הודעה בפורוםניסטגמוס ורטיגו bppvד"ר דוד כהן ‏12.12.18
הודעה בפורוםכאבים בגרוןשני ‏6.12.18
הודעה בפורוםכאבים בגרוןד"ר דוד כהן ‏12.12.18
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתיענת ‏4.12.18
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתיד"ר דוד כהן ‏12.12.18
הודעה בפורוםבהמשך לשאלותימירב ‏2.12.18
הודעה בפורוםבהמשך לשאלותיד"ר דוד כהן ‏12.12.18
הודעה בפורוםשאלה נוספתמירב ‏2.12.18
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר דוד כהן ‏12.12.18
הודעה בפורוםכאבי גרוןמירב ‏2.12.18
הודעה בפורוםכאבי גרוןד"ר דוד כהן ‏12.12.18
הודעה בפורוםפגיעה בתפקוד תעלות השמע-המשךד"ר דוד כהן ‏29.11.18
הודעה בפורוםצרידותרחל ‏28.11.18
הודעה בפורוםצרידותד"ר דוד כהן ‏29.11.18
הודעה בפורוםאקזמה חוזרת באוזןדניאל ‏27.11.18
הודעה בפורוםאקזמה חוזרת באוזןד"ר דוד כהן ‏29.11.18
הודעה בפורוםפגיעה בתפקוד תעלות השמעד"ר דוד כהן ‏27.11.18
הודעה בפורוםהכפלה זמנית של מינון תרסיס AVAMYSד"ר דוד כהן ‏27.11.18
הודעה בפורוםורטיגול ‏25.11.18
הודעה בפורוםורטיגו - סחרחורתד"ר דוד כהן ‏27.11.18
הודעה בפורוםנחירותחגית ‏20.11.18
הודעה בפורוםנחירותחגית ‏20.11.18
הודעה בפורוםנחירותד"ר דוד כהן ‏24.11.18
הודעה בפורוםשמיעה ירודה באוזניים ואטימותד"ר דוד כהן ‏24.11.18
הודעה בפורוםמינון דך אנטיביוטיקהד"ר דוד כהן ‏19.11.18
הודעה בפורוםתרסיס סטיראודיורד ‏18.11.18
הודעה בפורוםתרסיס סטיראודיד"ר דוד כהן ‏19.11.18
הודעה בפורוםבדיקה של לוע האףדנה ‏18.11.18
הודעה בפורוםבדיקה של לוע האףד"ר דוד כהן ‏19.11.18
הודעה בפורוםתוצאות אולטרסאונד של הצווארד"ר דוד כהן ‏19.11.18
הודעה בפורוםשימוש נכון בספריי לאףד"ר דוד כהן ‏18.11.18
הודעה בפורוםשבר בקצה האףנטי ‏14.11.18
הודעה בפורוםסובלת סובלת סובלתמיכאלה ‏12.11.18
הודעה בפורוםסובלת סובלת סובלתד"ר דוד כהן ‏14.11.18
הודעה בפורוםסעיף בפענוח שאינו ברור ומובן ליד"ר דוד כהן ‏14.11.18
הודעה בפורוםכאב בפנים בראש 6באוזןמיכאלה ‏3.11.18
הודעה בפורוםכאב בפנים בראש 6באוזןד"ר דוד כהן ‏4.11.18
הודעה בפורוםפניה לד"ר דוד כהןאמא טריה ‏2.11.18
הודעה בפורוםפניה לד"ר דוד כהןד"ר דוד כהן ‏4.11.18
הודעה בפורוםאף סתום כרוניתברזל ‏1.11.18
הודעה בפורוםאף סתום כרוניתד"ר דוד כהן ‏4.11.18
הודעה בפורוםשמיעת מוסיקה באוזן אחת בלבדד"ר דוד כהן ‏4.11.18
הודעה בפורוםהאם יש סיכוי לנזק רציני לגרון ?ד"ר דוד כהן ‏27.10.18
הודעה בפורוםגירוי קבוע בגרון בבית הבליעהד"ר דוד כהן ‏25.10.18
הודעה בפורוםכאב לכל אורך הצד הימני של הגרוןד"ר דוד כהן ‏23.10.18
הודעה בפורוםמכות על האוזניםבלחץ ‏23.10.18
הודעה בפורוםמכות על האוזניםד"ר דוד כהן ‏23.10.18
הודעה בפורוםבדיקת סיב אופטיקרן ‏22.10.18
הודעה בפורוםבדיקת סיב אופטיד"ר דוד כהן ‏23.10.18