הודעה בפורוםטיפול ביבלתרוית ‏23.5.10
הודעה בפורוםטיפול ביבלתד"ר ארז קכל ‏28.5.10
הודעה בפורוםהפצע התרפאדויד ‏19.5.10
הודעה בפורוםפצע לחץ בישבן - המשךחגית ‏18.5.10
הודעה בפורוםפצע לחץ בישבן - המשךד"ר ארז קכל ‏22.5.10
הודעה בפורוםפצע לחץ בישבןחגית ‏17.5.10
הודעה בפורוםפצע לחץ בישבןד"ר ארז קכל ‏17.5.10
הודעה בפורוםפילונידל סינוסנועם ‏10.5.10
הודעה בפורוםפילונידל סינוסד"ר ארז קכל ‏17.5.10
הודעה בפורוםפילונידלאייל ‏10.5.10
הודעה בפורוםפילונידלד"ר ארז קכל ‏17.5.10
הודעה בפורוםכאבים במקום הסרת שומהגולשת ‏7.5.10
הודעה בפורוםכאבים במקום הסרת שומהד"ר ארז קכל ‏9.5.10
הודעה בפורוםפצעי לחץדורון ‏25.4.10
הודעה בפורוםפצעי לחץד"ר ארז קכל ‏26.4.10
הודעה בפורוםכיב בשוק שמאל - המשךבחורה בת 28 ‏23.4.10
הודעה בפורוםכיב בשוק שמאל - המשךד"ר ארז קכל ‏24.4.10
הודעה בפורוםפצעים בבאוהןאביבה ‏16.4.10
הודעה בפורוםפצעים בבאוהןד"ר ארז קכל ‏21.4.10
הודעה בפורוםכיב בשוק שמאלבחורה בת 28 ‏7.4.10
הודעה בפורוםכיב בשוק שמאלד"ר ארז קכל ‏10.4.10
הודעה בפורוםהידרדנטטיס סופרטיבהד"ר ארז קכל ‏5.4.10
הודעה בפורוםפצעי לחץאתי ‏4.4.10
הודעה בפורוםפצעי לחץד"ר ארז קכל ‏5.4.10
הודעה בפורוםהידרדניטיס - המשךדפנה ‏22.3.10
הודעה בפורוםהידרדניטיס - המשךד"ר ארז קכל ‏25.3.10
הודעה בפורוםהידרדניטיס - פרטים נוספיםד"ר ארז קכל ‏19.3.10
הודעה בפורוםהידרדניטיס סופרטיבהדפנה ‏16.3.10
הודעה בפורוםהידרדניטיס סופרטיבהד"ר ארז קכל ‏17.3.10
הודעה בפורוםפצע בכף הרגל ותרבית חיוביד"ר ארז קכל ‏12.3.10
הודעה בפורוםפצעים בקרקפתשי ‏8.3.10
הודעה בפורוםפצעים בקרקפתד"ר ארז קכל ‏12.3.10
הודעה בפורוםאוטופיק דרמטיטיסיוד ‏28.2.10
הודעה בפורוםאוטופיק דרמטיטיסד"ר ארז קכל ‏28.2.10
הודעה בפורוםפצע לחץ בראשרקפת ‏27.2.10
הודעה בפורוםפצע לחץ בראשד"ר ארז קכל ‏28.2.10
הודעה בפורוםליכנפלנוסאלה ‏27.2.10
הודעה בפורוםליכנפלנוסד"ר ארז קכל ‏27.2.10
הודעה בפורוםטיפול בפצעי לחץ בעקב כף הרגלד"ר ארז קכל ‏27.2.10
הודעה בפורוםפצעים פנימייםנועה ‏25.2.10
הודעה בפורוםפצעים פנימייםד"ר ארז קכל ‏27.2.10
הודעה בפורוםכוויה משמן בפניםחן ‏18.2.10
הודעה בפורוםכוויה משמן בפניםד"ר ארז קכל ‏18.2.10
הודעה בפורוםשלוםש. ‏17.2.10
הודעה בפורוםשלוםד"ר ארז קכל ‏17.2.10
הודעה בפורוםקלואידיםרחל, רמת גן ‏13.2.10
הודעה בפורוםקלואידיםד"ר ארז קכל ‏13.2.10
הודעה בפורוםכיב בשוקח.בול ‏10.2.10
הודעה בפורוםכיב בשוקד"ר ארז קכל ‏12.2.10