הודעה בפורוםפרופיל ודימום מוזראני ‏30.11.05
הודעה בפורוםפרופיל ודימום מוזרד"ר אבישלום שרון ‏2.12.05
הודעה בפורוםהפרשותלילה ‏29.11.05
הודעה בפורוםהפרשותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםבדיקת זרע,השבחה והזרעהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםקושי להיכנס להריוןמירב ‏29.11.05
הודעה בפורוםקושי להיכנס להריוןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירזהורית ‏29.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםהאם יש סיכוי להריון?אני ‏29.11.05
הודעה בפורוםהאם יש סיכוי להריון?ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםדימום אחרי בדיקהליטל ‏29.11.05
הודעה בפורוםדימום אחרי בדיקהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםאיקאקלומיןענבל ‏29.11.05
הודעה בפורוםאיקאקלומיןד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירלימור ‏29.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירד"ר אורלי ברנדס קליין ‏30.11.05
הודעה בפורוםפיענוחטלי ‏29.11.05
הודעה בפורוםפיענוחד"ר אורלי ברנדס קליין ‏29.11.05
הודעה בפורוםמחזור קצרמאוד לחוצה ‏29.11.05
הודעה בפורוםמחזור קצרד"ר אבישלום שרון ‏29.11.05
הודעה בפורוםמחזור קצרד"ר אבישלום שרון ‏29.11.05
הודעה בפורוםמיומה -המשךדנה ‏28.11.05
הודעה בפורוםהריוןגלית אור ‏28.11.05
הודעה בפורוםהעדר ביוץשירה ‏28.11.05
הודעה בפורוםהפרשות לפני מחזוררינת ‏28.11.05
הודעה בפורוםהפרשות לפני מחזורד"ר אבישלום שרון ‏28.11.05
הודעה בפורוםדימום- הצילו !!!!בר ‏28.11.05
הודעה בפורוםדימום- הצילו !!!!ד"ר אבישלום שרון ‏28.11.05
הודעה בפורוםהמחזורטלי ‏28.11.05
הודעה בפורוםהמחזורד"ר אבישלום שרון ‏28.11.05
הודעה בפורוםהפוסטינור 2 וההשלחות שלוד"ר אבישלום שרון ‏28.11.05
הודעה בפורוםאי הופעת ווסתמיקה ‏28.11.05
הודעה בפורוםאי הופעת ווסתד"ר אבישלום שרון ‏28.11.05
הודעה בפורוםמתי הביוץ?ג'ני ‏28.11.05
הודעה בפורוםמתי הביוץ?ד"ר אבישלום שרון ‏28.11.05
הודעה בפורוםהורמונים שובאנה ‏28.11.05
הודעה בפורוםמשאף סרטייד ודימום בין ווסתיד"ר אבישלום שרון ‏28.11.05
הודעה בפורוםמיומה והדרכים להסרתהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםגלולות ומחזור דחוף!!כרמית ‏27.11.05
הודעה בפורוםגלולות ומחזור דחוף!!ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםגלולות! דחוף!עינב ‏27.11.05
הודעה בפורוםגלולות! דחוף!ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםהפרשות!!שני ‏27.11.05
הודעה בפורוםהפרשות!!ד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםהריון כימירותם ‏27.11.05
הודעה בפורוםהריון כימיד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםהורמוניםאנה ‏27.11.05
הודעה בפורוםהורמוניםד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםהפרשותשני ‏27.11.05
הודעה בפורוםהפרשותד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםהריון- דחוףףטלי ‏27.11.05
הודעה בפורוםהריון- דחוףףד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםביוץ שלא מזוהה ע"י ערכהד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםדימום בין וסתיפ. ‏27.11.05
הודעה בפורוםדימום בין וסתיד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירהדר ‏26.11.05
הודעה בפורוםמחזור לא סדירד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05
הודעה בפורוםממשיכה ושואלתענבליתת ‏26.11.05
הודעה בפורוםממשיכה ושואלתד"ר אורלי ברנדס קליין ‏28.11.05