הודעה בפורוםנא עצתך בנושאנעמה ‏13.12.17
הודעה בפורוםאנטיסטרפטוליזין טיטרד"ר דוד כהן ‏14.12.17
הודעה בפורוםכחכוח בגרון וכאבי גרוןד"ר דוד כהן ‏1.12.17
הודעה בפורוםטינטון פועםאיתי ‏30.11.17
הודעה בפורוםטינטון פועםד"ר דוד כהן ‏1.12.17
הודעה בפורוםחור בעור התוף ודלקתד"ר דוד כהן ‏1.12.17
הודעה בפורוםמורןמור ‏28.11.17
הודעה בפורוםמכשיר שמיעהד"ר דוד כהן ‏29.11.17
הודעה בפורוםסטרפטוקוק A ואנטביוטיקהד"ר דוד כהן ‏29.11.17
הודעה בפורוםגולה בלשון המשךאודליה ‏26.11.17
הודעה בפורוםגולה בלשון המשךד"ר דוד כהן ‏27.11.17
הודעה בפורוםדלקות אוזניים חוזרותאילנה ‏26.11.17
הודעה בפורוםדלקות אוזניים חוזרותד"ר דוד כהן ‏27.11.17
הודעה בפורוםתודה לךנירה ‏26.11.17
הודעה בפורוםגולה בלשוןאודליה ‏25.11.17
הודעה בפורוםגולה בלשוןד"ר דוד כהן ‏25.11.17
הודעה בפורוםתודה רבה לךנירה ‏25.11.17
הודעה בפורוםרטט באוזןנירה ‏25.11.17
הודעה בפורוםרטט באוזןד"ר דוד כהן ‏25.11.17
הודעה בפורוםתרסיס לאףד"ר דוד כהן ‏25.11.17
הודעה בפורוםהצילו!מתחתנת ‏22.11.17
הודעה בפורוםשיעולד"ר דוד כהן ‏22.11.17
הודעה בפורוםכפתורים לבדיקת שמיעהד"ר דוד כהן ‏22.11.17
הודעה בפורוםנוזלים באוזןורד ‏21.11.17
הודעה בפורוםנוזלים באוזןד"ר דוד כהן ‏22.11.17
הודעה בפורוםשאלהלימורבד ‏21.11.17
הודעה בפורוםחסימה באףד"ר דוד כהן ‏22.11.17
הודעה בפורוםדלקת גרוןחיים ‏20.11.17
הודעה בפורוםדלקת גרוןד"ר דוד כהן ‏22.11.17
הודעה בפורוםגירוי ושיעוללירן ‏20.11.17
הודעה בפורוםגירוי ושיעולד"ר דוד כהן ‏22.11.17
הודעה בפורוםחבלה באףדנה ‏19.11.17
הודעה בפורוםחבלה באףד"ר דוד כהן ‏19.11.17
הודעה בפורוםהמשך שאלה אגיספור/אגיסטןד"ר דוד כהן ‏18.11.17
הודעה בפורוםטיפות אגיסטןד"ר דוד כהן ‏17.11.17
הודעה בפורוםטיפות אגיסטןאורית ‏17.11.17
הודעה בפורוםטיקים באוזן בעת בליעהד"ר דוד כהן ‏17.11.17
הודעה בפורוםשאלה על האףאביחי ‏15.11.17
הודעה בפורוםשאלה על האףד"ר דוד כהן ‏15.11.17
הודעה בפורוםשבר אףoac ‏13.11.17
הודעה בפורוםשבר אףד"ר דוד כהן ‏14.11.17
הודעה בפורוםשאלה על האףיואב כהן ‏13.11.17
הודעה בפורוםשבר באףד"ר דוד כהן ‏13.11.17
הודעה בפורוםלגבי אלרגיהשרי ‏11.11.17
הודעה בפורוםאלרגיהד"ר דוד כהן ‏12.11.17
הודעה בפורוםשאלה על שבר באף.אבי נחמני ‏11.11.17
הודעה בפורוםשאלה על שבר באף.ד"ר דוד כהן ‏11.11.17