הודעה בפורוםחבלת ראשתמי ‏24.6.06
הודעה בפורוםחבלת ראשד"ר אלי הימן ‏1.7.06
הודעה בפורוםסיבה לדאגה?שמש ‏22.6.06
הודעה בפורוםסיבה לדאגה?ד"ר אלי הימן ‏23.6.06
הודעה בפורוםדפלפטנטשה ‏20.6.06
הודעה בפורוםדפלפטד"ר אלי הימן ‏23.6.06
הודעה בפורוםרכיבה טיפוליתרפי ‏20.6.06
הודעה בפורוםרכיבה טיפוליתד"ר אלי הימן ‏23.6.06
הודעה בפורוםטיפול תרופתי וכושר למידהד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםרכיבה טיפולית / והתקפי זעםד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםתאונת דרכים או מכה בראשד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםדיאטה קטוגניתיעל ‏14.6.06
הודעה בפורוםדיאטה קטוגניתד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםתרופות חדשניותאירית ‏13.6.06
הודעה בפורוםתרופות חדשניותד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםמה עושים עם הורים שמתביישים?ד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםתרופת retigabinsbh ‏11.6.06
הודעה בפורוםתרופת retigabinד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםאפילפסיה ופרכוסי חוםד"ר אלי הימן ‏20.6.06
הודעה בפורוםפיענוח mriיעלה ‏8.6.06
הודעה בפורוםפיענוח mriד"ר אלי הימן ‏9.6.06
הודעה בפורוםאפילפסיה1אלמונית ‏7.6.06
הודעה בפורוםאפילפסיה1ד"ר אלי הימן ‏9.6.06
הודעה בפורוםד'ר היימן בבקשה הסברשלום לד'ר היימן ‏6.6.06
הודעה בפורוםד'ר היימן בבקשה הסברד"ר אלי הימן ‏9.6.06
הודעה בפורוםהריוןליטל ‏3.6.06
הודעה בפורוםהריוןד"ר אלי הימן ‏3.6.06
הודעה בפורוםe.e.gרחל ‏3.6.06
הודעה בפורוםe.e.gד"ר אלי הימן ‏3.6.06
הודעה בפורוםטיקיןסיגל דוקורסקי ‏2.6.06
הודעה בפורוםטיקיןד"ר אלי הימן ‏3.6.06
הודעה בפורוםצריכים עזרה דחוף שינוי טגריטוד"ר אלי הימן ‏2.6.06
הודעה בפורוםאז ד'ר היימן בני יש לו את ההתקפיםשלום לד'ר היימן ‏31.5.06
הודעה בפורוםשאלה על שאלהשי ‏31.5.06
הודעה בפורוםשאלה על שאלהד"ר אלי הימן ‏1.6.06
הודעה בפורוםדחוףאלמונית ‏30.5.06
הודעה בפורוםדחוףד"ר אלי הימן ‏30.5.06
הודעה בפורוםד'ר היימן בבקשה מענהשלום לד'ר היימן ‏30.5.06
הודעה בפורוםד'ר היימן בבקשה מענהד"ר אלי הימן ‏30.5.06
הודעה בפורוםאבחון אפילפסיהעופר ‏29.5.06
הודעה בפורוםאבחון אפילפסיהד"ר אלי הימן ‏30.5.06
הודעה בפורוםקפיצות של כפות הידיים בשינהד"ר אלי הימן ‏30.5.06
הודעה בפורוםבדיקות דםאמא ‏28.5.06
הודעה בפורוםבדיקות דםד"ר אלי הימן ‏30.5.06
הודעה בפורוםIVIG - המשךרפי ‏28.5.06
הודעה בפורוםIVIG - המשךד"ר אלי הימן ‏30.5.06
הודעה בפורוםאפילפסיהרחל ‏27.5.06
הודעה בפורוםאפילפסיהד"ר אלי הימן ‏27.5.06
הודעה בפורוםIVIGרפי ‏26.5.06
הודעה בפורוםIVIGד"ר אלי הימן ‏27.5.06
הודעה בפורוםתזונה נכונהאלמונית 26.5.06 ‏26.5.06
הודעה בפורוםתזונה נכונהד"ר אלי הימן ‏27.5.06
הודעה בפורוםהפסקת טיפול למיקטלדניאלה ‏26.5.06
הודעה בפורוםהפסקת טיפול למיקטלד"ר אלי הימן ‏27.5.06
הודעה בפורוםאפילפסיהעמליה ‏26.5.06
הודעה בפורוםאפילפסיהד"ר אלי הימן ‏27.5.06