הודעה בפורוםשיעול מוזרשוהם ‏2.5.19
הודעה בפורוםתרסיס מומלץ לאףירון ‏17.4.19
הודעה בפורוםתרסיס מומלץ לאףד"ר דוד כהן ‏26.4.19
הודעה בפורוםהפרשה מאוזן ימיןנועה ‏3.4.19
הודעה בפורוםהפרשה מאוזן ימיןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםשאלה לגבי ענבל נפוח בגרוןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםהמשך שקד ימין נפוחאודליה ‏28.3.19
הודעה בפורוםשקד ימין נפוחאודליה ‏28.3.19
הודעה בפורוםשקד ימין נפוחד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםהרגשת גוף זר בגרוןשרית ‏25.3.19
הודעה בפורוםהרגשת גוף זר בגרוןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםגרון כסימןדין ‏24.3.19
הודעה בפורוםגרון כסימןד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםבעיית אוורור של האוזנייםד"ר דוד כהן ‏6.4.19
הודעה בפורוםפפילומה על הענבלאלירן ‏15.3.19
הודעה בפורוםפפילומה על הענבלד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםפפילומה על השקדיםיואב ‏15.3.19
הודעה בפורוםפפילומה על השקדיםד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםכפתור שלא יצא ואייר פופרד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםבדיקת bera וסוג הפגיעה השמיעתיתד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםאני מיואשת שאלת המשךשושי ‏11.3.19
הודעה בפורוםאני מיואשת שאלת המשךד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםמיואשת עצתך- המשךשושי ‏9.3.19
הודעה בפורוםמיואשת עצתך- המשךד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםעצתך אני מיואשת - המשךד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתעלמה ‏7.3.19
הודעה בפורוםבלוטת לימפה מוגדלתד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםחוסר תנועתיות של עור התוףד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםמה מרגישים בעת פמפוםסיוון ‏3.3.19
הודעה בפורוםמה מרגישים בעת פמפוםד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםקשר בין סינוסיטיס לרפלוקסד"ר דוד כהן ‏22.3.19
הודעה בפורוםעצתך אני מיואשתשושי ‏25.2.19
הודעה בפורוםדלקת גרוןד"ר דוד כהן ‏25.2.19
הודעה בפורוםטינטוןמיכל ‏28.1.19
הודעה בפורוםטינטוןד"ר דוד כהן ‏24.2.19
הודעה בפורוםפה לשון ושפתיים שורפיםקלודין ‏27.1.19
הודעה בפורוםפה לשון ושפתיים שורפיםד"ר דוד כהן ‏27.1.19
הודעה בפורוםשילוב בין טיפות אףמשה ‏27.1.19
הודעה בפורוםשילוב בין טיפות אףד"ר דוד כהן ‏27.1.19
הודעה בפורוםהפרעה פתאומית באוזן ימיןד"ר דוד כהן ‏27.1.19
הודעה בפורוםסיטי מערות הפניםאוריה ‏24.1.19
הודעה בפורוםסיטי מערות הפניםד"ר דוד כהן ‏24.1.19
הודעה בפורוםפתרון לא ניתוחי לבעיית אוורורד"ר דוד כהן ‏24.1.19
הודעה בפורוםשימוש ממושך באבמיססיוון ‏20.1.19
הודעה בפורוםשימוש ממושך באבמיסד"ר דוד כהן ‏20.1.19