הודעה בפורוםדפלפט לתינוקליאת ‏20.9.06
הודעה בפורוםדפלפט לתינוקד"ר אלי הימן ‏24.9.06
הודעה בפורוםקפרה וקלונקסליאור ‏19.9.06
הודעה בפורוםקפרה וקלונקסד"ר אלי הימן ‏24.9.06
הודעה בפורוםהמשך שאלות אפילפסיה מוקדיתד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםאפילפסיה והשלכותיהד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםהפסקת לב לאחר אפליפסיהד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםמחלת עצביםשלומית ‏13.9.06
הודעה בפורוםמחלת עצביםד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםאפילפסיה רדומהטל ‏12.9.06
הודעה בפורוםאפילפסיה רדומהד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםתודה רבה ושאלות נוספותשלומית ‏12.9.06
הודעה בפורוםתודה רבה ושאלות נוספותד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםהאם אלה סימפטומים של אפילפסיה?ד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםהאם אפילפסיה תורשתית ?ד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםפרכוסים בילד בן 3יהודית ‏10.9.06
הודעה בפורוםפרכוסים בילד בן 3ד"ר אלי הימן ‏16.9.06
הודעה בפורוםדפלפטמשה ‏10.9.06
הודעה בפורוםדפלפטד"ר אלי הימן ‏15.9.06
הודעה בפורוםאפילפסיה מוקדיתדליה ‏6.9.06
הודעה בפורוםאפילפסיה מוקדיתד"ר אלי הימן ‏8.9.06
הודעה בפורוםאפילפסיה ורעד קלדניאלה ‏4.9.06
הודעה בפורוםאפילפסיה ורעד קלד"ר אלי הימן ‏8.9.06
הודעה בפורוםמעבר בין אפילפסיותטלי ‏4.9.06
הודעה בפורוםמעבר בין אפילפסיותד"ר אלי הימן ‏8.9.06
הודעה בפורוםאולי טומפקס?!צפונית ‏3.9.06
הודעה בפורוםאולי טומפקס?!ד"ר אלי הימן ‏8.9.06
הודעה בפורוםנישום יתרשלומית ‏3.9.06
הודעה בפורוםנישום יתרד"ר אלי הימן ‏8.9.06
הודעה בפורוםאומגה 3 ואפילפסיהיעל ‏3.9.06
הודעה בפורוםאומגה 3 ואפילפסיהד"ר אלי הימן ‏8.9.06
הודעה בפורוםMRI אצל ילד בן 9דוד ‏2.9.06
הודעה בפורוםMRI אצל ילד בן 9ד"ר אלי הימן ‏8.9.06
הודעה בפורוםטופמקסרונה ‏31.8.06
הודעה בפורוםטופמקסד"ר אלי הימן ‏2.9.06
הודעה בפורוםוזו וגאלא' ‏29.8.06
הודעה בפורוםוזו וגאלד"ר אלי הימן ‏2.9.06
הודעה בפורוםCT לעומת MRIענת ‏29.8.06
הודעה בפורוםCT לעומת MRIד"ר אלי הימן ‏2.9.06
הודעה בפורוםפגיעה קונגניטליתחיננית של הצאט ‏29.8.06
הודעה בפורוםפגיעה קונגניטליתד"ר אלי הימן ‏2.9.06
הודעה בפורוםגילגול עינייםלירון ‏27.8.06
הודעה בפורוםגילגול עינייםד"ר אלי הימן ‏2.9.06
הודעה בפורוםהחלפת תרופהגרינברג יוסי ‏27.8.06
הודעה בפורוםהחלפת תרופהד"ר אלי הימן ‏2.9.06
הודעה בפורוםלמיקטל וטיגרטולצפונית ‏27.8.06
הודעה בפורוםלמיקטל וטיגרטולד"ר אלי הימן ‏2.9.06
הודעה בפורוםזקוקה לעיצהאמא מודאגת ‏22.8.06
הודעה בפורוםזקוקה לעיצהד"ר אלי הימן ‏26.8.06
הודעה בפורוםירידת סוכריעל ‏22.8.06
הודעה בפורוםירידת סוכרד"ר אלי הימן ‏26.8.06
הודעה בפורוםההחרפה והחלפת רופאאמא מוטרדת ‏22.8.06
הודעה בפורוםההחרפה והחלפת רופאד"ר אלי הימן ‏26.8.06
הודעה בפורוםא' מהצפוןא' ‏22.8.06
הודעה בפורוםא' מהצפוןד"ר אלי הימן ‏26.8.06
הודעה בפורוםנוגדניםאמא לשניים ‏22.8.06
הודעה בפורוםנוגדניםד"ר אלי הימן ‏26.8.06
הודעה בפורוםסוג של התקף???שרון ‏21.8.06
הודעה בפורוםסוג של התקף???ד"ר אלי הימן ‏26.8.06
הודעה בפורוםלמיקטל לפוריות (הריון)ד"ר אלי הימן ‏21.8.06
הודעה בפורוםטרילפטיןלילך ‏20.8.06
הודעה בפורוםטרילפטיןד"ר אלי הימן ‏21.8.06