור הקדים ב 7 ימיםד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםחרדת אוכלחוששת ‏23.4.13
הודעה בפורוםחרדת אוכלד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםכאבים ומחזורכרמית ‏23.4.13
הודעה בפורוםכאבים ומחזורד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםבלוטת תריסאורית ‏22.4.13
הודעה בפורוםבלוטת תריסד"ר מיכאל אטלס ‏22.4.13
הודעה בפורוםבלוטת תריסאורית ‏23.4.13
הודעה בפורוםבלוטת תריסד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםלא יודעת מה לעשות..נטלי ‏22.4.13
הודעה בפורוםלא יודעת מה לעשות..ד"ר מיכאל אטלס ‏22.4.13
הודעה בפורוםועוד באותו נושא של הבשר נאד"ר מיכאל אטלס ‏22.4.13
הודעה בפורוםבשר נאנועה ‏22.4.13
הודעה בפורוםבשר נאד"ר מיכאל אטלס ‏22.4.13
הודעה בפורוםדימום בקיום יחסים לאחר התקנת מירנהד"ר מיכאל אטלס ‏22.4.13
הודעה בפורוםגלולות לדחיית מחזורד"ר מיכאל אטלס ‏22.4.13
הודעה בפורוםגלולות לדחיית מחזורד"ר מיכאל אטלס ‏23.4.13
הודעה בפורוםהידבקויות ברחם לאחר גרידהד"ר מיכאל אטלס ‏22.4.13
הודעה בפורוםבחרדה קשה.......דנה ‏22.4.13
הודעה בפורוםמעקב חום השחר- דחוףאנונימית ‏21.4.13
הודעה בפורוםמעקב חום השחר- דחוףד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםמעקב חום השחר- דחוףאנונימית ‏21.4.13
הודעה בפורוםמחזור ראשון לאחר הפלה מאוחרתד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםבקשר למחזור די דחוףנבל ‏21.4.13
הודעה בפורוםבקשר למחזור די דחוףד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםעיכוב בגדילת רבליאת ‏21.4.13
הודעה בפורוםעיכוב בגדילת רבד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםרוניתגלולות ‏21.4.13
הודעה בפורוםרוניתד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםבדיקהמ.מ ‏21.4.13
הודעה בפורוםבדיקהמ.מ ‏21.4.13
הודעה בפורוםבדיקהד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםהעמסת סוכר 50גלית ‏21.4.13
הודעה בפורוםהעמסת סוכר 50ד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםחוסר הפרשות מעיד על הריון?ד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםמשכב לידה לאחר קיסריעלמה ‏21.4.13
הודעה בפורוםמשכב לידה לאחר קיסריד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםהצ'יפ הגנטימתלבטת לגבי מי שפיר ‏21.4.13
הודעה בפורוםהצ'יפ הגנטיד"ר מיכאל אטלס ‏21.4.13
הודעה בפורוםהצ'יפ הגנטימתלבטת לגבי מי שפיר ‏22.4.13
הודעה בפורוםשליהtal ‏20.4.13
הודעה בפורוםשליהד"ר מיכאל אטלס ‏20.4.13
הודעה בפורוםשאלה בקשר לאוכלנועה ‏20.4.13
הודעה בפורוםשאלה בקשר לאוכלד"ר מיכאל אטלס ‏20.4.13