הודעה בפורוםהמשךעדי ‏5.11.05
הודעה בפורוםהמשךד"ר אורלי ברנדס קליין ‏7.11.05
הודעה בפורוםשאלה בנושא פטרייהמימי ‏5.11.05
הודעה בפורוםשאלה בנושא פטרייהד"ר אבישלום שרון ‏5.11.05
הודעה בפורוםדיאנהעדי ‏5.11.05
הודעה בפורוםדיאנהד"ר אבישלום שרון ‏5.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירמאיה ‏5.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירד"ר אבישלום שרון ‏5.11.05
הודעה בפורוםאוטרוגסטן בהריוןשלומית ‏5.11.05
הודעה בפורוםאוטרוגסטן בהריוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏7.11.05
הודעה בפורוםשאלה בהולה!גלית אור ‏5.11.05
הודעה בפורוםשאלה בהולה!ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏7.11.05
הודעה בפורוםשאלה בהולהגלית אור ‏5.11.05
הודעה בפורוםשאלה בהולהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏7.11.05
הודעה בפורוםהפרשות לפני המחזורמרים ‏5.11.05
הודעה בפורוםהפרשות לפני המחזורד"ר אבישלום שרון ‏5.11.05
הודעה בפורוםריבוי זקיקיםדקל ‏5.11.05
הודעה בפורוםריבוי זקיקיםד"ר אבישלום שרון ‏5.11.05
הודעה בפורוםהאם להמשיך לקחת גלולות??ד"ר אבישלום שרון ‏5.11.05
הודעה בפורוםגלולות למניעת הריוןחסוי ‏5.11.05
הודעה בפורוםגלולות למניעת הריוןד"ר אבישלום שרון ‏5.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדיר המשך שאלהאלינור ‏4.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדיר המשך שאלהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏5.11.05
הודעה בפורוםווסת לאחר 3 חודשיםליאת ‏4.11.05
הודעה בפורוםווסת לאחר 3 חודשיםד"ר אורלי ברנדס קליין ‏5.11.05
הודעה בפורוםשאלה דחופהלירון ‏4.11.05
הודעה בפורוםשאלה דחופהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏5.11.05
הודעה בפורוםביוץמאיה ‏4.11.05
הודעה בפורוםביוץד"ר אורלי ברנדס קליין ‏5.11.05
הודעה בפורוםמחזורשיר ‏3.11.05
הודעה בפורוםמחזורד"ר אורלי ברנדס קליין ‏4.11.05
הודעה בפורוםשאלת הבהרהסתו ‏3.11.05
הודעה בפורוםשאלת הבהרהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏4.11.05
הודעה בפורוםאוטרוגסטן בהריוןשלומית ‏3.11.05
הודעה בפורוםאוטרוגסטן בהריוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏4.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדיראלינור ‏3.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירד"ר אורלי ברנדס קליין ‏4.11.05
הודעה בפורוםגלולות ומחזורלי ‏3.11.05
הודעה בפורוםגלולות ומחזורד"ר אבישלום שרון ‏3.11.05
הודעה בפורוםוסת וספורטאור ‏2.11.05
הודעה בפורוםוסת וספורטד"ר אבישלום שרון ‏3.11.05
הודעה בפורוםבעייתיות במחזור לא סדיראלינור ‏2.11.05
הודעה בפורוםבעייתיות במחזור לא סדירד"ר אבישלום שרון ‏3.11.05
הודעה בפורוםווסת מאחרריקי ‏2.11.05
הודעה בפורוםווסת מאחרד"ר אבישלום שרון ‏3.11.05
הודעה בפורוםשחלות פוליציסטיות ודיאנהד"ר אבישלום שרון ‏3.11.05
הודעה בפורוםהמשך לדחוףאתי ‏2.11.05
הודעה בפורוםשאלה נוספת לד"ר שרוןדחוףףףףףףףףףףףף ‏2.11.05
הודעה בפורוםשאלה נוספת לד"ר שרוןד"ר אבישלום שרון ‏3.11.05
הודעה בפורוםמחזור חלשעדי ‏1.11.05
הודעה בפורוםמחזור חלשד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםבדיקות הורמונליותויקי ‏1.11.05
הודעה בפורוםבדיקות הורמונליותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםדחוףאתי ‏1.11.05
הודעה בפורוםדחוףד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםמחזור חלשנטע ‏1.11.05
הודעה בפורוםמחזור חלשד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםהפסקת גלולותשיר ‏1.11.05
הודעה בפורוםהפסקת גלולותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםשחלות פוליציסטיותרותם ‏1.11.05
הודעה בפורוםשחלות פוליציסטיותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםמחזור שופעתקווה ‏31.10.05
הודעה בפורוםמחזור שופעד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםשאלה לגביי מחזוררויטל ‏31.10.05
הודעה בפורוםשאלה לגביי מחזורד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05
הודעה בפורוםשאלה בהולה לד"ר אורליגלית אור ‏31.10.05
הודעה בפורוםשאלה בהולה לד"ר אורליד"ר אורלי ברנדס קליין ‏2.11.05