הודעה בפורוםמעבר לנוירולוג מבוגריםד"ר יהודה ברק ‏10.11.18
הודעה בפורוםאסיטריה אנא ייעוץאנא לא רגועה ‏8.8.18
הודעה בפורוםאסיטריה אנא ייעוץד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםבדיקת EEG לבן 11אמא מודאגת ‏4.8.18
הודעה בפורוםבדיקת EEG לבן 11ד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםנוגדי דכאון והשמנהדור ‏27.7.18
הודעה בפורוםנוגדי דכאון והשמנהד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםפרכוסים לאחר חיסונים - מה עושים?ד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםאטנטאלי ‏11.7.18
הודעה בפורוםאטנטד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםהתייעצותהאמיתית ‏10.7.18
הודעה בפורוםהתייעצותד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםעל הספקטרוםהדר ‏3.7.18
הודעה בפורוםעל הספקטרוםד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםהתפתחות השפה אצל תינוקתד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםאיבוד תחושה- איזו התמחות מטפלת?ד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםילד בן שנה ו-9 מקיא בבוקר או בערבד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםסטרטרה ואטנטגלי ‏24.6.18
הודעה בפורוםסטרטרה ואטנטד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםקשבאמא ‏19.6.18
הודעה בפורוםקשבד"ר יהודה ברק ‏26.8.18
הודעה בפורוםEMG עם אפילפסיהטלי ‏13.6.18
הודעה בפורוםEMG עם אפילפסיהד"ר יהודה ברק ‏16.6.18
הודעה בפורוםרעד ביד ימיןאודליה ‏11.6.18
הודעה בפורוםרעד ביד ימיןד"ר יהודה ברק ‏16.6.18
הודעה בפורוםכאבי ראש, בחילות, "ג'ט לג"ד"ר יהודה ברק ‏16.6.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בן 15דנית ‏5.6.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בן 15ד"ר יהודה ברק ‏16.6.18
הודעה בפורוםהתבגות מינית מוקדמתאייל ‏29.5.18
הודעה בפורוםהתבגות מינית מוקדמתד"ר יהודה ברק ‏16.6.18
הודעה בפורוםכאשי ראש בזמן התעמלותד"ר יהודה ברק ‏19.5.18
הודעה בפורוםמלמול ןצחוק תינוקת בת 4.5 חודשיםד"ר יהודה ברק ‏12.5.18
הודעה בפורוםצרבליטיסדידי ‏1.5.18
הודעה בפורוםצרבליטיסד"ר יהודה ברק ‏12.5.18
הודעה בפורוםפענוח EEG - פירוט הסיבה לבדיקהד"ר יהודה ברק ‏12.5.18
הודעה בפורוםפענוח תוצאות EEGרון ‏12.4.18
הודעה בפורוםפענוח תוצאות EEGד"ר יהודה ברק ‏14.4.18
הודעה בפורוםגלגולי עינייםדידי ‏8.4.18
הודעה בפורוםגלגולי עינייםד"ר יהודה ברק ‏14.4.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בבוקר -המשךאודליה ‏23.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בבוקר -המשךד"ר יהודה ברק ‏24.3.18
הודעה בפורוםגודל ראש של תינוקנוגה ‏22.3.18
הודעה בפורוםגודל ראש של תינוקד"ר יהודה ברק ‏24.3.18
הודעה בפורוםתגובת המשך בנושא של MRI שבוצע לבניד"ר יהודה ברק ‏24.3.18
הודעה בפורוםתשובה לאודליהאילן ‏14.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בבוקר -המשךאודליה ‏13.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בבוקר -המשךד"ר יהודה ברק ‏24.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש ובדיקת עיניים-שאלה כלליתד"ר יהודה ברק ‏24.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בבוקראודליה ‏12.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש בבוקרד"ר יהודה ברק ‏24.3.18
הודעה בפורוםילד בן ארבעיוסי ‏11.3.18
הודעה בפורוםילד בן ארבעד"ר יהודה ברק ‏24.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש רקתייםאמא ‏11.3.18
הודעה בפורוםכאבי ראש רקתייםד"ר יהודה ברק ‏24.3.18