הודעה בפורוםשבוע 8.4 אחרי אולטרסאונד לא מוצלחד"ר מיכאל אטלס ‏1.5.13
הודעה בפורוםפיספסתי קלקסן-- מה לעשות? דחוף!ד"ר מיכאל אטלס ‏1.5.13
הודעה בפורוםבדיקות שבוע 37דניאלה ‏1.5.13
הודעה בפורוםבדיקות שבוע 37ד"ר מיכאל אטלס ‏1.5.13
הודעה בפורוםהדבקויות והריון חדשד"ר מיכאל אטלס ‏1.5.13
הודעה בפורוםהאם האולטראסאונד תקין????ד"ר מיכאל אטלס ‏30.4.13
הודעה בפורוםB12שלי ‏29.4.13
הודעה בפורוםB12ד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםB12שלי ‏30.4.13
הודעה בפורוםבהמשך לשאלה על cmvחרדה ‏29.4.13
הודעה בפורוםבהמשך לשאלה על cmvד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםחרדה מהבאותענת ‏29.4.13
הודעה בפורוםחרדה מהבאותד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםחרדה מהבאותמלה ‏30.4.13
הודעה בפורוםתופעות של סוף הריון?ליאת ‏29.4.13
הודעה בפורוםתופעות של סוף הריון?ד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםcmvאור ‏29.4.13
הודעה בפורוםcmvד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםפרגנילהילה ‏29.4.13
הודעה בפורוםפרגנילד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםהיסטרוסקופיה ניתוחיתד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםבטאאור ‏28.4.13
הודעה בפורוםבטאד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםכאבים שבוע 38מיכל ‏28.4.13
הודעה בפורוםכאבים שבוע 38ד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםכאבים שבוע 38ד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםCmvחרדה ‏28.4.13
הודעה בפורוםCmvחרדה ‏29.4.13
הודעה בפורוםCmvד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםCmvד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםשאלהגילי ‏28.4.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםחצי שנה להיריוןסיוון ‏28.4.13
הודעה בפורוםחצי שנה להיריוןד"ר מיכאל אטלס ‏28.4.13
הודעה בפורוםליסטריהדידי ‏28.4.13
הודעה בפורוםליסטריהד"ר מיכאל אטלס ‏28.4.13
הודעה בפורוםליסטריהד"ר מיכאל אטלס ‏28.4.13
הודעה בפורוםהריון מתרומת ביציתד"ר מיכאל אטלס ‏28.4.13
הודעה בפורוםהריוןאנה ‏26.4.13
הודעה בפורוםהריוןד"ר מיכאל אטלס ‏26.4.13
הודעה בפורוםכבדות בחזהאנונימית ‏26.4.13
הודעה בפורוםכבדות בחזהד"ר מיכאל אטלס ‏26.4.13
הודעה בפורוםכבדות בחזהאנונימית ‏27.4.13
הודעה בפורום??? שאלהאני ‏26.4.13
הודעה בפורום??? שאלהד"ר מיכאל אטלס ‏26.4.13
הודעה בפורוםFragile xשואלת ‏26.4.13
הודעה בפורוםFragile xד"ר מיכאל אטלס ‏26.4.13
הודעה בפורוםהשתרשותאני ‏26.4.13
הודעה בפורוםהשתרשותאנונימית ‏26.4.13
הודעה בפורוםהשתרשותד"ר מיכאל אטלס ‏26.4.13
הודעה בפורוםהשתרשותאנונימית ‏27.4.13
הודעה בפורוםחוסר בויטמינים גורם לפגיעה בעובר??ד"ר מיכאל אטלס ‏25.4.13
הודעה בפורוםחוסר בויטמינים גורם לפגיעה בעובר??ד"ר מיכאל אטלס ‏26.4.13
הודעה בפורוםהפרדות שליה וקרישיות יתרד"ר מיכאל אטלס ‏25.4.13
הודעה בפורוםחלבון עובדי - תוצאה ממש מפחידהד"ר מיכאל אטלס ‏25.4.13
הודעה בפורוםשורףליטל ‏25.4.13
הודעה בפורוםשורףד"ר מיכאל אטלס ‏25.4.13
הודעה בפורוםהריון ודימוםאני ‏24.4.13
הודעה בפורוםהריון ודימוםד"ר מיכאל אטלס ‏25.4.13
הודעה בפורוםהריון ודימוםאני ‏25.4.13
הודעה בפורוםהריון ודימוםד"ר מיכאל אטלס ‏29.4.13
הודעה בפורוםשליה המכסה את הצלקתמודאגת ‏24.4.13
הודעה בפורוםשליה המכסה את הצלקתד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםשליה המכסה את הצלקתמודאגת ‏24.4.13
הודעה בפורוםשליה המכסה את הצלקתד"ר מיכאל אטלס ‏25.4.13
הודעה בפורוםאוכליערה ‏24.4.13
הודעה בפורוםאוכלד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםאוכלאני ‏24.4.13
הודעה בפורוםCMV ערכיםקרן ‏24.4.13
הודעה בפורוםCMV ערכיםד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםעבודה בהריוןחוששת ‏24.4.13
הודעה בפורוםעבודה בהריוןחוששת ‏24.4.13
הודעה בפורוםעבודה בהריוןד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםעבודה בהריוןד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13
הודעה בפורוםשוב אני עם החשש להריון חוץ רחמיד"ר מיכאל אטלס ‏24.4.13