הודעה בפורוםאי סדירות מחזורליאת ‏14.12.05
הודעה בפורוםאי סדירות מחזורד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםדימום משונהאודליה ‏14.12.05
הודעה בפורוםדימום משונהד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםדימום וסתי לא סדירספיר גולסאד (עוזני) ‏14.12.05
הודעה בפורוםדימום וסתי לא סדירד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםמחזור שלא מגיעשירן ‏14.12.05
הודעה בפורוםמחזור שלא מגיעד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםספק פטרייהלחוצה ‏14.12.05
הודעה בפורוםספק פטרייהד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםמעקב זקיקים וביוץשלומית ‏14.12.05
הודעה בפורוםביוץטלי ‏14.12.05
הודעה בפורוםביוץד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםהריוןjkh ‏14.12.05
הודעה בפורוםהריוןד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםשאלה שלא נענתה!!!!dana ‏14.12.05
הודעה בפורוםשאלה שלא נענתה!!!!ד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםשאלה נוספת בהמשך לתשובתךאודליה ‏14.12.05
הודעה בפורוםשאלה נוספת בהמשך לתשובתךד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.12.05
הודעה בפורוםדימום בזמן לקיחת מרסילוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.12.05
הודעה בפורוםתוצאות בדיקה הורמונליתד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.12.05
הודעה בפורוםביוץדקלה ‏13.12.05
הודעה בפורוםביוץד"ר אורלי ברנדס קליין ‏14.12.05
הודעה בפורוםדימום חוםתא ‏13.12.05
הודעה בפורוםדימום חוםד"ר אורלי ברנדס קליין ‏13.12.05
הודעה בפורוםהגלולה שאחריגל ‏12.12.05
הודעה בפורוםהגלולה שאחריד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםמחזור ארוך מידיא.ת. ‏12.12.05
הודעה בפורוםמחזור ארוך מידיד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםאי הופעת מחזורמיכל ‏12.12.05
הודעה בפורוםאי הופעת מחזורד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםשאלה על איחור במחזור וכאבים בשחלותד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםדימום לאחר הפסקת גלולות.ד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםמחזור לאחר לידהלאה ‏12.12.05
הודעה בפורוםמחזור לאחר לידהד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםאיחור במחזור גם לאחר לקיחת הכדוריםד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםהמשך כתמים בהנקהשלומית ‏12.12.05
הודעה בפורוםמחזור לאחר גלולותאורי 2 ‏12.12.05
הודעה בפורוםמחזור לאחר גלולותד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםשאלה לד"ר הנכבדיםדניאל ‏12.12.05
הודעה בפורוםשאלה לד"ר הנכבדיםד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםהאם מירנה יכולה לגרום לצרבות?ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏13.12.05
הודעה בפורוםדימום תוך כדי לקיחת גלולותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏13.12.05
הודעה בפורוםחישוב ביוץמירב ‏11.12.05
הודעה בפורוםחישוב ביוץד"ר אורלי ברנדס קליין ‏13.12.05
הודעה בפורוםרגישות בשדגלית אור ‏11.12.05
הודעה בפורוםרגישות בשדד"ר אורלי ברנדס קליין ‏13.12.05
הודעה בפורוםאין ביוץדקל ‏11.12.05
הודעה בפורוםאין ביוץד"ר אורלי ברנדס קליין ‏11.12.05
הודעה בפורוםשכבר יגיע!לימור ‏11.12.05
הודעה בפורוםשכבר יגיע!ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏11.12.05
הודעה בפורוםכתמים בהנקהשלומית ‏11.12.05
הודעה בפורוםכתמים בהנקהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏11.12.05
הודעה בפורוםביוץדקלה ‏11.12.05
הודעה בפורוםביוץד"ר אורלי ברנדס קליין ‏11.12.05
הודעה בפורוםתיקון טעותדניאל ‏11.12.05
הודעה בפורוםתיקון טעותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏11.12.05
הודעה בפורוםשאלה חשובה!!דניאל ‏11.12.05
הודעה בפורוםשאלה חשובה!!ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏11.12.05
הודעה בפורוםאין מחזוראודליה ‏11.12.05
הודעה בפורוםאין מחזורד"ר אורלי ברנדס קליין ‏11.12.05