פורום דימום וסתי לא סדיר - ראש הפורום

10 חודשים של דימומים כבדים

מבקשת עזרה בפענוח בדיקות(21.12.2005, 12:10)
 LIPEMIC INDEX   27.38 INDEX  (  0.00-  20.00) (.........)*
    HEMOLYTIC IND.   8.51 INDEX  (  0.00-  20.00) (...*.....)
    ICTERIC INDEX    0.62 INDEX  (  0.00-  2.00) (..*......)
    GLUCOSE      75.00 MG/DL  (  65.00- 110.00) (.*.......)
    DHEA SO4      4.82 UMOL/L (  0.90-  11.70) (..*......)
    FREE TESTOST.    1.60 PMOL/L (  0.19-  8.90) (*........)
    AGE(Y)    FEMALE     MALE
    20-39    0.19-8.9    31-94
    40-59    0.14-7.0    25-80
    60-80    0.09-5.4    19-66
    ESTRADIOL(E2)   39.00 PG/ML
    (NORMALY MENSTRUATING FEMALES)    מ 09.12.04 חל שינוי שיטה ונורמות
    FOLICULAR PHASE 21-251
    MID-CYCLE PEAK 38-649
    LUTEAL PHASE  21-312
    POSTMENOPAUSAL FEMALES<10-28 NOT ON HRT
    POSTMENOPAUSAL FEMALES<10-144  ON HRT
    MALES   11-44                E2 PG/ML X 3.671=PMOL/L
    FSH         3.94 MIU/ML
    NORMALY MENSTRUATING FEMALES
    FOLICULAR PHASE   3.4-21.6
    MID-CYCLE PEAK    5-21
    LUTEAL PHASE     1.1-14
    POSTMENOPAUSAL FEM.2.58-150.5
    MALE        1.37-13.58
    LH         2.47 MIU/ML
    NORMALY MENSTRUATING FEMALES
    FOLICULAR PHASE 2.39-6.6
    MID-CYCLE PEAK 9.06-74.24
    LUTEAL PHASE  0.9-9.33
    POST-MENOPAUSAL FEMALES 10.39-64.57
    MALES      1.14-8.75
    LH מ 21.11.05 חל שינוי בקיט וערכי יחוס ל
    PROGESTERONE    0.20 NG/ML
    FEMALE FOLIC.FASE <0.1-0.3
    LUTEAL   1.2-15.9
    POSTMENOPAUSAL FEM.<0.1-0.2
    PREGNANT FEMALE FIRST TRIMESTR:2.8-147.3;SECOND 22.5-95.3 THIRD 27.9-242.5
    MALES <0.1-0.2
    PROGESTERONE NG/ML X 3.18=NMOL/L
    PROLACTIN      6.69 NG/ML  (  1.20-  29.93) (.*.......)
    TESTOSTERONE    3.27 NMOL/L (  0.31-  3.78) (.......*.)
    TSH         1.55 UIU/ML (  0.35-  4.94) (.*.......)
מסמך זה כולל מידע אישי רגיש המוגן על פי דיני הגנת הפרטיות. מסירת המידע לאחר עלולה להוות עבירה פלילית.
מסמך זה אינו כולל את כל פרטי הזיהוי של המבוטח. על המסתמך על תוכנו לברר ולוודא את הזהות בין מציג המסמך ובין האדם אשר המידע במסמך מתייחס אליו.