הודעה בפורוםשלום שובר ‏26.11.05
הודעה בפורוםשלום שובד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםהתשובה לא ברורהשירה ‏26.11.05
הודעה בפורוםהתשובה לא ברורהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםאיכות זרעכרמית ‏26.11.05
הודעה בפורוםאיכות זרעד"ר אבישלום שרון. ‏26.11.05
הודעה בפורוםהפסקה ולקיחה מחדש של הגלולהד"ר אבישלום שרון. ‏26.11.05
הודעה בפורוםמה אני אמורה לעשות?!לירון ‏26.11.05
הודעה בפורוםמה אני אמורה לעשות?!ד"ר אבישלום שרון. ‏26.11.05
הודעה בפורוםשחלות פוליציסיות??הדר ‏26.11.05
הודעה בפורוםשחלות פוליציסיות??ד"ר אבישלום שרון. ‏26.11.05
הודעה בפורוםבדיקותמאיה ‏26.11.05
הודעה בפורוםבדיקותד"ר אבישלום שרון. ‏26.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדיראורה ‏25.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירד"ר אורלי ברנדס קליין ‏26.11.05
הודעה בפורוםתגובה..מילי ‏25.11.05
הודעה בפורוםתגובה..ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏26.11.05
הודעה בפורוםשאלה דחופה בדבר בדיקת דם בהריוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏26.11.05
הודעה בפורוםבעקבות שאלה קודמת על ביוץד"ר אורלי ברנדס קליין ‏26.11.05
הודעה בפורוםדימומיםענבליתת ‏25.11.05
הודעה בפורוםדימומיםד"ר אורלי ברנדס קליין ‏26.11.05
הודעה בפורוםלד"ר אורלי שלום - דימום - נא תשובתךד"ר אורלי ברנדס קליין ‏26.11.05
הודעה בפורוםיש לי בעיהטלי ‏25.11.05
הודעה בפורוםיש לי בעיהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏26.11.05
הודעה בפורוםשאלה על ערכת ביוץ-אנא עזרתכםד"ר אורלי ברנדס קליין ‏25.11.05
הודעה בפורוםשלום רבר ‏24.11.05
הודעה בפורוםשלום רבד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםווסת לא סדירשירלי ‏24.11.05
הודעה בפורוםווסת לא סדירד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםהדימום חזרשרה ‏24.11.05
הודעה בפורוםהדימום חזרד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםהוספהטל ‏24.11.05
הודעה בפורוםהוספהד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםביוץ - הוספהטל ‏24.11.05
הודעה בפורוםביוץ - הוספהד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםהפרשות חומותענבל ‏24.11.05
הודעה בפורוםהפרשות חומותד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםשינוי הורמונליחסוי ‏23.11.05
הודעה בפורוםשינוי הורמונליד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםשינוי הורמונליד"ר אבישלום שרון ‏24.11.05
הודעה בפורוםאיחור במחזורחסוי ‏23.11.05
הודעה בפורוםאיחור במחזורד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםעובי ריריתש ‏23.11.05
הודעה בפורוםעובי ריריתד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםTSHמאיה ‏23.11.05
הודעה בפורוםTSHד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםתוצאותטלי ‏23.11.05
הודעה בפורוםתוצאותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםנטילת פרימולוט נוראילת ‏23.11.05
הודעה בפורוםנטילת פרימולוט נורד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםשאלהרוני ‏22.11.05
הודעה בפורוםשאלהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםשיבוש במחזור עקב טיפול בקורטיזוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםמחזור אחרי לידהאורלי ‏22.11.05
הודעה בפורוםמחזור אחרי לידהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםגיל המעברשלי ‏22.11.05
הודעה בפורוםגיל המעברד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםביוץטל ‏22.11.05
הודעה בפורוםביוץד"ר אבישלום שרון ‏23.11.05
הודעה בפורוםהריוןחגית ‏22.11.05
הודעה בפורוםהריוןד"ר אבישלום שרון ‏23.11.05
הודעה בפורוםכתמים ללא מחזור בהנקהרחלי ‏22.11.05
הודעה בפורוםכתמים ללא מחזור בהנקהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏23.11.05
הודעה בפורוםעליית הורמון HCGלולי ‏21.11.05
הודעה בפורוםעליית הורמון HCGד"ר אבישלום שרון ‏21.11.05