הודעה בפורוםפצע מוגלתירוי ‏15.9.10
הודעה בפורוםפצע מוגלתיד"ר ארז קכל ‏16.9.10
הודעה בפורוםפצעי לחץ בגיל 80 פלוסקרולין ‏14.9.10
הודעה בפורוםפצעי לחץ בגיל 80 פלוסד"ר ארז קכל ‏16.9.10
הודעה בפורוםטיפול בפצע קשה לריפוימאיוש ‏6.9.10
הודעה בפורוםטיפול בפצע קשה לריפויד"ר ארז קכל ‏8.9.10
הודעה בפורוםשושנה עקשניתטל ‏31.8.10
הודעה בפורוםשושנה עקשניתד"ר ארז קכל ‏7.9.10
הודעה בפורוםפצעים מוגלתיים רבים בישבןד"ר ארז קכל ‏7.9.10
הודעה בפורוםפרונקל לא נעלםגלי ‏17.8.10
הודעה בפורוםפרונקל לא נעלםד"ר ארז קכל ‏18.8.10
הודעה בפורוםפצע ברגל במגע עם חלודה.ד"ר ארז קכל ‏18.8.10
הודעה בפורוםפצע ברגלהילה ‏8.8.10
הודעה בפורוםפצע ברגלד"ר ארז קכל ‏9.8.10
הודעה בפורוםפצעים מוגלתייםאאא ‏7.8.10
הודעה בפורוםפצעים מוגלתייםד"ר ארז קכל ‏9.8.10
הודעה בפורוםפילונידל סינוסמיטל ‏2.8.10
הודעה בפורוםפילונידל סינוסד"ר ארז קכל ‏5.8.10
הודעה בפורוםפצע לחץנאוה ‏31.7.10
הודעה בפורוםפצע לחץד"ר ארז קכל ‏5.8.10
הודעה בפורוםצלקת עקב פצע לחץמממ ‏18.7.10
הודעה בפורוםצלקת עקב פצע לחץד"ר ארז קכל ‏19.7.10
הודעה בפורוםפצעים שלא נרפאיםמיה ‏6.7.10
הודעה בפורוםפצעים שלא נרפאיםד"ר ארז קכל ‏8.7.10
הודעה בפורוםפצעים ברגלרפי ‏6.7.10
הודעה בפורוםפצעים ברגלד"ר ארז קכל ‏8.7.10
הודעה בפורוםפצע לחץ חמורחוזליטו ‏5.7.10
הודעה בפורוםפצע לחץ חמורד"ר ארז קכל ‏6.7.10
הודעה בפורוםפצעים ברגלרפי ‏5.7.10
הודעה בפורוםפצעים ברגלד"ר ארז קכל ‏6.7.10
הודעה בפורוםסוכרתליעד ‏4.7.10
הודעה בפורוםסוכרתד"ר ארז קכל ‏6.7.10
הודעה בפורוםשושנה ברגלאפרת ‏3.7.10
הודעה בפורוםשושנה ברגלד"ר ארז קכל ‏6.7.10
הודעה בפורוםפצע זיהומי ברגלהילה ‏28.6.10
הודעה בפורוםפצע זיהומי ברגלד"ר ארז קכל ‏6.7.10
הודעה בפורוםטיפול לכוויהליטל ‏16.6.10
הודעה בפורוםטיפול לכוויהד"ר ארז קכל ‏19.6.10
הודעה בפורוםפציעם בכף רגל באי ספיקה עורקיתרוחמה פופר ‏12.6.10
הודעה בפורוםפציעם בכף רגל באי ספיקה עורקיתד"ר ארז קכל ‏16.6.10
הודעה בפורוםפצע לחץנאוה ‏7.6.10
הודעה בפורוםפצע לחץד"ר ארז קכל ‏8.6.10
הודעה בפורוםמכשיר לרפוי באור?ורד ‏31.5.10
הודעה בפורוםרגל סכרתיתורד ‏30.5.10
הודעה בפורוםרגל סכרתיתד"ר ארז קכל ‏3.6.10
הודעה בפורוםשאלה. ‏27.5.10
הודעה בפורוםשאלהד"ר ארז קכל ‏28.5.10