הודעה בפורוםחרדהרווית ‏7.7.19
הודעה בפורוםposterior canal occlusionא ‏1.6.19
הודעה בפורוםניתוח לקיצור הענבלשיר ‏23.5.19
הודעה בפורוםהרגשה בגרוןגילה ‏12.5.19
הודעה בפורוםדלקת גרון עם מוגלה וכאביםרונית א ‏10.5.19
הודעה בפורוםשיעול מוזרשוהם ‏2.5.19
הודעה בפורוםתרסיס מומלץ לאףירון ‏17.4.19
הודעה בפורוםתרסיס מומלץ לאףד"ר דוד כהן ‏26.4.19
הודעה בפורוםהפרשה מאוזן ימיןנועה ‏3.4.19
הודעה בפורוםהפרשה מאוזן ימיןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםשאלה לגבי ענבל נפוח בגרוןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםהמשך שקד ימין נפוחאודליה ‏28.3.19
הודעה בפורוםשקד ימין נפוחאודליה ‏28.3.19
הודעה בפורוםשקד ימין נפוחד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםהרגשת גוף זר בגרוןשרית ‏25.3.19
הודעה בפורוםהרגשת גוף זר בגרוןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםגרון כסימןדין ‏24.3.19
הודעה בפורוםגרון כסימןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםבעיית אוורור של האוזנייםד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםפפילומה על הענבלאלירן ‏15.3.19
הודעה בפורוםפפילומה על הענבלד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםפפילומה על השקדיםיואב ‏15.3.19
הודעה בפורוםפפילומה על השקדיםד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםכפתור שלא יצא ואייר פופרד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםבדיקת bera וסוג הפגיעה השמיעתיתד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםאני מיואשת שאלת המשךשושי ‏11.3.19
הודעה בפורוםאני מיואשת שאלת המשךד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםמיואשת עצתך- המשךשושי ‏9.3.19
הודעה בפורוםמיואשת עצתך- המשךד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםעצתך אני מיואשת - המשךד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתעלמה ‏7.3.19
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתד"ר דוד כהן ‏22.3.19