הודעה בפורוםמה קורה לי?שרית ‏19.12.05
הודעה בפורוםמה קורה לי?ד"ר אבישלום שרון ‏21.12.05
הודעה בפורוםמחזור מוזריפית ‏19.12.05
הודעה בפורוםמחזור מוזרד"ר אבישלום שרון ‏21.12.05
הודעה בפורוםקנדידהורד עוזיאל ‏19.12.05
הודעה בפורוםקנדידהד"ר אבישלום שרון ‏21.12.05
הודעה בפורוםלד"ר אבישלום שרוןדליה ‏19.12.05
הודעה בפורוםלד"ר אבישלום שרוןד"ר אבישלום שרון ‏21.12.05
הודעה בפורוםכאבים חדים בשחלותגל ‏18.12.05
הודעה בפורוםכאבים חדים בשחלותד"ר אבישלום שרון ‏21.12.05
הודעה בפורוםדימום לאחר גרידהאנה ‏18.12.05
הודעה בפורוםדימום לאחר גרידהד"ר אבישלום שרון ‏19.12.05
הודעה בפורוםמחזור חלשאורית ‏18.12.05
הודעה בפורוםגיל מאוחרדליה ‏18.12.05
הודעה בפורוםמין העוברהדס ‏18.12.05
הודעה בפורוםעובי רחםחוה ‏18.12.05
הודעה בפורוםביציותגל ‏18.12.05
הודעה בפורוםביוץשולמית ‏18.12.05
הודעה בפורוםפריוןse ‏18.12.05
הודעה בפורוםביוץ שלא מגיעדקל ‏18.12.05
הודעה בפורוםחוות דעת נוספת דחוף!!שילת ‏18.12.05
הודעה בפורוםדימום לאחר מפגש ראשון מאז המחזורד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםדימום במהלך נטילת גלולות?ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםבדיקותספיר גולסאד (עוזני) ‏17.12.05
הודעה בפורוםבדיקותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםדימום לא תקיןשרון ‏17.12.05
הודעה בפורוםדימום לא תקיןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםדימום בזמן נטילת הגלולותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםהאם הפרשות חומות הן מחזורד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםבנושא הגלולות והמחזור שלא הגיעעדיין לחוצה ‏16.12.05
הודעה בפורוםבנושא הגלולות והמחזור שלא הגיעד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםהריוןd ‏16.12.05
הודעה בפורוםהריוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםדלקתשני ‏16.12.05
הודעה בפורוםדלקתד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםהמחזור מאחר לבואלימור ‏15.12.05
הודעה בפורוםהמחזור מאחר לבואד"ר אורלי ברנדס קליין ‏18.12.05
הודעה בפורוםבדיקת דם להריוןגל ‏15.12.05
הודעה בפורוםבדיקת דם להריוןד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםביוץמירב ‏15.12.05
הודעה בפורוםביוץד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםשאל תיאורי 2 ‏15.12.05
הודעה בפורוםשאל תיד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםממליץ לכבד עבודת הרופאים המנתחיםד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםהפרשות מרובות צהובותשלומית ‏15.12.05
הודעה בפורוםהפרשות מרובות צהובותד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםשוב אני-דימום שבוע לפני סיום הגלולוד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםדימום שלא מופיע- עם גלולות!ד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05
הודעה בפורוםשאלה שלא נענתהגל ‏14.12.05
הודעה בפורוםשאלה שלא נענתהד"ר אבישלום שרון ‏16.12.05