הודעה בפורוםאופן נטילת האיקקלומיןרותם ‏17.11.05
הודעה בפורוםאופן נטילת האיקקלומיןד"ר אבישלום שרון ‏17.11.05
הודעה בפורוםגלולותלינויי ‏17.11.05
הודעה בפורוםגלולותד"ר אבישלום שרון ‏17.11.05
הודעה בפורוםעקומת חום לזיהוי ביוץ וקליטת היריוןד"ר אבישלום שרון ‏17.11.05
הודעה בפורוםווסת לא סדירהעדי ‏16.11.05
הודעה בפורוםווסת לא סדירהד"ר אבישלום שרון ‏17.11.05
הודעה בפורוםמיומהשגית ‏16.11.05
הודעה בפורוםמיומהד"ר אבישלום שרון ‏17.11.05
הודעה בפורוםדחוףמירב ‏16.11.05
הודעה בפורוםדחוףד"ר אבישלום שרון ‏17.11.05
הודעה בפורוםתודה לד"ר אבישלום שרוןשרית ‏16.11.05
הודעה בפורוםדימום תוך כדי לקיחת גלולותד"ר אבישלום שרון ‏16.11.05
הודעה בפורוםשאלהלין ‏16.11.05
הודעה בפורוםשאלהד"ר אבישלום שרון ‏16.11.05
הודעה בפורוםמשמעות חוסר דיוק במחזוראילנית ‏16.11.05
הודעה בפורוםמשמעות חוסר דיוק במחזורד"ר אבישלום שרון ‏16.11.05
הודעה בפורוםוסת בהמשכים בגיל 13?שרון ‏16.11.05
הודעה בפורוםוסת בהמשכים בגיל 13?ד"ר אבישלום שרון ‏16.11.05
הודעה בפורוםהמשך לשאלתיא. ‏16.11.05
הודעה בפורוםהמשך לשאלתיד"ר אורלי ברנדס קליין ‏17.11.05
הודעה בפורוםגלולות ודיכאוןאנה ‏15.11.05
הודעה בפורוםגלולות ודיכאוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏17.11.05
הודעה בפורוםבלוטת התריס.גלית ‏15.11.05
הודעה בפורוםבלוטת התריסד"ר אורלי ברנדס קליין ‏17.11.05
הודעה בפורוםהפרשות צמיגיותלימור ‏15.11.05
הודעה בפורוםהפרשות צמיגיותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏17.11.05
הודעה בפורוםדימום של השרשה ??? איך מזהים?ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏17.11.05
הודעה בפורוםהמשך לדוקטור אבשלוםמירב ‏15.11.05
הודעה בפורוםהמשך לדוקטור אבשלוםד"ר אבישלום שרון ‏16.11.05
הודעה בפורוםלדוקטור אבשלוםמירב ‏15.11.05
הודעה בפורוםלדוקטור אבשלוםד"ר אבישלום שרון ‏16.11.05
הודעה בפורוםכאבים חזקים ביותר...ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏15.11.05
הודעה בפורוםהפרשות חומותגל ‏14.11.05
הודעה בפורוםהפרשות חומותד"ר אבישלום שרון ‏15.11.05
הודעה בפורוםטבעת מירנהירדנה ‏14.11.05
הודעה בפורוםטבעת מירנהד"ר אבישלום שרון ‏15.11.05
הודעה בפורוםדימומים בשבוע 12שרה ‏14.11.05
הודעה בפורוםדימומים בשבוע 12ד"ר אבישלום שרון ‏15.11.05
הודעה בפורוםמרפאת צוואר הרחםשלה ‏14.11.05
הודעה בפורוםמרפאת צוואר הרחםד"ר אבישלום שרון ‏15.11.05
הודעה בפורוםלדוקטור אבשלום שרון פוליפ דחוףד"ר אבישלום שרון ‏15.11.05
הודעה בפורוםהמשך לד"ר אורלי ברנדס - היתכן הריוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏15.11.05
הודעה בפורוםהמשך היסטרוסקופיהמירב ‏14.11.05
הודעה בפורוםהמשך היסטרוסקופיהד"ר אבישלום שרון ‏15.11.05
הודעה בפורוםתודהמירב ‏14.11.05
הודעה בפורוםאיקקלומין...קרן ‏13.11.05
הודעה בפורוםאיקקלומין...ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05
הודעה בפורוםדימום ארוךש.ה ‏13.11.05
הודעה בפורוםדימום ארוךד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05
הודעה בפורוםשאלה חשובה חאחד ממומחי הפורוםד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05
הודעה בפורוםמחזור לילדה בת עשר וחציאילנית ‏13.11.05
הודעה בפורוםמחזור לילדה בת עשר וחציד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05
הודעה בפורוםביוץליטל ‏13.11.05
הודעה בפורוםביוץד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05
הודעה בפורוםגלולות והריוןורד 13.11.05 ‏13.11.05
הודעה בפורוםגלולות והריוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05
הודעה בפורוםהיסטרוסקופיהמירב ‏12.11.05
הודעה בפורוםהיסטרוסקופיהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05
הודעה בפורוםאיקקלומיןרותם ‏12.11.05
הודעה בפורוםאיקקלומיןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.11.05