הודעה בפורוםחיסון גיל חודשייםאמא טרייה ‏12.6.17
הודעה בפורוםחיסון גיל חודשייםד"ר יהודה ברק ‏24.6.17
הודעה בפורוםפליצאוס מרצבכרשלי ‏10.6.17
הודעה בפורוםפליצאוס מרצבכרד"ר יהודה ברק ‏24.6.17
הודעה בפורוםמחלת שריריםיפתח ‏7.6.17
הודעה בפורוםמחלת שריריםד"ר יהודה ברק ‏24.6.17
הודעה בפורוםחולשה בצד ימיןאמא של ‏4.6.17
הודעה בפורוםחולשה בצד ימיןד"ר יהודה ברק ‏24.6.17
הודעה בפורוםעיוותים ותזוזות לא רצוניות בלילהד"ר יהודה ברק ‏24.6.17
הודעה בפורוםפיגורמיכל ‏28.5.17
הודעה בפורוםפיגורד"ר יהודה ברק ‏31.5.17
הודעה בפורוםהמשךלי ‏27.5.17
הודעה בפורוםהמשךד"ר יהודה ברק ‏31.5.17
הודעה בפורוםבן 10 עם adhd וטיקיםלי ‏27.5.17
הודעה בפורוםבן 10 עם adhd וטיקיםד"ר יהודה ברק ‏31.5.17
הודעה בפורוםירידה בחוש הטעם ופה שורףד"ר יהודה ברק ‏31.5.17
הודעה בפורוםהתנהגות מוזרהטולי ‏23.5.17
הודעה בפורוםהתנהגות מוזרהד"ר יהודה ברק ‏31.5.17
הודעה בפורוםטיקים בעיניים לילד בן 6ד"ר יהודה ברק ‏31.5.17
הודעה בפורוםרמת הדופאמין במוחנועם ‏19.5.17
הודעה בפורוםרמת הדופאמין במוחד"ר יהודה ברק ‏31.5.17
הודעה בפורוםבצקתדידי ‏9.5.17
הודעה בפורוםבצקתד"ר יהודה ברק ‏13.5.17
הודעה בפורוםרעידות בידיים לתינוקדניאלה ‏8.5.17
הודעה בפורוםרעידות בידיים לתינוקד"ר יהודה ברק ‏13.5.17
הודעה בפורוםנפמיכל ‏7.5.17
הודעה בפורוםנפד"ר יהודה ברק ‏13.5.17
הודעה בפורוםעוד שאלהאמא ‏7.5.17
הודעה בפורוםעוד שאלהד"ר יהודה ברק ‏13.5.17
הודעה בפורוםייעוץ לגבי ילד בן 9 וחציד"ר יהודה ברק ‏13.5.17
הודעה בפורוםNFL 1מיכל ‏29.4.17
הודעה בפורוםNFL 1ד"ר יהודה ברק ‏5.5.17
הודעה בפורוםהמשך ירידה באחוזוני היקף ראשד"ר יהודה ברק ‏5.5.17
הודעה בפורוםירידה באחוזון היקף ראשאודליה ג ‏23.4.17
הודעה בפורוםירידה באחוזון היקף ראשד"ר יהודה ברק ‏5.5.17
הודעה בפורוםאוטיזםנועה ‏23.4.17
הודעה בפורוםאוטיזםד"ר יהודה ברק ‏5.5.17
הודעה בפורוםעלייה בהיקף ראש-בימבה ‏23.4.17
הודעה בפורוםעלייה בהיקף ראש-ד"ר יהודה ברק ‏5.5.17
הודעה בפורוםפליצאוס מרצבכרשלי ‏21.4.17
הודעה בפורוםפליצאוס מרצבכרד"ר יהודה ברק ‏5.5.17
הודעה בפורוםבליטה בראשמאי ‏15.4.17
הודעה בפורוםבליטה בראשד"ר יהודה ברק ‏5.5.17
הודעה בפורוםזריקת בלוק אוקסיפטליאיילה ‏4.4.17
הודעה בפורוםזריקת בלוק אוקסיפטליד"ר יהודה ברק ‏6.4.17
הודעה בפורוםתסמונת טרנריפה ‏31.3.17
הודעה בפורוםתסמונת טרנרד"ר יהודה ברק ‏3.4.17
הודעה בפורוםאסימטריה בגולגולתחנן ‏28.3.17
הודעה בפורוםאסימטריה בגולגולתד"ר יהודה ברק ‏3.4.17
הודעה בפורוםMRI+NRA מוח-שלה ‏26.3.17
הודעה בפורוםMRI+NRA מוח-ד"ר יהודה ברק ‏3.4.17
הודעה בפורוםCpשרונה ‏26.3.17
הודעה בפורוםCpד"ר יהודה ברק ‏3.4.17
הודעה בפורוםשאלההילה ‏22.3.17
הודעה בפורוםשאלהד"ר יהודה ברק ‏3.4.17