הוספת הודעה פורום כף יד - ראש הפורום

המלצה רפואית

רוני(8.7.2015, 13:46)

זקוקה לפיענוח הבדיקה.

F-M SD (ms) Amp% SD (%) CV SD (m/s) Amp SD (mV) Lat SD (ms) MOTOR NERVES:
0.4 21.9 Right Ulnaris
-3 5 0.2 3 Wrist - ADM
99 82.4 9.9 4.7 Be Elb - Wrist
4 57.1 102 6.8 Ab Elb - Be Elb
2.3 24.3 Left Ulnaris
-1.2 9.1 -0.4 2.8 Wrist - ADM
-8 68.2 8.4 5 Be Elb - Wrist
6 43.3 8.9 8 Ab Elb - Be Elb
SENSORY NERVES:
Right Ulnaris
56 0.4 2.9 Dig V - Wrisr
Left Ulnaris
43 0.7 3 Dig V - Wrisr

ממליצים על ניתוח. האם מצבי אכן מצריך ניתוח?